Положення про акредитацію журналістів - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Положення про акредитацію журналістів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ПРЕДСТАВНИКІВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ЧАС ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ

Положення про акредитацію представників засобів масової інформації на час вступної компанії у Комунальному закладі «Харківський вищий коледж мистецтв» у 2017 році розроблено на підставі Розділу XIV пункту 1 Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 квітня 2017 року №599, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року №610/30478 і Правил прийому до КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» у 2017 році.

Дане Положення визначає порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії коледжу.

На засіданні Приймальної комісії коледжу мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації), які отримали акредитацію не пізніше дня, що передує засіданню, у приймальній комісії коледжу.

Процедура акредитації представників загальнонаціональних, регіональних та місцевих засобів масової інформації та незалежних журналістів здійснюється через адміністрацію коледжу.

Право на акредитацію мають представники засобів масової інформації України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством іноземних справ України.

Заявка про акредитацію подається директору коледжу на ім’я голови Приймальної комісії у письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової інформації за підписом керівника та засвідчується печаткою засобу масової інформації.

У заявці вказується: повна назва засобу масової інформації, тираж, періодичність, територія розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса редакції, номер телефону та факсу редакції; прізвище, ім’я, по батькові головного редактора; прізвище, ім’я, по батькові представників засобу масової інформації, акредитація яких запитується, та їх фах (журналіст, оператор тощо); номери контактних телефонів, електронні адреси осіб, акредитація яких запитується; вид акредитації (постійна, тимчасова).

До заявки додається: фотокартка кожної особи, вказаної в заявці; копія документа, що підтверджує професійний фах заявника.

Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після подання документів для проходження акредитації, видається посвідчення – акредитаційна картка, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові, назва засобу масової інформації, посада. Акредитаційна картка дійсна тільки при наявності документа, що засвідчує особу.

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів масової інформації в місцях проведення засідань Приймальної комісії.

Кількість представників засобів масової інформації – не більше двох від кожного акредитованого засобу масової інформації.

Акредитація припиняється у випадку порушення законів України, умов і загального режиму роботи Приймальної комісії, встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі і гідності фізичним і юридичним особам, власності, поширення інформації, що не відповідає дійсності, завершення строку тимчасової акредитації, порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку коледжу.


Затверджено
Голова приймальної комісії
КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» (підписано) Морозко Л.Г.
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту