Особливості проведення індивідуальної усної співбесіди - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Особливості проведення індивідуальної усної співбесіди

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ

Згідно з Правилами прийому (далі – Правила прийому) до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради (далі Коледж) затвердженими педагогічною радою коледжу протокол від 26 травня 2022 №4 Коледж проводить вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Програма індивідуальної усної співбесіди (далі – ІУС) складається з двох предметів: «Українська мова» та «Історія України» за результатами якої виставляється одна позитивна оцінка за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Критерії оцінювання підготовленості вступників містяться програмах ІУС. Мінімальний (прохідний) конкурсний бал ІУС становить 125 балів.

Щодо необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотриманням медико-санітарних вимог вступні випробування проводяться у дистанційному режимі із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій (сервіси відеоконференцій GoogleМeet та/або Zoom) у режимі онлайн.

Вступник при подачі заяви має надати всі можливі дані про канали зв’язку з ним, відомості щодо доступу до комунікаційних онлайн каналів для складання графіку проведення ІУС та призначення часу онлайн зв’язку (години, хвилини) у день проведення вступного випробування.

Графік проведення ІУС з використанням онлайн технологій відеозв’язку (Zoom або GoogleMeet) опубліковується на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу у розділі Розклад вступних випробувань. Графік проведення ІУС обов’язково визначає: назву ОПП (в заголовку), дату і час проведення відеоконференції, прізвище, ім’я та по батькові вступника. Посилання на приєднання до конференції буде відправлятись на електронну пошту вступника.

В день проведення ІУС, модератор ІУС проводить технічне з’єднання у відповідний час за графіком. Вступник зобов’язаний підтвердити (ідентифікувати) власну особистість: чітко повністю назвати свої прізвище, ім’я та по батькові та назву освітньо-професійної програми, на яку подав заяву та документи для вступу. Екзаменатор має отримати згоду вступника на проведення запису ІУС, після чого він оголошує питання ІУС для вступника та зазначає час на підготовку.

ІУС включає два питання, по одному з кожного предмета «Українська мова» та «Історія України». Час підготовки на одне питання складає 15 хв, час відповіді по 5 хв на кожне питання.

Увага! Під час відповіді вступник має дивитися безпосередньо у камеру; допустимим є незначне зачитування (читання) окремих текстових матеріалів з власної відповіді.

У випадку непередбачених обставин, що перешкоджають вступнику приєднатись до конференції, він має будь яким зручним засобом повідомити про це Приймальну комісію. Приймальна комісія розглядає це повідомлення і приймає протокольне рішення щодо нього.

© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту