Положення про подання та розгляду заяв в електронній формі - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Положення про подання та розгляду заяв в електронній формі

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО КОЛЕДЖУ
1. Загальні положення

1. Це Положення, розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08 червня 2018 року №620, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за №1132/32584 та Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році затвердженого Наказом МОН України 06 квітня 2020 року №482 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за №501/34784 і визначає механізм подання вступником заяви в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти та її розгляду закладом фахової передвищої освіти.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

✔ заява в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти (далі – електронна заява) – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – ЄДЕБО) шляхом заповнення ним у режимі онлайн електронної форми на веб-сайті за адресою або, у випадку запровадження такої можливості, на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за адресою , та містить відомості про обрані ним заклади фахової передвищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви в разі їх використання;

✔ особистий електронний кабінет вступника – веб-сторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до закладу фахової передвищої освіти та контролює її статус;

✔ статус електронної заяви – параметр електронної заяви, що встановлюється закладом фахової передвищої освіти в ЄДЕБО та відображається в особистому електронному кабінеті вступника.

Умови прийому – Умови прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року №1350, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року за №49/34332.

3. Параметр «Статус електронної заяви» може набувати таких значень:

✔ «Зареєстровано в ЄДЕБО» – підтвердження факту подання електронної заяви до обраного вступником закладу фахової передвищої освіти;

✔ «Потребує уточнення вступником» – електронну заяву прийнято закладом фахової передвищої освіти до розгляду, але дані стосовно вступника потребують уточнення. Одночасно з присвоєнням електронній заяві цього статусу заклад фахової передвищої освіти зазначає перелік даних, які потребують уточнення, та спосіб їх подання;

✔ «Зареєстровано у закладі освіти» – електронну заяву прийнято закладом фахової передвищої освіти до розгляду та в установленому порядку приймається рішення про допуск вступника до участі в конкурсному відборі або допуск до вступних випробувань;

✔ «Відмовлено закладом освіти» – власника зареєстрованої електронної заяви не допущено до участі у конкурсному відборі на підставі рішення приймальної комісії. У разі присвоєння електронній заяві цього статусу заклад фахової передвищої освіти зазначає причину відмови;

✔ «Скасовано вступником» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті до моменту присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»;

✔ «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після присвоєння заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю;

✔ «Скасовано закладом освіти» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, якщо її скасовано закладом освіти за рішенням приймальної комісії, за умови виявлення закладом освіти технічної помилки, зробленої під час внесення даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

✔ «Допущено до конкурсу» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, та на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб;

✔ «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – власника зареєстрованої електронної заяви допущено до участі у конкурсному відборі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. Статус присвоюється у таких випадках:

✔ вступник у встановлені строки не виконав вимог Умов прийому для зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але за рішенням приймальної комісії допущений до конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб;

✔ вступник подав заяву до участі у конкурсному відборі тільки на місця за кошти фізичних та юридичних осіб відповідно до Умов прийому;

✔ вступника зараховано за іншою заявою на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету, але він також має право на зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб;

✔ «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти державного (регіонального) бюджету. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення;

✔ «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу фахової передвищої освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти державного (регіонального) бюджету у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При присвоєнні заяві такого статусу заклад вищої (фахової передвищої) освіти обов’язково зазначає причину виключення;

✔ «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб. У разі присвоєння електронній заяві такого статусу для зарахування на навчання вступник зобов’язаний виконати вимоги до зарахування;

✔ «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)» – вступник втратив право бути зарахованим до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за обраною спеціальністю (спеціалізацією) на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у зв’язку з невиконанням вимог Умов прийому або їх порушенням тощо. При присвоєнні заяві такого статусу заклад вищої (фахової передвищої) освіти обов’язково зазначає причину виключення;

✔ «Включено до наказу (навчання за кошти державного бюджету)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за кошти державного бюджету;

✔ «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – наказом про зарахування на навчання вступника зараховано до закладу вищої (фахової передвищої) освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб;

✔ «Відраховано» – вступника відраховано із закладу або скасовано його зарахування.

4. КЗ «Харківський вищий коледж мистецтв» (далі коледж) до початку вступної кампанії у строки, визначені в Умовах прийому та Правилах прийому до коледжу у 2020 році, вносять до ЄДЕБО перелік конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання в 2020 році, при цьому щодо кожної з них зазначаються:

✔ назва конкурсної пропозиції;

✔ вид конкурсної пропозиції;

✔ структурний підрозділ (факультет, інститут тощо), у якому ведеться підготовка;

✔ освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень навчання);

✔ рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ;

✔ назва та код спеціальності;

✔ назва та код спеціалізації;

✔ назви(а) освітніх(ьої) програм(и);

✔ форма навчання;

✔ курс, на який здійснюється прийом;

✔ встановлений строк навчання, дати його початку та закінчення;

✔ дати початку та закінчення прийому заяв;

✔ дата оголошення першого списку рекомендованих на загальних умовах;

✔ вартість навчання;

✔ ліцензований обсяг та кваліфікаційний мінімум, максимальний (загальний) обсяг регіонального замовлення;

✔ обсяг прийому за квотами та на контракт;

✔ перелік вступних випробувань із зазначенням мінімальної кількості балів з них, вагових коефіцієнтів до конкурсних предметів.


2. Подання електронної заяви

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в Умовах прийому та Розділі VІІ Правил прийому до коледжу у 2020 році.

2. Для подання електронних заяв вступник реєструє особистий електронний кабінет на веб-сайті за адресою або, у випадку запровадження такої можливості, на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за адресою .

Під час реєстрації вступник зазначає наступні дані:

✔ для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти: адреса електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету; пароль для входу до особистого електронного кабінету;

✔ номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (далі - ЗНО). У випадку наявності сертифікатів ЗНО різних років вказується будь-який з дозволених, визначених Умовами та Правилами прийому; серія та номер документа про повну загальну середню освіту; середній бал додатка до зазначеного документа, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до документа оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/«зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Особі, яка має спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі під час вступу, а також в якої наявний хоча б один сертифікат ЗНО 2017-2020 років, необхідно до реєстрації особистого електронного кабінету звернутись до одного із закладів вищої (фахової передвищої) освіти для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та додання до неї даних документа, що підтверджує вказане право (зі сканованою копією цього документа).

Під час реєстрації електронного кабінету вступник надає згоду на оприлюднення результатів ЗНО/конкурсного бала та на публікацію інформації про подані заяви.

3. В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів для можливості оперативного зв’язку закладу освіти з вступником.

Крім того, вступник завантажує копії документів у електронній формі (сканована копія (фотокопія) у форматі pdf, jpg):

✔ додатка до документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ. При цьому середній бал додатка про здобутий ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти вказується кожним закладом вищої освіти на підставі завантаженої скановані копії (фотокопії) відповідного документа;

✔ кольорової фотокартки розміром 3x4 см, що подає до закладу вищої (фахової передвищої) освіти;

✔ якщо вступник претендує на врахування у конкурсному балі сільського коефіцієнта, – довідки про реєстрацію місця проживання особи (додаток 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207).

Вступник може замінити завантажені копії документів в електронній формі, номери телефонів, середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту до моменту подання першої заяви. Після подання першої заяви зміна середнього бала можлива шляхом звернення вступника до закладу освіти, де була зареєстрована перша заява.

Для подання заяви вступник обирає заклад (фахової передвищої освіти, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність (у разі її використання) заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним або регіональним замовленням.

Право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування цього права підтверджує заклад освіти, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного у картці фізичної особи.

4. Подані вступником дані, передбачені у пункті 3 цього розділу, перевіряються в ЄДЕБО.

5. У разі збігу даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження тощо) він отримує на зазначену ним адресу електронної пошти повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника, або, у випадку запровадження такої можливості, доступ до даних особистого електронного кабінету вступника стане доступним в електронному кабінеті на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг.

6. Якщо в ЄДЕБО вже наявна інформація щодо особи з такими самими даними, вступник додатково зазначає дані одного із документів, що містяться в ЄДЕБО (серію (за наявності) та номер документа про освіту або документа, що посвідчує особу).

Строк для активації вступником особистого електронного кабінету – одна година з моменту отримання відповідного повідомлення.

7. Реєстрація в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету із зазначеними ним при реєстрації логіном та паролем на веб-сайті за електронною адресою .

При невдалій спробі зайти до особистого електронного кабінету на електронну пошту, вказану при реєстрації, відправляється відповідне повідомлення.

Доступ до даних особистого електронного кабінету в ЄДЕБО також відбуватиметься, у випадку запровадження такої можливості, через використання електронного кабінету на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг за адресою .

8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі ЄДЕБО, до якого має доступ заклад фахової передвищої освіти, обраний вступником. У момент подання електронній заяві присвоюється статус «Зареєстровано в ЄДЕБО».

Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві присвоюється один із статусів:

✔ «Скасовано вступником» – якщо заяву не зареєстровано у коледжі освіти;

✔ «Скасовано вступником (без права подання нової заяви з такою самою пріоритетністю)» – якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у коледжі. При цьому вступник не має права подавати нову заяву з такою самою пріоритетністю.


3. Прийняття та розгляд електронної заяви приймальною комісією коледжу

1. Директор забезпечує опрацювання приймальною комісією електронних заяв, що надійшли до коледжу, відповідно до Умов прийому, Порядку та Правил прийому до коледжу.

2. Електронна заява із статусом «Зареєстровано в ЄДЕБО» розглядається приймальною комісією коледжу у строки, встановлені Умовами та Правилами прийому. За результатами розгляду уповноважена особа приймальної комісії надає електронній заяві один з таких статусів, що відображаються в особистому електронному кабінеті вступника: «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником».

При присвоєнні електронній заяві статусу «Зареєстровано у закладі освіти» коледж зазначає (за наявності відповідного випробування) час та місце проведення творчого конкурсу/вступного іспиту. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника.

При присвоєнні електронній заяві статусу «Потребує уточнення вступником» уповноважена особа зазначає перелік даних, що потребують уточнення, із зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати. Внесені дані відображаються в особистому електронному кабінеті вступника. Після уточнення вступником необхідних даних уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Зареєстровано у коледжі».

3. На підставі рішення приймальної комісії коледжу  про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до коледжу електронній заяві вступника присвоюється статус «Допущено до конкурсу», або «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)», або «Відмовлено закладом освіти» (із зазначенням причини відмови).

4. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована коледжем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для заяв у паперовій формі за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Електронна заява, зареєстрована в ЄДЕБО. може бути скасована Технічним адміністратором ЄДЕБО на підставі рішення Розпорядника ЄДЕБО не пізніш як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови виявлення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО.

Технічний адміністратор засобами мобільного зв’язку або електронного зв’язку повідомляє вступникові про скасування заяви в день її скасування, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.

5. Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування за регіональним замовленням, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти регіонального бюджету».

Надання рекомендацій до зарахування для навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється після зарахування вступників на місця за регіональним замовленням.

Статус електронної заяви вступника, рекомендованого до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, змінюється зі статусу «Допущено до конкурсу» або статусу «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)».

Зміна статусів електронної заяви вступника, передбачена пунктами 2-4 цього розділу, здійснюється у строки, визначені Умовами та Правилами прийому.

6. Вступник, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» або «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», зобов’язаний виконати вимоги Умов та Правил прийому.

7. Після виконання вступником вимог Умов та Правил прийому на підставі рішення приймальної комісії про реомендування до зарахування на навчання уповноважена особа змінює статус електронної заяви вступника на «Включено до наказу (за кошти державного бюджету)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)». Директор видає наказ про зарахування на навчання такого вступника.

8. У разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти регіонального бюджету», вимог Умов прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією коледжу та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)».

За рішенням приймальної комісії статус електронної заяви «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)» може бути змінений на статус «Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

У разі невиконання вступником, електронній заяві якого присвоєно статус «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)», вимог Умов та Правил прийому рішення про рекомендування його до зарахування анулюється приймальною комісією коледжу та статус електронної заяви змінюється на статус «Виключено зі списку рекомендованих (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)».

9. У разі відрахування вступника або скасування наказу про зарахування в частині, що стосується вступника, статус електронної заяви змінюється зі статусу «Включено до наказу (за кошти державного бюджету)» або «Включено до наказу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» на статус «Відраховано».

© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту