Положення про акредитацію журналістів - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2023

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2023

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Положення про акредитацію журналістів

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ЖУРНАЛІСТІВ

Положення про акредитацію представників засобів масової інформації на час вступної компанії у Комунальному закладі «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР у 2022 році розроблено на підставі Розділу ХVІ пункту 1 Правил прийому на навчання до комунального закладу «Харківський фаховий вищий Коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2022 році для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр розроблені Приймальною комісією Коледжу згідно з Порядком прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 20 квітня 2022 року №364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року №400), зареєстрований в Міністерстві юстиції 03 травня 2022 року за №486/37822.

Дане Положення визначає порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії Коледжу.

На засіданні Приймальної комісії Коледжу мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації), які отримали акредитацію не пізніше дня, що передує засіданню, у приймальній комісії коледжу.

Процедура акредитації представників загальнонаціональних, регіональних та місцевих засобів масової інформації та незалежних журналістів здійснюється через адміністрацію коледжу.

Право на акредитацію мають представники засобів масової інформації України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством іноземних справ України.

Заявка про акредитацію подається директору коледжу на ім’я голови Приймальної комісії у письмовому вигляді на офіційному бланку засобу масової інформації за підписом керівника та засвідчується печаткою засобу масової інформації.

У заявці вказується:

1) повна назва засобу масової інформації, тираж, періодичність, територія розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса редакції, номер телефону та факсу редакції; прізвище, ім’я, по батькові головного редактора;

2) прізвище, ім’я, по батькові представників засобу масової інформації, акредитація яких запитується, та їх фах (журналіст, оператор тощо);

3) номери контактних телефонів, електронні адреси осіб, акредитація яких запитується;

4) вид акредитації (постійна, тимчасова).

До заявки додається:

1) фотокартка кожної особи, вказаної в заявці;

2) копія документа, що підтверджує професійний фах заявника.

Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після подання документів для проходження акредитації, видається посвідчення – акредитаційна картка, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові, назва засобу масової інформації, посада. Акредитаційна картка дійсна тільки при наявності документа, що засвідчує особу.

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів масової інформації в місцях проведення засідань Приймальної комісії.

Кількість представників засобів масової інформації – не більше двох від кожного акредитованого засобу масової інформації.

Акредитація припиняється у випадку порушення законів України, умов і загального режиму роботи Приймальної комісії, встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі і гідності фізичним і юридичним особам, власності, поширення інформації, що не відповідає дійсності, завершення строку тимчасової акредитації, порушення Статуту та Правил внутрішнього розпорядку Коледжу.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту