Творче випробування «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2021

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Адреса коледжу
Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Спеціалізація: «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво»
Кваліфікація: артист оркестру (ансамблю), керівник аматорського оркестру (ансамблю) духових та естрадних інструментів, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізація «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво» до відбору вступників у коледж ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової загальноосвітньої підготовки або повної загальноосвітньої підготовки, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки, інформація про участь у культурно-масовій роботі, дані про наявність організаторських здібностей. Враховуються здібності (слух, ритм, музична пам’ять), фізіологічні дані та наявність музично-теоретичних знань, володіння грою на одному або декількох народних (духових, естрадних) інструментах, що відповідають рівню випускника мистецької школи, студії, чи інших закладів мистецького спрямування.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Виконати на інструменті (труба, тромбон, ударні інструменти, електрогітара, синтезатор, фортепіано, кларнет, саксофон, флейта) програму, яка складається з трьох творів різного характеру і технічного матеріалу.

Продемонструвати елементарне володіння музичним інструментом (для вступників, які не мають початкової спеціалізованої мистецької освіти).

Співбесіда (для вступників без початкової спеціалізованої мистецької освіти, з початковою спеціалізованою мистецькою освітою).

Для вступників, що мають базову загальну середню освіту та вступників із повною загальною середньою освітою (які мають право брати участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу з нормативним терміном навчання) та на заочну форму здобуття освіти, знання, уміння і навички оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2021 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток № 3 таблиці 2, 3, 4).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВСТУПНИКІВ
Рівні виконавських вмінь і навичок
100-200 бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступників
ПОЧАТКОВИЙ
100Вступник виконує музичні твори на низькому початковому рівні, має недостатньо розвинений виконавський апарат. Небагатослівно відповідає на питання співбесіди.
110Вступник має слабо сформований рівень сприйняття музичних творів, елементарні вміння та навички володіння інструментом та посередньо розвинений виконавський апарат. При виконанні програми допускає значні професійні помилки, не здатний виконати програму в повному обсязі. Допускає значні помилки у відповідях.
120Вступник здатний виконати певні фрагменти музичних творів з конкретним образно-творчим змістом, знає незначну частину музичного матеріалу, припускає значну кількість помилок при виконанні програми. Володіє елементарними виконавськими навичками. Програму виконує частково. Здатний відтворити незначну частину теоретичного матеріалу, допускає значну кількість помилок при відповідях.
СЕРЕДНІЙ
125
прохідний бал
Вступник володіє певною частиною практичних навичок, але допускає значну кількість помилок. Володіє спеціальною музичною термінологією на початковому рівні.
135Вступник виконує програму в повному обсязі, може проаналізувати структуру музичного твору, але не завжди вміє досконало інтерпретувати музичні твори, які потребують абстрактного художнього мислення. Недостатньо володіє спеціальною музичною термінологією.
145Вступник виконує програму в повному обсязі, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз-інтерпретацію музичного твору, порівняння, висновок щодо виконаного музичного твору. Має достатньо сформований виконавський апарат. Володіє основними навичками пізнання образної сфери в процесі виконання музичних творів. Відтворює значну частину засвоєного теоретичного матеріалу, але демонструє недостатнє володіння спеціальною музичною термінологією, припускається помилок при відповідях.
ДОСТАТНІЙ
155Вступник має основну професійну базу. Досить вільно володіє виконавським апаратом. У процесі виконання програми виявляє елементи самостійного художнього мислення, але робить це недостатньо переконливо. Вільно володіє музично-теоретичним матеріалом. У процесі співбесіди виявляє елементи самостійного аналізу матеріалу, але робить це недостатньо переконливо.
165Вступник має добре розвинений виконавський апарат. У процесі виконання програми демонструє володіння формою музичного твору, досить повно аналізує його структуру та художньо-образний зміст, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень. Має добре підготовлену професійну базу та розвинене мислення, але йому бракує здатності до повного осмислення теоретичного матеріалу.
175Вступник має досить розвинене музичне мислення. У процесі виконання програми демонструє володіння усіма елементами фактури музичного твору, але не завжди самостійно систематизує та узагальнює музичний матеріал. При виконанні програми абітурієнтові бракує артистизму.
ВИСОКИЙ
185Вступник вільно володіє виконавським апаратом. Виконує твори значної складності. Має розвинене власне художньо-образне мислення. У процесі виконання програми демонструє елементи артистизму, але при виконанні складних технічних елементів твору йому не вистачає стабільності. Має міцні, ґрунтовні знання, але, аналізуючи музичні твори, допускає неточності у формулюваннях та спеціальній музичній термінології, не завжди обґрунтовано може довести свою думку щодо музичних явищ. Вказані неточності може виправляти самостійно.
195Вступник демонструє розвинене особистісне музичне мислення, демонструє уміння систематизувати, узагальнювати, аналізувати, інтерпретувати музичні твори, асоціювати їх з творами інших видів мистецтв. Має власний творчий потенціал. При виконанні програми виявляє певні артистичні здібності. Демонструє розвинене музичне мислення, має знання спеціальної музичної термінології, вміння систематизувати знання та здатний проаналізувати викладений матеріал в повному обсязі.
200Вступник має ґрунтовні знання в галузі музично-виконавського мистецтва, вільно та свідомо використовує спеціальну музичну термінологію у міркуваннях, висновках та узагальненнях щодо виконаного твору. Виконує складні твори на високому художньо-виконавському рівні. Демонструє самобутнє художнє мислення. Має ґрунтовні музично-теоретичні знання, вільно та осмислено використовує спеціальну музичну термінологію, демонструє переконливі міркування, висновки та узагальнення.
ВИМОГИ ДО ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ
Виконати три різнохарактерні твори, один з яких може бути етюдом

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ПОЧАТКОВОЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ МИСТЕЦЬКОЮ ОСВІТОЮ

Труба

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Етюди.
2. Гами до трьох знаків
3. Барток Б. Етюд ля-мінор.
4. Войт В. Етюд ля-мінор.
5. Жинович І. Етюд Соль-мажор.
6. Зубицький В. Етюд мі-мінор.
7. Миський І. Етюд Соль-мажор.
8. Незовибатько О. Етюд Соль-мажор.
9. Незовибатько О. Етюд до-мінор.
10. Попічук Д. Етюд До-мажор.
11. Полєвой В. Етюд Ре-мажор.
12. Черні К. Етюд Ля-мажор.
Художня підготовка (твори)
1. «Дивлюсь я на небо»: Укр.нар.пісня (обробка Заремби В.).
2. «Дощик»: Укр.нар.пісня (обробка. Лисенка М.).
3. «На вулиці скрипка грає»: Укр.нар.пісня (обробка Кучерова В.).
4. Косенко В. Скерцино (обробка Бердиєва М.).
5. Щелоков В. Пионерская сюита. (уривок «Проводы в лагерь»).

Тромбон

Технічна  підготовка (етюди, гами)
1. Гами до трьох знаків.
Художня підготовка (твори)
1. Аренский А. Журавель.
2. Гедіке Г. Сонатина.
3. Гендель Г. Арія Ріналдо.
4. Заремба В. Дивлюсь я небо.
5. Чайковський П. Французька пісенька.
6. Косенко В. Скерцино.

Кларнет

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).
Художня підготовка (твори)
1. Аренський А. Зозуля.
2. Мендель Г. Ларго.
3. Глиер Р. Прелюдія. Вальс. Романс.
4. Глінка М. Північна зірка.
5. Григ Е. Лірична пісня.
6. Мендельсон Ф. Пісня без слів.
7. Розанов С. Школа гри на кларнеті.
8. Чайковський П. Листок з альбому.
9. Шуман Р. Мисливець.

Малий барабан, ксилофон

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Вправи на малому барабані.
2. Гами до трьох знаків (для ксилофону).
Художня підготовка (твори)
1. «Ой джиґуне, джиґуне»: Українська народна пісня.
2. Чайковський П. Руська пісня.
3. Шуман Р. Веселий селянин.

Електрогітара

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Гами до трьох знаків.
2. Пухоль Е. Етюд №1 С-dur.
3. Пухоль Е. Етюд №6 a-moll.
Художня підготовка (твори)
1. Джазові стандарти (за вибором вступника).
2. Роджерс Р. Голубая луна (обробка Альмейди Л).
3. Уебер Е. Тень твоей улыбки (обробка Альмейди Л).
4. Чеченя К. Левый берег.

Фортепіано

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Гами до трьох знаків.
Художня підготовка (твори)
1. Дворжак М. Джазові етюди для фортепіано. Зошит 1.
2. Популярні мелодії / Зб. перекл. для фортепіано.
3. Шмітц М. Джазовий Парнас: Етюди та п’єси. Т.І.

Синтезатор

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Гами до трьох знаків.
Художня підготовка (твори)
1. Адаптовані теми народних пісень:
2. «Реве та стогне Дніпр широкий»
3. «Взяв би я бандуру»
4. «За світ встали козаченьки»
5. «Розпрягайте, хлопці, коні»
6. «Ой, на горі та женці жнуть.

Саксафон

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).
Художня підготовка (твори)
1. Глієр Р. Два романси.
2. Гречанінов А. Дві мініатюри («Пам’ять про далекого друга Примара»).
3. Мусоргський М. Старий замок.
4. Рахманінов С. Романс.
5. Ривчун О. Три п’єси для саксофона-альта и фортепіано.
6. Чайковський П. Сентиментальний вальс.

Флейта

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).
Художня підготовка (твори)
1. Балакірєв  М. Протяжна.
2. Бетховен Л.В. «Алегрето» із сонати для ф-но A-dur.
3. Шуман Р. Мелодія.
4. Моцарт В.А. Арія з опери «Дон Жуан».

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ
МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ  ПИТАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ З ПОЧАТКОВОЮ МИСТЕЦЬКОЮ ОСВІТОЮ
Примітка. Вступників без початкової мистецької освіти питання, подані нижче, не стосуються.
1. Дати визначення трьох видів мінорного ладу.
2. Пояснити, що таке ритм в музиці.
3. Дати визначення метра, розміру, темпу.
4. Вміти побудувати мажорні, мінорні тризвуки та їх обернення.
5. Знати мажорні, мінорні гами до 5-ти знаків.
6. Розрізняти на слух прості інтервали.
7. Визначати D7 та його обернення.
8. Знати зб.4, зм.5 із розв’язаннями; вміти визначати їх на слух.
9. Розрізняти на слух септакорди VII-го ступеня (мVII7, змVII7).
10. Назвати видатних світових та українських композиторів та їх твори.

ПИТАННЯ З ФАХУ

Труба

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на трубі.
3. Роль труби в естрадному оркестрі.
4. Прийоми звуковидобування на трубі.
5. Охарактеризуйте функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
6. Відомі Вам штрихи при виконанні на трубі.
7. Джерело звуку на духовому інструменті.
8. Роль мундштука для труби.
9. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти трубу.
10. Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?

Тромбон

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на тромбоні.
3. Роль тромбона в естрадному оркестрі.
4. Прийоми звуковидобування на тромбоні.
5. Функції правої та лівої рук при виконавстві на інструменті.
6. Які штрихи при виконанні на тромбоні Вам відомі.
7. Джерело звуку на духовому інструменті.
8. Роль мундштука для тромбону.
9. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти тромбон?
10. Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?

Ударні інструменти (ксилофон)

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на ударних інструментах (ксилофоні).
3. Роль ударних інструментів (ксилофона) в естрадному оркестрі.
4. Прийоми звуковидобування на ударних інструментах (ксилофоні) Вам відомі.
5. Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
6. Відомі Вам штрихи при виконанні на ударних інструментах (ксилофоні).

Електрогітара

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на електрогітарі.
3. Роль електрогітари в естрадному оркестрі.
4. Відомі Вам звуковидобування на електрогітарі.
5. Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
6. Відомі Вам штрихи при виконанні на електрогітарі.
7. Роль медіатора для електрогітари.
8. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти електрогітару?
9. Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?

Фортепіано

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на фортепіано.
3. Визначте роль фортепіано в естрадному оркестрі.
4. Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
5. Відомі Вам штрихи при виконанні на фортепіано.
6. Використання педалі на фортепіано.
7. Характеристика конструкції фортепіано.

Синтезатор

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на синтезаторі.
3. Роль синтезатора в естрадному оркестрі.
4. Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
5. Використання педалі на синтезаторі.
6. Функціональні особливості синтезатора.
7. Використання функції автоакомпанементу та банків запису на синтезаторі.

Кларнет

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на кларнеті.
3. Роль кларнета в естрадному оркестрі.
4. Відомі Вам прийоми звуковидобування на кларнеті.
5. Функції правої та лівої рук при виконавстві на інструменті.
6. Відомі Вам штрихи при виконанні на кларнеті.
7. Джерело звуку на духовому інструменті.
8. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти кларнет?
9. Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?

Саксофон

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на саксофоні.
3. Роль саксофона в естрадному оркестрі.
4. Відомі Вам прийоми звуковидобування на саксофоні.
5. Функції правої та лівої рук при виконанні на інструменті.
6. Відомі Вам штрихи при виконанні на саксофоні.
7. Джерело звуку на духовому інструменті.
8. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти саксофон?
9. Назвіть стрій інструмента та визначте транспонуючий він чи ні?

Флейта

1. Історія виникнення та розвитку інструмента.
2. Постанова корпуса, ніг та голови при грі на флейті.
3. Визначте роль флейти в естрадному оркестрі.
4. Функції правої та лівої рук при виконавстві на інструменті.
5. Відомі Вам штрихи при виконанні на флейті.
6. Джерело звуку на духовому інструменті.
7. Як правильно та за допомогою чого можна настроїти флейту?

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ
ЗІ ВСТУПНИКАМИ БЕЗ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
Перевірка у вступників музичного слуху, музичної пам’яті, ритму. Питання з предмета «Музика» загальноосвітньої школи та загальномистецького напряму.
1. Назвати найвидатніших світових та українських композиторів.
2. Назвати відомі українські та світові естрадні оркестри.
3. Назвати відомі Вам клавішні, струнні, духові інструменти.
4. Назвати відомі сучасні зарубіжні та українські інструментальні або вокально-інструментальні ансамблі.
5. Назвати відомих сучасних світових та українських виконавців на профільному музичному інструменті.
6. Назвати відомі Вам класичні музичні твори; українські народні пісні.
7. Розрізняти на слух послідовність звуків вгору, вниз; низькі і високі звуки.
8. Розрізняти за тембром на слух інструменти естрадного оркестру.

РЕКОМЕНДОВАНА НОТНА ЛІТЕРАТУРА
1. Агафомин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - Москва, 1987.
2. Альбом учня тромбоніста. – Київ, 1998.
3. Вещицкий П. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – Москва, 1970.
4. Етюди для шестиструнної гітари на різні види техніки /Уклад. В.Славський. – Київ, 1981.
5. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. – Москва,1986.
6. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – Москва,1986.
7. Молотков В.А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. – Київ, Музична Україна,1983.
8. Платонов Н.И. Школа игры на флейте. – Москва, 1984.
9. Пухоль Є. Школа игры на шестиструнной гитаре. – Москва, 1977.
10. Ривчун А.Школа игры на саксофоне. – Москва, 1961.
11. Сборник классических пьес / Перелож. А. Ривчуна. – Москва, 1963.
12. Хрестоматія педагогічного репертуару для скрипки і фортепіано. Вип. 1. – Київ, 1961.
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту