Програма ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво» - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Програма ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕСТРАДНЕ ТА ДЖАЗОВЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Освітньо-професійна програма: «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» при відборі на навчання до КЗ «Харківського фахового вищого коледжу мистецтв» ХОР у 2022 році береться до уваги наявність попередньої профільної підготовки у вступника. Враховуються музичні здібності (слух, ритм, музична пам’ять) та наявність музично-теоретичних знань, володіння грою на одному або декількох духових, ударних та клавішних інструментах, що відповідають рівню випускника мистецької школи, студії, чи інших закладів мистецького спрямування.

У 2022 році вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити у дистанційному режимі. Для цього вступнику потрібно зробити відео запис творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» (https://abitur.kvkm.net.ua/). Завантаження відеофайлів можливо лише після подачі заяви вступником. Подача заяв починається 30 червня 2022 року.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Для вступників, які мають початкову спеціалізовану мистецьку освіту: виконати на інструменті (труба, тромбон, ударні інструменти, електрогітара, синтезатор, фортепіано, кларнет, саксофон, флейта) програму, яка складається з двох різнохарактерних творів, один з яких може бути етюдом.

Для вступників без початкової спеціалізованої мистецької освіти: виконати довільну програму, яка складається з двох вокальних творів (a cappella або в супроводі музичного інструменту чи фонограми т.п.).

У зв’язку з проведенням вступного творчого випробування у дистанційному режимі вступнику необхідно зробити відео запис виконання творів двома окремими файлами (кожен твір окремим файлом) у форматі МР-4 не перевищуючи 3 хвилин (до 10 МБ) кожний.


ІНСТРУКЦІЯ ДО ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

1. Відео файл повинен мати назву: Номер файлу, прізвище, ініціали, ОПП «Естрадне та джазове інструментальне мистецтво». Наприклад: «Файл №1. «Василенко В.П. Естрадні інструменти.». «Файл №2. «Василенко В. П. Естрадні інструменти.».

2. Відео має починатись з чіткого проголошенням свого прізвища, ім’я, по батькові та назви (композитор, твір тощо).

3. На відеозаписі повинно бути чітко видно інструмент, руки та обличчя виконавця.

4. Допускається запис програми без партії концертмейстера.

5. Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!


Результати вступного творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Це стосується вступників, які мають базову загальну середню освіту і мають право брати участь у вступному випробуванні на перший курс денної форми здобуття освіти, вступників із загальною середньою освітою, які мають право брати участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) та на заочну форму здобуття освіти.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2022 році мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №3 таблиці 2; 3; 4).

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕСТРАДНЕ ТА ДЖАЗОВЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»
Шкала
оцінювання
Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
Незадовільно
Вступник виконує твори чи фрагменти творів на низькому рівні. Не пам’ятає повністю нотний текст, зупиняє гру музичної програми. Допускає значні помилки у тексті. Має не розвинений виконавський апарат.
100-109Вступник виконує музичні твори на низькому початковому рівні, має недостатньо розвинений виконавський апарат.
110-119Вступник має слабо сформований рівень сприйняття музичних творів, елементарні вміння та навички володіння інструментом та посередньо розвинений виконавський апарат. При виконанні програми допускає значні професійні помилки, не здатний виконати програму в повному обсязі.
120-124Вступник здатний виконати певні фрагменти музичних творів з конкретним образно-творчим змістом, знає незначну частину музичного матеріалу, припускає значну кількість помилок при виконанні програми. Володіє елементарними виконавськими навичками. Програму виконує частково.
125
прохідний бал
134
Програму вступник виконує повністю, володіє певною частиною практичних навичок, але допускає значну кількість помилок при музичних творів. Має посередньо розвинений виконавський апарат.
135-144Вступник виконує програму в повному обсязі, може проаналізувати структуру музичного твору, але не завжди вміє досконало інтерпретувати музичні твори, які потребують абстрактного художнього мислення.
145-154Вступник виконує програму в повному обсязі, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз-інтерпретацію музичного твору, порівняння, висновок щодо виконаного музичного твору. Має достатньо сформований виконавський апарат. Володіє основними навичками пізнання образної сфери в процесі виконання музичних творів.
155-164Вступник має основну професійну базу. Досить вільно володіє виконавським апаратом. У процесі виконання програми виявляє елементи самостійного художнього мислення, але робить це недостатньо переконливо.
165-174Вступник має добре розвинений виконавський апарат. У процесі виконання програми демонструє володіння формою музичного твору, досить повно аналізує його структуру та художньо-образний зміст, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень.Вступник має добре розвинений виконавський апарат. У процесі виконання програми демонструє володіння формою музичного твору, досить повно аналізує його структуру та художньо-образний зміст, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень.
175-184Вступник має досить розвинене музичне мислення. У процесі виконання програми демонструє володіння усіма елементами фактури музичного твору, але не завжди самостійно систематизує та узагальнює музичний матеріал. При виконанні програми абітурієнтові бракує артистизму.
185-194Вступник вільно володіє виконавським апаратом. Виконує твори значної складності. Має розвинене власне художньо-образне мислення. У процесі виконання програми демонструє елементи артистизму, але при виконанні складних технічних елементів твору йому не вистачає стабільності.
195-199Вступник демонструє розвинене особистісне музичне мислення, демонструє уміння систематизувати, узагальнювати, аналізувати, інтерпретувати музичні твори. Має власний творчий потенціал. При виконанні програми виявляє певні артистичні здібності.
200Виконує складні твори на високому художньо-виконавському рівні. Демонструє самобутнє художнє мислення. При виконанні програми виявляє яскраві артистичні здібності.
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ

ТРУБА

Технічна підготовка (етюди, гами)

1. Гами до трьох знаків
2. Барток Б. Етюд ля-мінор.
3. Войт В. Етюд ля-мінор.
4. Жинович І. Етюд Соль-мажор.
5. Зубицький В. Етюд мі-мінор.
6. Миський І. Етюд Соль-мажор.
7. Незовибатько О. Етюд Соль-мажор.
8. Незовибатько О. Етюд до-мінор.
9. Попічук Д. Етюд До-мажор.
10. Полєвой В. Етюд Ре-мажор.
11. Черні К. Етюд Ля-мажор.

Музичні твори

1. «Дивлюсь я на небо»: Укр. нар. пісня (обробка Заремби В.).
2. «Дощик»: Укр. нар. пісня (обробка. Лисенка М.).
3. «На вулиці скрипка грає»: Укр. нар. пісня (обробка Кучерова В.).
4. Косенко В. Скерцино (обробка Бердиєва М.).
5. Щелоков В. Пионерская сюита. (уривок «Проводы в лагерь»).

ТРОМБОН

Технічна підготовка (етюди, гами)

1. Гами до трьох знаків.

Музичні твори

1. Аренский А. Журавель.
2. Гедіке Г. Сонатина.
3. Гендель Г. Арія Ріналдо.
4. Заремба В. Дивлюсь я небо.
5. Чайковський П. Французька пісенька.
6. Косенко В. Скерцино.

КЛАРНЕТ

Технічна підготовка (етюди, гами)

1. Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).

Музичні твори

1. Аренський А. Зозуля.
2. Мендель Г. Ларго.
3. Глиер Р. Прелюдія. Вальс. Романс.
4. Глінка М. Північна зірка.
5. Григ Е. Лірична пісня.
6. Мендельсон Ф. Пісня без слів.
7. Розанов С. Школа гри на кларнеті.
8. Чайковський П. Листок з альбому.
9. Шуман Р. Мисливець.

МАЛИЙ БАРАБАН, КСИЛОФОН

Технічна підготовка (етюди, гами)

1. Вправи на малому барабані.
2. Гами до трьох знаків (для ксилофону).

Музичні твори

1. «Ой джиґуне, джиґуне»: Українська народна пісня.
2. Чайковський П. Російська пісня.
3. Шуман Р. Веселий селянин.


ЕЛЕКТРОГІТАРА

Технічна підготовка (етюди, гами)

1. Гами до трьох знаків.
2. Пухоль Е. Етюд №1 С-dur.
3. Пухоль Е. Етюд №6 a-moll.

Музичні твори

1. Джазові стандарти (за вибором вступника).
2. Роджерс Р. Голубая луна (обробка Альмейди Л).
3. Уебер Е. Тень твоей улыбки (обробка Альмейди Л).
4. Чеченя К. Левый берег.

ФОРТЕПІАНО

Технічна підготовка (етюди, гами)

1. Гами до трьох знаків.

Музичні твори

1. Дворжак М. Джазові етюди для фортепіано. Зошит 1.
2. Популярні мелодії / Зб. перекл. для фортепіано.
3. Шмітц М. Джазовий Парнас: Етюди та п’єси. Т.І.

СИНТЕЗАТОР

Технічна підготовка

1. Гами до трьох знаків.

Музичні твори

1. Адаптовані теми народних пісень: «Реве та стогне Дніпр широкий», «Взяв би я бандуру», «За світ встали козаченьки», «Розпрягайте, хлопці, коні», «Ой, на горі та женці жнуть.

САКСОФОН

Технічна підготовка (етюди, гами)Технічна підготовка (етюди, гами)

1. Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).

Музичні твори

1. Глієр Р. Два романси.
2. Гречанінов А. Дві мініатюри («Пам’ять про далекого друга Примара»).
3. Мусоргський М. Старий замок.
4. Рахманінов С. Романс.
5. Ривчун О. Три п’єси для саксофона-альта и фортепіано.
6. Чайковський П. Сентиментальний вальс.

ФЛЕЙТА

Технічна підготовка (етюди, гами)

1. Гами до трьох знаків.
2. Два етюди (за вибором).

Музичні твори

1. Балакірєв М. Протяжна.
2. Бетховен Л.В. «Алегрето» із сонати для ф-но A-dur.
3. Шуман Р. Мелодія.
4. Моцарт В.А. Арія з опери «Дон Жуан».

РЕКОМЕНДОВАНА НОТНА ЛІТЕРАТУРА
1. Альбом учня тромбоніста. – Київ, 1998.
2. Етюди для шестиструнної гітари на різні види техніки /Уклад. В.Славський. – Київ, 1981.
3. Молотков В.А. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. – Київ, Музична Україна,1983.
4. Хрестоматія педагогічного репертуару для скрипки і фортепіано. Вип. 1. – Київ, 1961.
5. Вітошинський Л. Про мистецтво гри на гітарі. – Львів, 2006.5. Вітошинський Л. Про мистецтво гри на гітарі. – Львів, 2006.
6. Етюди для шестиструнної гітари на різні види техніки /Уклад. В.Славський. – Київ, 1981.
7. Затинченко О. Гітара – дітям. – Київ, 2002.
8. Калейдоскоп (твори для гітари сучасних українських композиторів) / Упор. А.Бойко. – Київ, 2015.
9. Михайленко М. П. Методика викладання гри на шестиструнній гітарі. – Київ, 2003.
10. Михайленко М.П. Шестиструнна гітара. 5 клас. Учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. – Київ, 1982.
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту