Творче випробування «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2021

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Адреса коледжу
Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Спеціалізація «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»
Кваліфікація: організатор видовищно-театралізованих заходів, керівник аматорських театральних колективів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньо-професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі спеціальності 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» до відбору вступників у заклади фахової передвищої освіти ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової загальноосвітньої підготовки, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки, інформація про участь у культурно-масовій роботі, дані про наявність організаторських здібностей. Враховуються здібності (слух, ритм, музична пам’ять), фізіологічні дані та наявність музично-теоретичних знань і вокально-голосових даних, володіння грою на одному або декількох інструментах (фортепіано, акордеон, баян, гітара, скрипка та інші), що відповідають рівню випускника мистецької школи, студії та інших закладів мистецького спрямування.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне творче випробування  складається із практичної та теоретичної частини. Практична частина включає виконання двох різноманітних за характером, темпом, змістом українських пісень або народних пісень національних меншин України, а також творів композиторів-класиків та сучасних авторів (за вибором вступників).

Виконання на інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара та інших) програми складається з двох творів (технічного і художнього характеру) за вибором вступників.

Теоретична частина – це відповіді на запропоновані музично-теоретичні питання.

Система знань, умінь і навичок вступників оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів для вступників, що мають базову загальну середню освіту і для вступників із повною загальною середньою освітою, які мають право взяти участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) та вступників, що вступають на заочну форму здобування освіти.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2021 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток № 3 таблиці 2, 3, 4).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВСТУПНИКІВ
Рівні виконавських вмінь і навичок
100-200
бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступників
ПОЧАТКОВИЙ
100Вступник має непрофесійний голосовий апарат. Відсутні музичні дані (слух, ритм, музична пам’ять). Слабкий загальний культурний рівень.
110Вступник має не досить здоровий голосовий апарат, але не розвинені вокальні дані: слух, ритм, музична пам’ять. Слабкий загальний культурний рівень.
120Вступник має здоровий голосовий апарат, значні вокальні дані, але не досить розвинені музичні дані (слух, ритм, музична пам’ять). Обмежений загальний культурний рівень.
СЕРЕДНІЙ
125
прохідний бал
Вступник має здоровий голосовий апарат, вокальні дані, що можна розвинути до певного рівня. Наявність музичних даних (слух, ритм, музична пам’ять). Наявність координації рухів (руки невисокі). Вступник обізнаний у загальномистецьких питаннях на середньому рівні  шкільної програми гуманітарного циклу дисциплін.
135Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос не має тембру, обмежений діапазон. Музичні дані наявні, але слух і ритм неточні, музична пам’ять не натренована, координація рухів (руки) слабка. Загальний культурний рівень в межах шкільної програми (гуманітарного циклу дисциплін).
145Вступник має здоровий голосовий апарат, середні вокальні дані. Рівень володіння будь-яким музичним інструментом початковий. Слух, ритм, музична пам’ять достатні, координація рухів неточна. Загальний культурний рівень в межах шкільної програми (гуманітарного циклу дисциплін).
ДОСТАТНІЙ
155Вступник має здоровий голосовий апарат, вокальні дані, які можна розвинути. Слух, ритм, муз. пам’ять достатні для подальшої роботи. Координація рухів чітка. Загальний культурний рівень достатній.
165Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос має непоганий тембр, але діапазон обмежений. Музичні дані (слух, ритм, музична пам’ять) достатні. Володіння будь-яким муз інструментом на рівні муз. студії. Координація рухів чітка. Загальний культурний рівень  достатній.
175Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос має якості, які надають можливість вважати його професійним. Вступник володіє будь-яким інструментом у межах початкових класів музичної школи. Координація рухів ясна та чітка. Вступник достатньо поінформована людина.
ВИСОКИЙ
185Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким музичним інструментом, виконує програму середніх класів музичної школи. Має добрий диригентський апарат. Вступник достатньо поінформована людина.
195Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким музичним інструментом, виконує програму старших класів музичної школи. Диригентський апарат відмінний. Вступник достатньо поінформована людина.
200Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий (рідкісний народний) голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким музичним інструментом, виконує програму старших класів музичної школи. Має добрий диригентський апарат. Теоретичні знання в межах програми музичної школи. При виконанні музичних творів на будь-якому інструменті демонструє елементи творчої діяльності. Диригентський апарат відмінний. Вступник має творчий потенціал. Високий рівень поінформованості.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ

1. Виконати дві різноманітні за характером, темпом, змістом українські пісні або народні пісні національних меншин України, а також твори композиторів-класиків та сучасних авторів (за вибором вступників).

2. Виконати на інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара інших) програму, яка складається з двох творів (технічного і художнього характеру) за вибором вступників.


ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

1. Проспівати два твори (бажано українські пісні) різні за характером.

2. Перевірка у вступника музичного слуху, музичної пам’яті, ритму.


МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ
1. Розрізняти на слух прості інтервали, мажорні та мінорні тризвуки, мажорні та мінорні гами.
2. Вміти побудувати від звуку прості інтервали, мажорні та мінорні тризвуки з оберненнями.
3. Розрізняти на слух зб.4 та зм.5 із розв’язаннями.
4. Вміти визначати D7 та його обернення (із розв’язанням).
5. Розрізняти на слух септакорди VІІ-го ступеня (м.VII7, зм.VII7) із розв’язанням.
6. Знати мажорні, мінорні гами до 5-ти знаків.
7. Розрізняти на слух три види мінорного ладу.
8. Вміти пояснити, що таке ритм, метр, темп в музиці.
9. Знати схеми тактування в дводольному, тридольному, чотиридольному розмірах.
10. Вміти визначати тональність одноголосної мелодії.
11. Назвати видатних композиторів Західної Європи (XVIII, XIX, XXст.).
12. Назвати видатних українських композиторів ХІХ, ХХ, ХХІ ст.
13. Назвати видатних зарубіжних композиторів ХІХ, ХХ, ХХІ ст.
14. Знати найвидатніші вокально-хорові колективи та музичних діячів України та Харківщини.
15. Вміти навести приклади хорового, оркестрового твору, твору для фортепіано, опери, оперети, мюзиклу, рок-опери, балету.

ДЛЯ ВСТУПНИКІВ БЕЗ МУЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Вміти повторити (простукати) заданий ритм.
2. Вміти проспівати на нейтральний склад мотив або мелодичну фразу (після програвання викладачем).
3. Назвати найвидатніших композиторів (світових, російських, українських).
4. Назвати відомих сучасних світових та українських співаків.
5. Назвати відомі сучасні вокальні або вокально-інструментальні ансамблі.
6. Назвати найвідоміші українські хори; хорові колективи.
7. Назвати види хорів.
8. Назвати високі жіночі та чоловічі голоси.
9. Назвати низькі жіночі та чоловічі голоси.
10. Назвати музичні інструменти; українські народні інструменти.

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ
ХУДОЖНІ ТВОРИ
Для високих голосів
1. Українська народна пісня «Дівка в сінях стояла».
2. Українська народна пісня «Вже сонце низенько».
3. Українська народна пісня «Дивлюсь я на небо», сл. М.Петренка.
4. Кос-Анатольський А., сл. Франка І. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».
5. Глінка М., сл.Забіли В. «Не щебече соловейко».
6. Українська народна пісня «Місяць на небі».
7. Російська народна пісня «Выйду ль я на реченьку.
8. Російська народна пісня «То не ветер ветку клонит».
9. Українська народна пісня «Чорнії брови, карії очі».
10. Климовський С. «Їхав козак за Дунай».
11. Українська народна пісня «Гей, Іване». Обробка Д.Задора.
12. Українська народна пісня «Пряха». Обробка А.Римського-Корсакова.
13. Українська народна пісня «Ой маю, маю оченята». Обробка М.Лисенка.
14. Лисенко М. «Утоптала стежку».
15. Українська народна пісня «Дощик». Обробка М.Лисенка.
16. Українська народна пісня «Ой ти, дівчино».
17. Лисенко М. «Ой гай, мати».
18. Українська народна пісня «Копав же я криниченьку».
19. Українська народна пісня «Журавель». Обробка К.Стеценка.
20. Українська народна пісня «Ніч яка місячна».
22. Українська народна пісня на слова Глібова «Стоїть гора висока».
21. Глінка М. «Ах ти, душечка».

Для низьких голосів
1. Українська народна пісня «Взяв би я бандуру». Обробка Войтова В.
2. Чухрай О. «Скаче в полі білий кінь...». Сл.Лихошвая А.
3. Чухрай О. «Ой, купила півня». Сл.Лихошвая А.
4. Чухрай О. «Ой бач, яка я». Сл.народні.
5. Українська народна пісня «В кінці греблі шумлять верби».
6. Українська народна пісня «Якби мені не тиночки».
7. Російська народна пісня «Чернобровий, черноокий».
8. Російська народна пісня «Не брани меня, родная».
9. Українська народна пісня «Ой, на горі два дубки».
10. Вербицький М., сл.Чубинського П. «Ще не вмерла Україна».
11. Українська народна пісня «Було б не рубати зеленого дуба».
12. Українська народна пісня «Ой поїхав за снопами».
13. Українська народна пісня «Ой, летіла зозуленька».
14. Російська народна пісня «Тонкая рябина».
15. Українська народна пісня «Ой, ходила дівчинка бережком». Обробка М.Лисенка.
16. Григ Е. «Лісова пісня».
17. Українська народна пісня «Казав мені батько».
18. Українська народна пісня «Не лай мене, моя жінко».
19. Російська народна пісня «У зори, то у зореньки».
20. Українська народна пісня «Іхав козак за Дунай».
21. Майборода П. «Рідна мати моя».
22. Українська народна пісня «Удовицю я любив».
23. Українська народна пісня «Як засядем, браття».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. В чарах кохання: Укр.нар.пісні про кохання / Упоряд.Б.М.Фільц. – Київ, 1989.
2. Жуков О. Веселкові акорди. – Чернівці, 2012.
3. Перлини української народної пісні: Пісеник. – Київ, 1991.
4. Співає Ніна Матвієнко / – Київ, 1987.
5. Співає Раїса Кириченко: Укр.нар.пісні (у супроводі баяна) – Київ, 1988.
6. Старинные русские романсы. – Київ, 1988.
7. Українські народні жартівливі пісні: Пісеник. – Київ 1987.
8. «Чом ти не прийшов?»: Українські народні пісні з нотами / Упоряд. Г.І.Ганзбург. – Харків, 2002.
9. Чухрай О.І. Сонечко любові: Пісні. – Полтава, 1996.
10. Народні пісні в записах Степана Руданського. – К.1972
11. Українські народні пісні про кохання. – Київ, 1992
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту