Творче випробування ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове...» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2024

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
abiturkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2024

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна програма: «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньо-професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» до відбору вступників до КЗ «Харківського фахового вищого коледжу мистецтв» ХОР ставляться відповідні вимоги, а саме перевіряються здібності (слух, ритм, музична пам’ять), фізіологічні дані та наявність музично-теоретичних знань і вокально-голосових даних, володіння грою на одному або декількох інструментах (фортепіано, акордеон, баян, гітара, скрипка та інші), що відповідають рівню випускника мистецької школи, студії та інших закладів мистецького спрямування. Беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки, інформація про участь у культурно-масовій роботі, дані про наявність організаторських здібностей.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне творче випробування включає.

Для вступників, які мають початкову мистецьку освіту та володіють музичним інструментом.

1. Виконання на вибір вступника одного вокального твору (з музичним супроводом або без супроводу:

- українська народна пісня;

- пісня національних меншин;

- твір композитора-класика;

- твір сучасного композитора.

2. Виконання музичного твору на інструменті, яким володіє вступник.


Для вступників, які не мають  початкової спеціалізованої мистецької освіти.

Виконання на вибір вступника двох вокальних творів (з музичним супроводом або без супроводу:

- українська народна пісня;

- пісня національних меншин;

- твір композитора-класика;

- твір сучасного композитора.


Не допускається виконання вокальних творів російською мовою.


В 2024 році вступний творчий конкурс буде проходити дистанційно. Для цього вступнику потрібно зробити відео запис творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» ().

Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником. Подача заяв починається 01 липня 2024 року.

Завдання подаються (відповідно до кількості завдань) окремими файлами у форматі МР-4 орієнтовно до 3 хвилин (8-10 МБ) кожний.

1. Відео файл повинен мати назву: прізвище, ініціали, ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» і назву твору. Наприклад: «Даниленко Іван. Пісенне мистецтво. Файл №1, назва твору».

2. Відео має починатись з чіткого проголошенням свого прізвища, ім’я, по батькові та назви (композитор, твір тощо).

3. На відеозаписі, де виконується твір на музичному інструменті, повинно бути чітко видно інструмент, руки та обличчя виконавця (загальний вид).


Відповідно Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2024 році, мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 100 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток № 2 таблиці 2; 3).

Вступне випробування проходить в один тур. За результатами вступного творчого випробування виставляється одна позитивна оцінка за шкалою від «100 до 200» балів, або від ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно») і вступник не допускається до участі у конкурсі.

Система знань, умінь і навичок вступників оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів для усіх вступників:

- які мають базову середню освіту;

- які мають повну загальну середню освіту.

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО ТА ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»

Шкала
оцінювання
Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
НЕЗАДОВІЛЬНО
Незадовільно
Вступник не має музичного слуху, музичної пам’яті, відсутні вокальні дані та координація між слухом і голосом. Відсутнє відчуття ритму та координації рухів.
ПОЧАТКОВИЙ
Прохідний бал 100-109
Вступник має досить здоровий голосовий апарат, але не розвинені вокальні дані: слух, голос, музичну пам’ять, відчуття ритму та координації.
110-119
Вступник має здоровий голосовий апарат, не значні вокальні дані, не досить розвинені музичні дані (слух, голос, музичну пам’ять, відчуття ритму, координації, але має перспективу їх розвинення).
СЕРЕДНІЙ
120-129
Вступник має здоровий голосовий апарат, вокальні дані, що можна розвинути до певного рівня. Наявність музичних даних: (слух, голос, музична пам’ять, відчуття ритму, координації рухів).  
130-139
Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос не має тембру, обмежений діапазон. Музичні дані наявні, але слух і інтонація не зовсім точні.
140-149
Вступник має здоровий голосовий апарат, середні вокальні дані. Рівень володіння будь-яким музичним інструментом початковий (для абітурієнтів з музичною підготовкою). Має слух, голос, музичну пам’ять та координацію рухів.
ДОСТАТНІЙ
150-159
Вступник має здоровий голосовий апарат, вокальні дані, які можливо розвинути. Музичний слух та пам’ять достатні для подальшої роботи.
160-169
Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос має непоганий тембр, але діапазон обмежений. Музичні дані (слух, голос) достатні. Володіння будь-яким музичним інструментом на рівні муз. студії (для абітурієнтів з музичною підготовкою).
170-179
Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос має якості, які надають можливість вважати його професійним. Вступник володіє будь-яким інструментом у межах початкових класів музичної школи (для абітурієнтів з музичною підготовкою).
ВИСОКИЙ
180-189
Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким муз. інструментом, виконує програму середніх класів музичної школи (для абітурієнтів з музичною підготовкою).
190-199
Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким музичним інструментом, виконує програму старших класів музичної школи (для абітурієнтів з музичною підготовкою).
200
Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий (рідкісний) голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким муз. інструментом, виконує програму старших класів музичної школи (для абітурієнтів з музичною підготовкою).
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ

Завдання №1. Файл № 1. (Файл №1 зробити відео запис тривалістю до 3 хвилин).

1. Виконати один вокальний твір з музичним супроводом або без нього (за вибором вступника):

- або українську народну пісню;

- або народну пісню національних меншин України;

- або твір композиторів-класика;

- або твір сучасного композитора;


Завдання №2. Файл № 2. (Файл №2 тривалістю до 3 хвилин).

2. Виконати на інструменті, яким володіє вступник (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара інших) один музичний твір на вибір вступника, та зробити запис відео.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

1. Виконати два вокальні твори, різноманітні за характером, темпом, змістом (за вибором вступника):

- або українську народну пісню;

- або народну пісню національних меншин України;

- або твір сучасного композитора.

Зробити запис відео кожного твору окремо (Файл №1, №2 тривалістю до 3 хвилин кожний).


ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Для високих голосів

1. Українська народна пісня «Дівка в сінях стояла».

2. Українська народна пісня «Вже сонце низенько».

3. Українська народна пісня «Дивлюсь я на небо», сл. М.Петренка.

4. Кос-Анатольський А., сл. Франка І. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».

5. Г.Верьовка , сл. Забіли В. «Не щебече соловейко».

6. Українська народна пісня «Місяць на небі».

7. Українська народна пісня «Чорнії брови, карії очі».

8. Климовський С. «Їхав козак за Дунай».

9. Українська народна пісня «Гей, Іване». Обробка Д.Задора.

10. Українська народна пісня «Ой маю, маю оченята». Обробка М.Лисенка.

11. Лисенко М. «Утоптала стежку».

12. Українська народна пісня «Дощик». Обробка М.Лисенка.

13. Українська народна пісня «Ой ти, дівчино».

14. Лисенко М. «Ой гай, мати».

15. Українська народна пісня «Копав же я криниченьку».

16. Українська народна пісня «Журавель». Обробка К.Стеценка.

17. Українська народна пісня «Ніч яка місячна».

18. Українська народна пісня на слова Глібова «Стоїть гора висока».


Для низьких голосів

1. Українська народна пісня «Взяв би я бандуру». Обробка Войтова В.

2. Чухрай О. «Скаче в полі білий кінь...». Сл. Лихошвая А.

3. Чухрай О. «Ой, купила півня». Сл. Лихошвая А.

4. Чухрай О. «Ой бач, яка я». Сл. народні.

5. Українська народна пісня «В кінці греблі шумлять верби».

6. Українська народна пісня «Якби мені не тиночки».

7. Українська народна пісня «Ой, на горі два дубки».

8. Вербицький М., сл. Чубинського П. «Ще не вмерла Україна».

9. Українська народна пісня «Було б не рубати зеленого дуба».

10. Українська народна пісня «Ой поїхав за снопами».

11. Українська народна пісня «Ой, летіла зозуленька».

12. Українська народна пісня «Ой, ходила дівчинка бережком». Обробка М.Лисенка.

13. Українська народна пісня «Казав мені батько».

14. Українська народна пісня «Не лай мене, моя жінко».

15. Українська народна пісня «Іхав козак за Дунай».

16. Майборода П. «Рідна мати моя».

17. Українська народна пісня «Удовицю я любив».

18. Українська народна пісня «Як засядем, браття».


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. В чарах кохання: Укр. нар. пісні про кохання / Упоряд.Б.М.Фільц. – Київ, 1989.

2. Жуков О.Веселкові акорди. – Чернівці, 2012.

3. Перлини української народної пісні: Пісенник. – Київ, 1991.

4. Співає Ніна Матвієнко / Київ, 1987.

5. Співає Раїса Кириченко: Укр.нар. пісні (у супроводі баяна) – Київ, 1988.

6. Українські народні жартівливі пісні: Пісенник. – Київ 1987.

7. «Чом ти не прийшов?»: Українські народні пісні з нотами / Упоряд. Г.І.Ганзбург. – Харків, 2002.

8. Чухрай О.І. Сонечко любові: Пісні. – Полтава, 1996.

9. Народні пісні в записах Степана Руданського. – Київ, 1972

10. Українські народні пісні про кохання. – Київ, 1992

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту