Програма ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Програма ОПП «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО ТА ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Освітньо-професійна програма: «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньо-професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі «Народне пісенне мистецтво та хорове диригування» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» до відбору здобувачів освіти до КЗ «Харківського фахового вищого коледжу мистецтв» ХОР ставляться відповідні вимоги, а саме перевіряються здібності (слух, ритм, музична пам’ять), фізіологічні дані та наявність музично-теоретичних знань і вокально-голосових даних, володіння грою на одному або декількох інструментах (фортепіано, акордеон, баян, гітара, скрипка та інші), що відповідають рівню випускника мистецької школи, студії та інших закладів мистецького спрямування. Беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки, інформація про участь у культурно-масовій роботі, дані про наявність організаторських здібностей.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

У 2022 році вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити у дистанційному режимі. Для цього вступнику потрібно зробити відео запис творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» (https://abitur.kvkm.net.ua/). Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником. Подача заяв починається 30 червня 2022 року.

Вступний творчий конкурс включає:

1) виконання двох різноманітних за характером, темпом, змістом українських пісень або народних пісень національних меншин України, а також творів композиторів-класиків та сучасних авторів (за вибором вступника), можливе виконання без музичного супроводу;

2) виконання на інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара та інших) програми складається з двох творів (технічного і художнього характеру) за вибором вступника (для тих, хто володіє інструментом).

Для вступників, які не мають початкової спеціалізованої мистецької освіти: проспівати два твори (українські пісні) різні за характером, можливе виконання без музичного супроводу).

У зв’язку з проведенням вступного творчого випробування у коледжі у дистанційному режимі вступнику необхідно зробити відео запис виконання творів двома/чотирма (відповідно до кількості завдань) окремими файлами у форматі МР-4 не перевищуючи 2 хвилин (до 10 МБ) кожний.


ІНСТРУКЦІЯ ДО ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ

1. Відео файл повинен мати назву: Номер файлу, прізвище, ініціали, ОПП «Народне пісенне мистецтво» та назву твору. Наприклад: «Файл №1.Даниленко І.С. Народне пісенне мистецтво, «Їхав козак за Дунай».

2. Відео має починатись з чіткого проголошенням свого прізвища, ім’я, по батькові та назви (композитор, твір тощо).

3. На відеозаписі повинно бути чітко видно інструмент, руки та обличчя виконавця (загальний вид).


Результати вступного творчого конкурсу оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів для вступників, що мають базову загальну середню освіту і мають право брати участь у вступному випробуванні на перший курс денної форми здобуття освіти і для вступників з повною загальною середньою освітою, які мають право взяти участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) та вступників, що вступають на заочну форму здобування освіти.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2022 році мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №3 таблиці 2;3;4).

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «НАРОДНЕ ПІСЕННЕ МИСТЕЦТВО ТА ХОРОВЕ ДИРИГУВАННЯ»
Рівні
виконавських
навичок
Шкала
оцінювання
Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
ПОЧАТКОВИЙ
НезадовільноВступник не має музичного слуху, відсутні вокальні дані та координація між слухом і голосом.
110-119Вступник має не досить здоровий голосовий апарат, але не розвинені вокальні дані: слух, голос.
120-124Вступник має здоровий голосовий апарат, не значні вокальні дані, не досить розвинені музичні дані (слух, голос).Вступник має здоровий голосовий апарат, не значні вокальні дані, не досить розвинені музичні дані (слух, голос).
СЕРЕДНІЙ
125-134
прохідний
бал
Вступник має здоровий голосовий апарат, вокальні дані, що можна розвинути до певного рівня. Наявність муз. даних (слух, голос).
135-144Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос не має тембру, обмежений діапазон. Музичні дані наявні, але слух і інтонація не точні.
145-154Вступник має здоровий голосовий апарат, середні вокальні дані. Рівень володіння будь-яким музичним інструментом початковий. Слух, голос.
ДОСТАТНІЙ
155-164
Вступник має здоровий голосовий апарат, вокальні дані, які можливо розвинути. Слух достатній для подальшої роботи.
165-174
Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос має непоганий тембр, але діапазон обмежений. Музичні дані (слух, голос) достатні. Володіння будь-яким муз. інструментом на рівні муз. студії.
175-184
Вступник має здоровий голосовий апарат. Голос має якості, які надають можливість вважати його професійним. Вступник володіє будь-яким інструментом у межах початкових класів музичної школи.
ВИСОКИЙ
185-194
Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким муз. інструментом, виконує програму середніх класів музичної школи.
195-199Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким музичним інструментом, виконує програму старших класів музичної школи.
200Вступник має здоровий голосовий апарат, природно красивий (рідкісний) голос широкого діапазону. Вступник достатньо добре володіє будь-яким муз. інструментом, виконує програму старших класів музичної школи.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ

Завдання №1. Файл №1, №2.

1. Виконати дві різноманітні за характером, темпом, змістом українські пісні або народні пісні національних меншин України, а також твори композиторів-класиків та сучасних авторів (за вибором вступників) та зробити запис відео кожного твору окремо (Файл №1, №2 тривалістю до 2 хв. кожний).

Завдання №2. Файл №3, №4.

2. Виконати на інструменті (фортепіано, баян, акордеон, бандура, гітара інших) програму, яка складається з двох творів (технічного і художнього характеру) за вибором вступників та зробити запис відео кожного твору окремо (файл №3, №4 тривалістю до 2 хв. кожний).


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Проспівати два твори (українські пісні) різні за характером та зробити запис відео кожного твору окремо (Файл №1, №2 тривалістю до 2 хв. кожний).


ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ХУДОЖНІ ТВОРИ

Для високих голосів.

1. Українська народна пісня «Дівка в сінях стояла».
2. Українська народна пісня «Вже сонце низенько».
3. Українська народна пісня «Дивлюсь я на небо», сл. М.Петренка.
4. Кос-Анатольський А., сл. Франка І. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня».
5. Г.Верьовка, сл. Забіли В. «Не щебече соловейко».
6. Українська народна пісня «Місяць на небі».
7. Українська народна пісня «Чорнії брови, карії очі».
8. Климовський С. «Їхав козак за Дунай».
9. Українська народна пісня «Гей, Іване». Обробка Д. Задора.
10. Українська народна пісня «Ой маю, маю оченята». Обробка М.Лисенка.
11. Лисенко М. «Утоптала стежку».
12. Українська народна пісня «Дощик». Обробка М.Лисенка.
13. Українська народна пісня «Ой ти, дівчино».
14. Лисенко М. «Ой гай, мати».
15. Українська народна пісня «Копав же я криниченьку».
16. Українська народна пісня «Журавель». Обробка К.Стеценка.
17. Українська народна пісня «Ніч яка місячна».
18.Українська народна пісня на слова Глібова «Стоїть гора висока».

Для низьких голосів.

1. Українська народна пісня «Взяв би я бандуру». Обробка Войтова В.
2. Чухрай О. «Скаче в полі білий кінь...». Сл. Лихошвая А.
3. Чухрай О. «Ой, купила півня». Сл. Лихошвая А.
4. Чухрай О. «Ой бач, яка я». Сл. народні.
5. Українська народна пісня «В кінці греблі шумлять верби».
6. Українська народна пісня «Якби мені не тиночки».
7. Українська народна пісня «Ой, на горі два дубки».
8. Вербицький М., сл. Чубинського П. «Ще не вмерла Україна».
9. Українська народна пісня «Було б не рубати зеленого дуба».
10. Українська народна пісня «Ой поїхав за снопами».
11. Українська народна пісня «Ой, летіла зозуленька».
12. Українська народна пісня «Ой, ходила дівчинка бережком». Обробка М.Лисенка.
13. Григ Е. «Лісова пісня».
14. Українська народна пісня «Казав мені батько».
15. Українська народна пісня «Не лай мене, моя жінко».
16. Українська народна пісня «Іхав козак за Дунай».
17. Майборода П. «Рідна мати моя».
18. Українська народна пісня «Удовицю я любив».
19. Українська народна пісня «Як засядем, браття».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. В чарах кохання: Укр. нар. пісні про кохання / Упоряд.Б.М.Фільц. – Київ, 1989.
2. Жуков О. Веселкові акорди. – Чернівці, 2012.
3. Перлини української народної пісні: Пісеник. – Київ, 1991.
4. Співає Ніна Матвієнко – Київ, 1987.
5. Співає Раїса Кириченко: Укр.нар. пісні (у супроводі баяна) – Київ, 1988.
6. Українські народні жартівливі пісні: Пісеник. – Київ 1987.
7. «Чом ти не прийшов?»: Українські народні пісні з нотами / Упоряд. Г.І.Ганзбург. – Харків, 2002.
8. Чухрай О.І. Сонечко любові: Пісні. – Полтава, 1996.
9. Народні пісні в записах Степана Руданського. – Київ,1972.
10. Українські народні пісні про кохання. – Київ, 1992.
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту