Творче випробування «Класична та сучасна хореографія» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2021

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Адреса коледжу
Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»
Спеціалізація «Класична та сучасна хореографія»
Кваліфікація: артист балету, викладач мистецької школи, керівник аматорського хореографічного колективу.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі спеціальності 024 «Хореографія»,  спеціалізації «Класична та сучасна хореографія» до відбору вступників у коледж ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової загальноосвітньої підготовки або повної загальноосвітньої підготовки, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки та фізіологічні дані (відповідно до переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказанням до вступу та навчання в хореографічному училищі, затверджених наказом МОЗ України від 01 грудня №283).

Кожний вступник, який подає документи для вступу на спеціалізацію «Класична та сучасна хореографія» повинен відповідати певному рівню підготовки, тобто мати базову середню освіту (9 класів загальноосвітньої школи) або повну загальну середню освіту (11 класів) для вступу на вакантні місця другого  курсу (з нормативним терміном навчання), та хореографічну освіту (володіння програмою в обсязі 3-х класів спеціального хореографічного закладу або творчого колективу).

Для вступу на спеціальність 024 «Хореографія» спеціалізація «Класична та сучасна хореографія» вступник бере участь у двох турах творчого вступного випробування. Перший тур вступного творчого випробування складається з оцінювання професійних даних вступника та уроку класичного танцю. Другий тур випробування складається з виконання хореографічного етюда та перевірки майстерності актора й імпровізації.

Для вступників, що мають базову загальну середню освіту або повну загальною середньою освіту знання, уміння і навички оцінюються за  шкалою від 100 до 200 балів.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2021 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі за один тур становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток № 3 таблиці 2, 3, 4). Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сума отриманих балів за кожний тур конкурсу. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого бала (125) на одному з них, не допускаються до участі у наступному турі творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ПЕРШОГО ТУРУ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Оцінки професійних даних вступника:

1) візуальна оцінка правильності складу тіла (пропорційність зросту та ваги, довжини рук, ніг, ширини плечей, довжини шиї, розміру голови);

2) функціональність професійних даних (виворітність у тазостегновому суглобі, коліні, ступні, величина кроку, підйом, гнучкість, стрибок).

Примітка. Відсутність однієї із необхідних сценічних ознак не є підставою для відмови вступнику в прийомі документів.

Протипоказання до прийому:

1) велика, непропорційна форма голови;

2) коротка шия;

3) різко виступаючі ключиці, широкі плечі, асиметричні лопатки;

4) гнучкі ліктеві та кісткові суглоби;

5) дефекти хребтового стовбура;

6) широкий таз та великі сідничні м’язи;

7) яскраво виражені дефекти ступні;

8) порушена пропорційність між зростом та вагою.

2. Виконання запропонованого екзаменатором уроку з дисципліни «Класичний танець», який включає:

1) екзерсис біля станка;

2) екзерсис на середині зали (4-5 комбінацій);

3) стрибки (5-6 комбінацій);

4) вправи на пальцях (4-5 комбінацій для дівчат).


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ДРУГОГО ТУРУ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Виконання творчого завдання на перевірку акторських здібностей (музичний матеріал пропонується екзаменатором).


ВИМОГИ ДО ПЕРШОГО ТУРУ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Перша частина – оцінка професійних даних. До оцінки професійних даних входять:

1) візуальна оцінка правильності складу тіла (пропорційність росту та ваги, довжина рук, ніг, ширина плечей, довжина шиї, розмір голови);

2) функціональність професійних даних (виворітність у тазостегновому суглобі, коліні, ступні, величина кроку, підйом, гнучкість, стрибок).

Примітка. Відсутність однієї з необхідних професійних ознак не є підставою для відмови вступнику в прийомі документів.

Друга частина. Вступник повинен виконати урок, вивчений під час консультації (обсяг програмного матеріалу додається).

Третя частина. Вступник повинен показати підготовлений етюд (завдання визначається екзаменатором на консультації) для перевірки акторських здібностей.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВСТУПНИКІВ ПЕРШОГО ТА ДРУГОГО ТУРУ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ
Рівні виконавських вмінь і навичок
100-200 бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступників
НИЗЬКИЙ
100Вступник має погані зовнішні та професійні дані. Погано запам’ятовує текст комбінацій, погано координує рухи.
Акторські здібності невиразні. Відмовляється від імпровізації. Власний етюд (номер) не підготовлений або зовсім не відповідає вимогам академічного напрямку.
110Вступник має середні зовнішні і професійні дані. Відтворює незначну частину програми.
Вступник має нечітке уявлення про акторську майстерність, слабо володіє імпровізацією. Власний етюд (номер) не відповідає вимогам.
120Вступник має добрі зовнішні і погані професійні дані. Відтворює менше половини програмного матеріалу позашкільної освіти хореографічного профілю.
Акторські здібності невиразні. Погано володіє координацією. Підготовлений етюд (номер) виконаний невиразно.
СЕРЕДНІЙ
125
Прохідний бал
Має середні зовнішні та професійні дані. Відтворює менше половини навчального матеріалу, слабо володіє координацією.
Вступник має намагання до акторської дії, але недостатньо музичний. Власний етюд (номер) не має чіткої дії і музичної відповідності.
135Має середні зовнішні та професійні дані. Програмним матеріалом позашкільної освіти хореографічного профілю володіє не в повній мірі.
Вступник має непевні акторські здібності. Володіє координацією, музичний, але зовсім не володіє академічною манерою виконання. Підготовлений етюд виконаний невідповідно стилю.
145Має погані зовнішні дані (повнота тощо), але добрі професійні. Програмою володіє, але недостатньо усвідомлено.
Вступник має акторські здібності, але демонструє їх невпевнено. Може імпровізувати у дуже обмеженому діапазоні. Підготовлений етюд (номер) не зовсім відповідає музиці.
ДОСТАТНІЙ
155Має добрий зовнішній вигляд, професійні дані мають деякі недоліки. Програмним матеріалом позашкільної освіти хореографічного профілю в основному володіє (можливе неповне проходження матеріалу). При виконанні елементів допускає порушення апломбу, має деяку скованість у координації, оберти виконує з деякими порушеннями.
Вступник має виразні акторські здібності, музичний, добре розвинута координація, справляється з імпровізацією. Має уяву про академічність виконання. Підготовлений етюд виконаний впевнено, але з суттєвими технічними помилками.
165Зовнішній вигляд відповідає вимогам, професійні дані мають недоліки, але підлягають доопрацюванню. Достатньо повно володіє програмним матеріалом, при виконанні складних елементів допускає порушення стійкості, володіє академічною манерою, рухи координує, але може пропускати дрібні нюанси, технікою виконання обертів володіє впевнено, але нестабільно.
Вступник має акторську індивідуальність, вміє імпровізувати. Має схильність до емоційних перебільшень. Підготовлений етюд має незначні недоліки щодо підбору музичного матеріалу або відповідності втіленого образу і музичного матеріалу.
175Добрий зовнішній вигляд, професійні дані мають незначні недоліки. Вільно володіє програмним матеріалом. При виконанні складних елементів допускає незначні помилки, володіє академічною манерою, добре координує рухи, володіє обертами з деякими порушеннями, допускає деякі неточності під час виконання уроку.
Акторсько обдарований, вільно імпровізує, має власне бачення музичного образу, вміє аналізувати інформацію. Емоційно стриманий. Підготовлений етюд виконує впевнено.
ВИСОКИЙ
185Зовнішній вигляд і професійні дані відповідають вимогам. Впевнено володіє програмним матеріалом позашкільної освіти хореографічного профілю, демонструє апломб та академічність. Може допускати деякі неточності у положенні рук, тіла, що не заважає виконанню матеріалу.
Вступник виявляє музичність, артистизм. Впевнено імпровізує. Емоційно виразний. Підготовлений етюд має оригінальний зміст і виконання.
195Зовнішній вигляд і професійні дані повністю відповідають вимогам. Правильно відтворює елементи всіх розділів уроку, швидко засвоює комбінації, запропоновані викладачем, правильно розставляє смислові акценти під час виконання, відрізняється музичністю.
Вступник виявляє яскраву індивідуальність під час виконання завдань.
200Зовнішній вигляд і професійні дані повністю відповідають вимогам. Бездоганно виконує елементи всіх розділів уроку, швидко засвоює комбінації, вміє самостійно реалізувати набуті знання та уміння, відрізняється музичністю, емоційністю, натхненністю у виконанні комбінацій, запропонованих викладачем.
Бездоганно, яскраво, музично і емоційно виконує всі завдання. Проявляє творче натхнення під час підготовки.
ЗМІСТ КУРСУ
ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ
ПРОГРАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Постановка корпуса, ніг, рук і голови. Початкове вивчення стрибків та рухів на пальцях. Оволодіння елементарними навичками координації рухів та виразністю виконання port de bras та інших рухів. Початкове знайомство з технікою півобертів на двох ногах.


ЕКЗЕРСИС БІЛЯ СТАНКА
Позиції ніг І, II, III, V, IV.
Позиції рук – підготовче положення, 1, 3, 2 (вивчаються біля станка і на середині зали).
1. Demi-plie в I, II, III, V і IV позиціях.
2. Grands plies в I, II, V та IV позиціях.
3. Battements tendus:
а) з I позиції вбік, вперед, назад;
б) з demi-plie у I позиції вбік, вперед, назад;
в) з V позиції вбік, вперед, назад;
г) з demi-plie у V позиції вбік, вперед, назад;
д) з опусканням п’яти в II позицію, з I та V позицій;
е) з demi-plie у ІІ позиції без переходу з опорної ноги з I та V позицій;
ж) раssе раг tегге (проведення ноги вперед та назад через І позицію).
4. Battements tendus jetes:
а) з I та V позицій вбік, вперед, назад;
б) з demi-plie у I та V позиціях вбік, вперед, назад;
в) з piques вбік, вперед, назад.
5. 1-е і 3-є port de bras.
6. Demi-rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans (спочатку пояснити терміни en dehors et en dedans).
7. Ргерагаtiоn для rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
8. Rond de jambe par terre en dehors et en dedans на demi-plie.
9. Plie-soutenus вперед, вбік, назад.
10. Положения ноги sur le cou-de-pied вперед, назад та обхоплююче.
11. Battements fondus убік, вперед, назад, носком у підлогу та на 45°.
12. Battements soutenus вперед, вбік, назад, носком в підлогу та на 45°.
13. Battements retires sur le cou-de-pied та на 90°.
14. Battements frappes убік, вперед, назад, носком у підлогу та на 90°.
15. Petits battements sur le cou-de-pied.
16. Battements doubles frappes убік, вперед, назад, носком у підлогу та на 30°.
17. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.
18. Battements releves lents на 45° та на 90° з І і V позицій вбік, вперед, назад.
19. Battements developpes:
а) вперед, убік, назад;
б) passes в усіх напрямках.
20. Grands battements jetes з I та V позицій вперед, убік, назад.
21. Releves на півпальці у I, II та V позиціях з витягнутих ніг.
22. Перегинання корпусу назад та убік (стоячи обличчям до станка).
23. Pas de bourree suivi без переміщення (стоячи обличчям до станка).
24. Pas de bourree зі зміною ніг (стоячи обличчям до станка).
25. Півоберт (demi-detourne) у V позиції до станка і від станка із зміною ніг на півпальцях, починаючи з витягнутих ніг та з demi-plie, і повний поворот (detourne)-факультативно.
26. Ргерагаtion до рігоuette sur le cou-de-pied з V позиції en dehors et en dedans-факультативно.

ЕКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНІ ЗАЛИ
Вправи виконуються en face i epaulement на всій ступні.
1. Великі та маленькі пози: croisee, effaceе, ecartee вперед та назад, I, II, ІІІ агаbеsqиеs (по мірі вивчення додаються в різні вправи).
2. Grands plies у IV позиції ераulement сroisee еt еffасе.
3. Battement tendus:
а) з demi-plie у IV позиції без переходу з опорної ноги та з переходом;
б) у маленьких та великих позах;
в) double (з подвійним опусканиям п’яти в II позицію).
4. Battement tendus jetes:
а) у маленьких та великих позах;
б) piques у позах;
в) bаlаnсоiг еn fасе.
5. Rond de jambe par terre en dehors en et dedans на demi-plie.
6. Demi-rond de jambe на 45° еt en dehors et en dedans на всій ступні.
7. Battement fondus:
а) у маленьких позах носком у підлогу і на 45°;
б) з plie-releve en face i у маленьких позах;
в) double en face.
8. Battement soutenus en face i у маленьких позах носком у підлогу і на 45°; на всій ступні.
9. Battement frappes у маленьких позах носком у підлогу і на 30°.
10. Battement double frappes в маленьких позах носком у підлогу I на 30°.
11. Petits battement sur le cou-de-pied.
12. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.
13. Flic вперед та назад на всій ступні.
14. Pas tombe на місці, друга нога в положенні sur le cou-de-pied I pas coupe на всю ступню.
15. Battements releves lents et battements developpes:
а) в усіх великих позах, крім IV аrabesque;
б) passé en face і при переході із пози в позу.
16. Demi-rond de jambe на 90° еn dehors et en dedans en face.
17. Grands battements jetes у великих позах pointes en face i в позах.
18. 4-e i 5-e port de bras з нахилом корпусу убік.
19. Temps lie par terre з перегинанням корпусу.
20. Поза IV arabesque носком у підлогу.
21. Releves на півпальці:
а) в IV позиції croisee et effacee;
б) з працюючою ногою в положенні sur le cou-de-pied.
22. Pas de bourree:
а) без переміни ніг, з переміщенням із сторони в сторону носком у підлогу та на 45°;
б) ballotte на effacс et croisee носком у підлогу та на 45°
23. Поворот (detourne) в V позиції iз зміною ніг, починаючи з витягнутих ніг та з demi-plie.
23. Preparation до pirouettes sur le cou-de-pied en dehors et en dedans з V та II позицій: preparation до pirouettes із IV позиції; pirouettes із V позиції.
24. Soutenus en tournant en dehors et en dedans (1/2 повороту), повний оберт.
25. Glissade en tournant en dehors et en dedans (1/2 повороту) з переміщенням вбік, повний оберт.
26. Pas couru вперед та назад.

ALLEGRO
1. Temps saute по IV позиції.
2. Grand changement de pieds.
3. Petit changement de pieds.
4. Changement de pieds en tournant на 1/4 та на 1/2 повороту.
5. Grand pas echappe на II позицію та IV із закінченням у пози croisse et effacеe.
6. Pas echappe на II та IV позиції із закінченням на одну ногу, інша нога в положенні sur le cou-de-pied.
7. Pas assemble з відкриванням ноги вперед, назад en face i croisee et effacee.
8. Double pas assemble.
9. Sissonne simple en face і в маленьких позах.
10. Pas jete з відкриванням ноги вбік. Вперед і назад.
11. Pas glissade в усіх напрямах en face і в маленьких позах.

ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ
ПРОГРАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Виховання витривалості шляхом повторювання вивчених рухів у збільшеному обсязі та більш прискореному темпі. Відпрацювання вивчених рухів біля станка на півпальцях.

Вивчення півобертів та повних обертів на двох ногах і preparation до pirouette біля станка і на середині зали. Вивчення стрибків із закінченням на одну ногу. Робота над позами в екзерсисі біля станка та на середині зали. Ускладнення поєднання рухів необхідне для подальшого розвитку координації. Робота над виразністю виконання рухів.


ЕКЗЕРСИС БІЛЯ СТАНКА
1. Великі і малі пози: сгоisее, еffасее, есаrtее вперед та назад і II аrаbesqие носком у підлогу на витягнутій позі і на demi-рliе (по мірі засвоєння пози додаються в різні вправи).
2. Battements tendus:
а) з demi-plie в IV позиції, без переходу та із переходом з опорної ноги;
б) double (з подвійним опусканням п’яти у II позицію);
в) в усіх маленьких і великих позах.
3. Battements tendus jetes:
а) в маленьких і великих позах;
б) balancoire en face.
4. Demi-rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всій ступні та на пів пальцях; rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на всій ступні.
5. Battements foundus:
а) en face на пів пальцях;
б) в маленьких позах на всій ступні носком у підлогу, на 45° та на півпальцях.
в) з plie-releve en fасе і в маленьких позах;
г) double на всій ступні та на півпальцях.
6. Battements soutenus на півпапьцях в усіх напрямах en fасе і в маленьких позах, носком у підлогу та на 45°.
7. Battements frappes в усіх напрямах на півпальцях.
8. Battements doubles frappes в усіх напрямах на півпальцях.
9. Petits battements sur le cou-de-pied на півпальцях.
10. Flic вперед та назад на всій ступні та з підйомом на півлальці.
11. Pas tombe на місці, друга нога у положенні sur de cou-de-pied.
12. Pas coupe на всю ступню і на півпальці.
13. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans на півпальцях.
14. Petit temps releve en dehors et en dedans на всій ступні із закінченням на півпальці.
15. Battements releves lents на 90° et battements developpes:
а) у позах croisee, effacee, ecartee вперед та назад, attitude effacee et croisee, II arabesque;
б) раssе при переході із пози у позу.
16. Demi-rond de jambe et grand rond de jambe на 90° en dehors et en dedans.
17. Grands battements jetes у великих позах, poines en face та у позах.
18. Releves на півпальці:
а) у IV позиції;
б) з працюючою ногою у положенні sur de cou-de-pied;
в) з працюючою ногою, піднятою – на 45°.
19. 1-е та 3-є port de bras, що виконується з ногою, витягнутою на носок вперед, назад і вбік; 3-є port de bras, що виконується з demi-р1iе на опорній нозі.
20. Поворот (detourne) до станка і від станка у V позиції із зміною ніг, починаючи з витягнутих ніг з demi-plie.
21. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/2 кола із пози у позу з носком на підлозі, на витягнутій нозі та на demi-plie.
22. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 повороту, починаючи носком у підлогу; повний оберт в кінці року.
23. Півоберти на одній нозі en dehors et en dedans:
а) з працюючою ногою у положенні sur de cou-de-pied;
б) з підміною ноги на всій ступні та на півпальцях.
24. Preparation pirouette sur de cou-de-pied en dehors et en dedans з V позиції; pirouette sur de cou-de-pied en dehors et en dedans.

ЕКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНІ ЗАЛИ
1. Положення epaulement crpisee et effasee.
2. Пози: croisee, effacee, ecartee вперед та назад; I, II, III arabesques.
3. Demi-plies в I та II позиціях en face; у III. V, IV позиціях en face et epaulement.
4. 1-е, 2-е, 3-є port de bras.
5. Battements tendus:
а) з I та V позицій в усіх напрямках;
б) з demi-plie в I та V позиціях в усіх напрямках;
в) з опусканням п’яти в II позицію з I та V позицій;
г) з demi-plie у ІІ позиції без переходу з опорної ноги та з переходом;
д) в позах croisee, effacee І і III arabesques;
е) passé par terre.
6. Battements tendus jetes:
а) з I та V позиції в усіх напрямах;
б) з demi-plie у I та V позиціях в усіх напрямах;
в) piques в усіх напрямах.
7. Demi-rond et jambe par terre en dehors et en dedans.
8. Preparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans.
9. Plie soutenus в усіх напрямах.
10. Battements fondues носком у підлогу в усіх напрямах, з другого – на 45°.
11. Battements soutenus носком у підпогу в усіх напрямах.
12. Battements frappes носком у підлогу в усіх напрямах, на 30°.
13. Petits battements sur le cou-de-pied.
14. Battements doubles frappes носком у підлогу в усіх напрямах, на 30°.
15. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.
16. Battements releves lents в усіх напрямах – на 45° та 90°.
17. Battements developpes в усіх напрямах.
18. Grands battements jetes з I та V позиції в усіх напрямах.
19. Releves на півпальці у I, ІІ та V позиціях, починаючи з витягнутих ніг та з demi-plie.
20. Pas de bourree suivi en face на місці та рухаючись вбік.
21. Pas de bourree із зміною ніг en face і з закінченням в epaulement.
22. Обертання на півпальцях навколо себе на одному місці в V позиції.
23. Temps lie par terre вперед та назад.
24. Півоберт (demi-detourne) у V позиції із зміною ніг на півпальцях, починаючи з витягнутих ніг і demi-plie, повний оберт (detourne).

АLLEGRO
1. Temps saute по I, II, V позиціях.
2. Changement de pieds.
3. Pas echappe у II позицію.
4. Pas assemble з відкриванням ноги вбік,  вперед і назад , en face і в позах.
5. Pas glissade вбік.
6. Pas balance.
7. Sissonne fermee вбік.
8. Sissonne simple (наприкінці року).
9. Petit pas chasse en face вперед.
10. Pas jete з відкриванням ноги вбік.
11. Трампліні стрибки по I та II позиціях.

ЕКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦЯХ
1. Releves по I, II та V позиціях.
2. Pas echappe у IІ позицію з І і V позицій.
3. Pas assemble soutenu en face (з відкриванням ноги вбік).
4. Pas de bourre із змною ніг.
5. Pas de bourre suivi en face на місці, рухаючись вбік та en tournant.
6. Pas couru вперед та назад.
7. Pas glissade вбік.

ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ
ПРОГРАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Розвиток стійкості. Введення півпальців в екзерсис на середині зали. Прискорення темпу виконання pyxiв (ряд pyxiв наповнюється восьмими долями). Початок освоєння pyxiв en tournant. Вивчення pirouette. Початок вивчення заносок. Початкове вивчення стрибків на пальцях. Подальший розвиток координації pyxiв в ycix розділах уроку i робота над виразністю.


ЕКЗЕРСИС БІЛЯ СТАНКА
1. Grand plie з port de bras (без роботи корпусу).
2. Battements tendus pour batterie.
3. Rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на пів пальцях i на demi-plie.
4. Battements fondus:
а) double на півпальцях;
б) з plie-releve та demi-rond i rond de jambe на 45° en face та з пози у позу;
в) на 90° en face та в позах на всій ступні i на півпальцях.
5. Battements soutenus на 90° в ycix напрямах en face i в позах на всій ступні та на півпальцях.
6. Battements frappes в ycix позах на півпальцях із releve на півпальці.
7. Battements doubles frappes:
а) в ycix позах на півпальцях;
б) з releve на півпальці;
в) в ycix напрямах i позах iз закінченням у demi-plie.
8. Flic-flac en face на всій ступні, із закінченням на півпальці та en tournant по половині оберту.
9. Pas tombe із просуванням та закінченням sur le cou-de-pied, носком у підлогу та на 45°.
10. Rond de jambe en I'air en dehors et en dedans iз закінченням у demi-plie.
11. Battements releves lents et battements developpes в ycix напрямах en face, у позах, з підйомом на півпальці i на demi-plie та з переходом з ноги на ногу.
12. Demi rond de jambe на 90° en dehors et en dedans на demi-plie; grand rond de jambe на demi-plie-факультативно.
13. Grands battements jetes passe parterre is закінченням на носок вперед i назад.
14. 3-е port de bras з ногою, витягнутою на носок назад на plie (з розтягуванням) без переходу з опорної ноги та з переходом.
15. Soutenu en tournant en dehors et en dedans (повний оберт), починаючи носком у підлогу та на 45° з ycix напрямів.
16. Півоберти на одній нозі en dehors et en dedans, працююча нога у положені sur le cou-de-pied i з прийому pas tombe.
17. Pirouettes з V позиції en dehors et en dedans.

ЕКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНІ ЗАЛИ
1. Grand plie з port de bras (без роботи корпусу).
2. Battements tendus en tournant en dehors et en dedans no 1/8, 1/4 кола (факультативно по 1/2 кола).
3. Demi-rond de jambe на 45° en dehors et en dedans на півпальцях та на demi-plie.
4. Battements fondus:
а) на півпальцях en face i в позах;
б) з plie-releve i demi-rond de jambe на 45° en face на всій ступні i на півпальцях;
в) double на всій ступні i на півпальцях;
г) на 90° en face на всій ступні.
5. Battements soutenus:
а) на півпальцях в ycix напрямах en face i у маленьких позах носком у підлогу;
б) на 90° en face i у позах на всій ступні.
6. Battements frappes на півпальцях та з releve на півпальці.
7. Battements doubles frappes:
а) iз закіченням у demi-plie en face i у пози;
б) на півпальцях;
в) з releve на півпальці.
8. Petits battements sur le cou-de-pied на півпальцях.
9. Flic-flac на всій ступні із закіченням на півпальці.
10. Pas tombe iз просуванням, з закінченням sur le cou-de-pied, носком у підлогу i на 45°.
11. Pas coupe на півпальці.
12. Rond de jambe en I'air en dehors et en dedans на півпальцях.
13. Petit temps releve en dehors et en dedans на всій ступні iз закінченням на півпальці.
14. Battements releves lents et battements developpes:
а) в IV arabesque на всій ступні;
б) en face та у позах (крім IV arabesque i ecartee) з підйомом на півпальці та у demi-plie;
в) з demi-plie та переходом з ноги на ногу en face та у позах.
15. Grand rond de jambe developpe en dehors et en dedans en face i з пози в позу на всій ступні.
16. Temps lie на 90° з переходом на всю ступню.
17. Grands battements jetes passe parterre із закінченням на носок вперед або назад en face i у пози.
18. 3-е port de bras з ногою, витягнутою на носок назад на plie (з розтягуванням) без переходу з опорної ноги та з переходом.
19. 6-е port de bras.
20. Pas de bourre dessus-dessous en face.
21. Pas de bourre en tournant:
а) ballotte no 1/4 повороту;
б) iз зміною ніг en dehors et en dedans.
22. Pas jete fondu переміщуючись вперед i назад.
23. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 та повний оберт, починаючи носком у підлогу i на 45° з ycix напрямів.
24. Pas glissade en tournant en dehors et en dedans, з просуванням вбік по повному оберту; pas glissade en tournant en dedans по діагоналі (2-4).
25. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 i 1/2 кола iз пози в позу з носком у підлогу.
26. Preparation до pirouettes sur le cou-de-pied із IV позиції ; pirouette en dehors et en dedans з V, IV i II позицій iз закіченням у V, IV позиції.

ALLEGRO
1. Temps saute no V позиції з просуванням вперед, вбік i назад.
2. Changement de pieds, з просуванням вперед, вбік i назад.
3. Pas echappe на II i IV позиції en tournant no 1/4 i 1/2 повороту.
4. Double pas assemble.
5. Pas assemble, з просуванням en face i в позах.
6. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans no 1/2 повороту (чоловічий клас).
7. Pas jete:
a) iз відкриванням ноги вперед та назад;
б) з просуванням у всіх напрямах, en face i в маленьких позах, з ногою в положенні sur le cou-de-pied i на 45°.
8. Pas emboite вперед i назад на 45° із просуванням i en tournant.
9. Pas de chat (з відкидуванням ніг назад).
10. Temps leve з ногою у положенні sur le cou-de-pied.
11. Sissonne ouverte на 45° в маленьких позах на місці, переміщуючись.
12. Sissonne tombee en face та у позах.
13. Temps lie saute.
14. Pas ballone вбік, вперед, назад, en face у позах на місці та з просуванням.
15. Entrechat-quatre.
16. Royale.
17. Pas assemble battu (чоловічий клас).
18. Tour en I'air (чоловічий клас).

ЕКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦЯХ
1. Pas echappe en tournant на II i IV позициях по 1/4 повороту (факультативно-по 1/2 пів оберту).
2. Pas assemble soutenu en tournant en dehors et en dedans no 1/2 та повному оберту.
3. Pas de bourree dessus-dessous en face.
4. Pas de bourree ballotte en tournant no 1/4 оберту.
5. Pas glissade en tournant no 1/2 i повному оберту, з просуванням вбік.
6. Sissonne simple en tournant по 1/4 та 1/2 оберту.
7. Sissone ouverte par developpe на 45° в ycix напрямах i позах.
8. Pas tombe iз пози у позу на 45°.
9. Releve на одній нозі, друга нога в положенні sur le cou-de-pied i на 45° (2-4).
10. Pas coupe-ballonne з відкриванням ноги вбік.
11. Pas ballonne вбік, вперед, назад на місці.
12. Pas jete у позах на 45° із закінченням у demi-plie.
13. Pas jete fondu no діагоналі вперед i назад.
14. Pas польки в ycix напрямах.
15. Pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans з V i IV позицій.
16. Pas couru i pas de bourree suivi у різних напрямах.

СТРИБКИ НА ПАЛЬЦЯХ
1. Temps saute пo V позиції на місці.
2. Changement de pied en face.

ЧЕТВЕРТИЙ PIK НАВЧАННЯ
ПРОГРАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО ПРОФІЛЮ
1. Робота над стійкістю на півпальцях i пальцях у великих позах.
2. Tour lent у великих позах.
3. Підготовка до обертання у великих позах.
4. Виконання вправ на середині зали en tournant.
5. Освоєння техніки pirouette.
6. Вивчення заносок із закінченням на одну ногу.
7. Початок вивчення великих стрибків.
8. Ускладнення координації.
9. Робота над виразністю, пластичністю рук i корпуса.

ЕКЗЕРСИС БІЛЯ СТАНКА
1. Battements doubles frappes з поворотом на 1/4 та 1/2 кола.
2. Battements battus sur le cou-de-pied вперед i назад en face et epaulement.
3. Flic-flac en tournant en dehors et en dedans.
4. Rond de jambe en I'air en dehors et en dedans з plie-releve et releve на півпальці.
5. Battements releves lents et battements developpes en face та у позах:
а) на півпальцях;
б) з plie-releve;
в) з plie-releve demi-rond de jambe en face i з пози у позу.
6. Battements developpes ballottes.
7. Releve на пів пальці, працююча нога піднята у будь-якому напрямі на 90° en dehors et en dedans на demi-plie.
8. Demi та grand rond de jambe developpe на півпальцях en face та з пози у позу.
9. Grand rond de jambe jete en dehors et en dedans.
10. Grands battements jetes developpes («м’які» battements) на всій ступні.
11. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 кола з ногою, піднятою вперед або назад на 45°.
12. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 кола i повний оберт, починаючи з ycix напрямів на 90° i великих поз.
13. Temps releve en dehors et en dedans, preparation до pirouette i pirouette з temps releve.
14. Pirouette en dehors et en dedans, починаючи з ногою в положенні sur le cou-de-pied.
15. Pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans, починаючи з відкритої ноги вбік на 45°.
16. Tour tire-bouchon en dehors et en dedans з V позиції.

ЕКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНІ ЗАЛИ
1. Battements tendus en tournant en dehors et en dedans no 1/2 кола.
2. Battements tendus jetes en tournant en dehors et en dedans no 1/8, 1/4, 1/2 кола.
3. Rond de jambe parterre en tournant en dehors et en dedans no 1/8, 1/4 кола.
4. Rond de jambe на 45° на півпальцях, на demi-plie i з plie-releve.
5. Battements fondus на 90° en face i у позах на півпальцях.
6. Battements soutenus на 90° en face i у позах на півпальцях.
7. Petits pas jetes en tournant no 1/2 повороту з просуванням вбік.
8. Battements frappes у позах на півпальцях.
9. Battements doubles frappes у позах на пів пальцях, з plie-releve на півпальці en face i у позах.
10. Rond de jambe en I'air en dehors et en dedans iз закінченням у demi-plie i з plie-releve.
11. Battements releves lents et battements developpes en face та у великих позах на півпальцях i з plie-releve; у IV arabesque i ecartee з підйомом на півпальці та у demi-plie.
12. Demi-rond de jambe developpe en face i з пози у позу на півпальцях, на demi-plie i з plie-releve.
13. Pas tombe:
а) на місці з півобертом en dehors et en dedans, працююча нога в положенні sur le cou-de-pied;
б) iз пози у позу на 45°.
14. Temps lie на 90° з переходом на півпальці.
15. Tour lent en dehors et en dedans:
а) в ycix великих позах;
б) iз пози у позу через passe на 90°.
16. Grands battements jetes:
а) у позу IV arabesque;
б) developpes («мʼякі» battements) en face i у позах.
17. Pas de bourree dessus-dessous en tournant en dehors et en dedans.
18. Soutenu en tournant en dehors et en dedans на 1/2 i повний оберт, починаючи з ycix напрямів на 90° i великих поз.
19. Поворот fouette en dehors et en dedans на 1/4 i 1/2 кола з ногою, піднятою вперед або назад на 45°.
20. Pirouettes en dehors et en dedans з V, II, i IV позицій iз закінченням у V, IV позиціях (2 pirouettes).
21. Preparation de tours у великих позах en dehors et en dedans з IV i II позицій.
22. Tour chaines (4-8).
23. Pirouettes en dehors з V позиції по I поспіль (4-6).
24. Flic-flac en face iз закіченням на пів пальці en face та у пози на 45°.
25. Tours tire-bouchon з V позиції en dehors et en dedans (2 tours).

ALLEGRO
1. Pas echappe battu iз ускладненою заноскою.
2. Pas echappe battu iз закінченням на одну ногу.
3. Pas assemble battu.
4. Entrechat-trois.
5. Entrechat-cinq.
6. Pas brise вперед i назад (чоловічий клас).
7. Temps leve з ногою, піднятою на 45° в ycix напрямах i позах.
8. Pas assemble, із просуванням з прийомів: pas glissade, coupe-крок.
9. Pas jete із просуванням з ногою, піднятою на 45° в ycix напрямах i позах.
10. Sissonne ouverte на 45° у маленьких позах із просуванням.
11. Grand sissonne ouverte в ycix позах (без просування).
12. Sissonne simple en tournant en dehors et en dedans no 1/2 повороту (жіночий клас).
13. Sissonne simple en tournant по повному оберту en dehors et en dedans (чоловічий клас).
14. Pas emboite en tournant no 1/2 оберту на місці та з просуванням.
15. Grand pas emboite.
16. Grand pas chasse в ycix напрямах i позах, з різних прийомів.
17. Rond de jambe en I'air saute з прийому sissonne ouverte.
18. Pas jete ferme в ycix напрямах i позах.
19. Tours en l'air (чоловічий клас).

ЕКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦЯХ
1. Pas echappe en tournant на II i IV позиції по 1/2 оберту.
2. Pas de bourre en tournant en dehors et en dedans:
а) з переміною ніг;
б) dessus-dessous.
3. Soutenu en tournant en dehors et en dedans, починаючи з пози на 45°.
4. Pas glissade en tournan з просуванням по прямій та по діагоналі (4-8).
5. Sissonne ouverte на 45° у позах iз просуванням.
6. Pas tombe з пози у позу на 45°.
7. Grand sissonne ouverte в ycix напрямах i позах на місці.
8. Pas jete у великі пози.
9. Releves на одній нозі у позах (на місці), друга нога на 45° (2-4-8) i 90° (2-4).
10. Releves en tournant на одній нозі по 1/4 i 1/2 оберту, друга нога в положенні sur le cou-de-pied.
11. Pas ballonne (iз просуванням в ycix напрямах i позах).
12. Pirouettes en dehors et en dedans з IV позиції (1, 2 pirouettes).
13. Pirouettes en dehors et en dedans з V позиції по одному підряд (4-6).
14. ours chaines.

СТРИБКИ НА ПАЛЬЦЯХ
1. Temps saute no V позиції з просуванням в ycix напрямах. Changement de pieds з просуванням в ycix напрямах i en tournant.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ
1. Базарова Н.П. Классический танец: Методика обучения в 4-м классе. – Ленинград, 1975.
2. Бандин И.А., Миронова З.С. Повреждение и заболевания опорно-двигательного апарата у артиста балета. – Москва, 1976.
3. Бандин И.А. Отбор детей в хореографическое училище // Сов. балет. – 1978.
4. Дембо Н.А. Основы медицинского отбора поступающего в хореографическое училище / Ленинград. хореограф. училище. – Ленинград, 1941.
5. Иваницкий М.Ф. Очерк пластической анатомии человека. – Москва,1955.
6. Тарасов Н.И. Классический танец. – Москва, 1981.
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту