Вступне творче випробування ОПП «Класична та сучасна хореографія» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2024

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
abiturkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2024

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 024 «Хореографія»
Освітньо-професійна програма: «Класична та сучасна хореографія»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі «Класична та сучасна хореографія» спеціальності 024 «Хореографія» до відбору вступників у КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР ставляться відповідні вимоги до творчих та фізичних здібностей, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки та фізіологічні дані (відповідно до переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказанням до вступу та навчання в хореографічному училищі, затверджених наказом МОЗ України від 01 грудня 1999 року №283).

Кожний вступник, який подає заяву та документи для вступу на освітньо-професійну програму «Класична та сучасна хореографія» повинен відповідати певному рівню підготовки, тобто мати базову середню освіту (9 класів загальноосвітньої школи) та хореографічну освіту (володіння програмою в обсязі 3-х класів спеціального хореографічного закладу або творчого колективу).

Для вступу на спеціальність 024 «Хореографія» освітньо-професійну програму «Класична та сучасна хореографія» вступник бере участь у вступному творчому конкурсі, який складається з оцінювання професійних даних вступника, виконання елементів уроку класичного танцю та виконання творчого завдання на перевірку акторських здібностей. Вступне випробування проходить в один тур.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2024 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі на навчання становить 100 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №2 таблиці 2; 3). Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого балу (100), не допускаються до участі у конкурсному відборі на навчання.

У 2024 році вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити у дистанційно. Для цього вступнику потрібно зробити відео запис творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» (). Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником. Починається подача заяв з 01 липня 2024 року.


Складові вступного творчого конкурсу:

- екзерсис класичного танцю (вправи дані далі по тексту);

- перевірка необхідних професійних даних (візуальна оцінка пропорційність будови тіла, функціональність професійних даних (виворітність у тазостегновому суглобі, коліні, ступні, величина кроку, підйом, гнучкість, стрибок);

- виконання творчого завдання на перевірку акторських здібностей.

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КЛАСИЧНА ТА СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ»
Рівні
виконавських
вмінь і навичок
Шкала
оцінювання

Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
НЕЗАДОВІЛЬНО
Незадовільно
Вступник має непридатні зовнішні та фізичні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади) та медичні протипоказання; не має необхідних професійних даних (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок) та хореографічної підготовки (знання з основ класичного); відсутні музично-ритмічні здібності, координація; не має самостійно підготовленого хореографічного етюду.
ПОЧАТКОВИЙ
100 прохідний бал– 109
Вступник має непридатні зовнішні (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади) та непридатні професійні (відсутність гнучкості, виворітності, підйому, стрибку) дані. Низький рівень запам’ятовування тексту комбінацій, погано координує рухи.
Акторські здібності невиразні. Відмовляється від імпровізації. Власний етюд (номер) не підготовлений або зовсім не відповідає вимогам академічного напрямку.
110- 119
Вступник має середні зовнішні (непропорційний склад тіла, зайва маса) і професійні дані (відсутність гнучкості, виворітності, підйому, стрибку, гнучкісті). Відтворює незначну частину програми.
Вступник має нечітке уявлення про акторську майстерність, слабо володіє імпровізацією.
120-124
Вступник має добрі зовнішні і погані професійні дані (гнучкість, виворітність, підйом, стрибок). Відтворює менше половини програмного матеріалу позашкільної освіти хореографічного профілю.
Акторські здібності невиразні. Погано володіє координацією. Підготовлений етюд (номер) виконаний невиразно.
СЕРЕДНІЙ
125-134
Має середні зовнішні та професійні дані. Відтворює менше половини програмного матеріалу, слабо володіє координацією.
Вступник має намагання до акторської дії, але недостатньо музичний. Власний етюд (номер) не має чіткої дії і музичної відповідності.
135-144
Має середні зовнішні та професійні дані. Програмним матеріалом позашкільної освіти хореографічного профілю володіє не в повній мірі.
Вступник має акторські здібності. Володіє координацією, музичний, але зовсім не володіє академічною манерою виконання. Підготовлений етюд виконаний невідповідно стилю.
145-154
Має погані зовнішні дані (повнота тощо), але гарні професійні. Програмою володіє, але недостатньо усвідомлено.
Вступник має акторські здібності, але демонструє їх невпевнено. Може імпровізувати у дуже обмеженому діапазоні. Підготовлений етюд (номер) не зовсім відповідає музиці.
ДОСТАТНІЙ
155-164
Має гарний зовнішній вигляд, професійні дані мають деякі недоліки. Програмним матеріалом позашкільної освіти хореографічного профілю в основному володіє (можливе неповне проходження матеріалу). При виконанні елементів допускає порушення апломбу, має деяку скованість у координації.
Вступник має виразні акторські здібності, музичний, добре розвинута координація, справляється з імпровізацією. Має уяву про академічність виконання. Підготовлений етюд виконаний впевнено, але з суттєвими технічними помилками.
165-174
Зовнішній вигляд відповідає вимогам, професійні дані мають недоліки, але підлягають доопрацюванню. Достатньо повно володіє програмним матеріалом, при виконанні складних елементів допускає порушення стійкості, володіє академічною манерою, рухи координує, але може пропускати дрібні нюанси.
Вступник має акторську індивідуальність, вміє імпровізувати. Має схильність до емоційних перебільшень. Підготовлений етюд має незначні недоліки щодо підбору музичного матеріалу або відповідності втіленого образу і музичного матеріалу.
175-184
Гарний зовнішній вигляд, професійні дані мають незначні недоліки. Вільно володіє програмним матеріалом. При виконанні складних елементів допускає незначні помилки, володіє академічною манерою, добре координує рухи, допускає деякі неточності під час виконання елементів.
Акторсько обдарований, вільно імпровізує, має власне бачення музичного образу, вміє аналізувати інформацію. Емоційно стриманий. Підготовлений етюд виконує впевнено.
ВИСОКИЙ
185-194
Зовнішній вигляд і професійні дані відповідають вимогам. Впевнено володіє програмним матеріалом позашкільної освіти хореографічного профілю, демонструє апломб та академічність. Може допускати деякі неточності у положенні рук, тіла, що не заважає виконанню матеріалу.
Вступник виявляє музичність, артистизм. Впевнено імпровізує. Емоційно виразний. Підготовлений етюд має оригінальний зміст і виконання.
195-199
Зовнішній вигляд і професійні дані повністю відповідають вимогам. Правильно відтворює елементи всіх розділів уроку, швидко засвоює комбінації, запропоновані викладачем, правильно розставляє смислові акценти під час виконання, відрізняється музичністю.
Вступник виявляє яскраву індивідуальність під час виконання завдань.
200
Зовнішній вигляд і професійні дані повністю відповідають вимогам. Бездоганно виконує елементи всіх розділів уроку, швидко засвоює комбінації, вміє самостійно реалізувати набуті знання та уміння, відрізняється музичністю, емоційністю, натхненністю у виконанні комбінацій, запропонованих викладачем.
Бездоганно, яскраво, музично і емоційно виконує всі завдання. Проявляє творче натхнення під час підготовки.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

У зв’язку з проведенням вступного творчого випробування дистанційно вступнику необхідно зробити відео запис запропонованих далі завдань, кожне з яких має бути записане окремим файлом у форматі МР-4, завдання №1 не має перевищувати 3,5 хвилин (8-9 МБ), завдання №2 – не має перевищувати 1,5 хвилини (3-4 МБ). Кожний відео файл має містити в назві: № файлу, назву спеціальність «Хореографія», ОПП «Класична та сучасна хореографія», прізвище та ініціали вступника. Вступник зобов’язаний підтвердити (ідентифікувати) власну особистість: при заповненні Google форми вносить власне прізвище, ім’я, по батькові, а також завантажує у відповідне поле свою фотокартку ідентичну завантаженій в електронному кабінеті вступника. Відео має починатись з чіткого проголошення свого прізвища, ім’я та по батькові та назву освітньо-професійної програми, на яку подав заяву та документи для вступу, а також проголосити згоду на перегляд відео файлів третім особам (відсутність згоди на відеозапис унеможливлює його апеляційне звернення), після чого він оголошує назви завдання (завдання, твір, автор, композитор тощо).


Зображення вступника має бути у повний зріст. Вправи виконуються у танцювальній формі. Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!

Завантаження відео файлів можливе лише після подачі заяви і реєстрації на сайті Коледжу у рубрику «Вступнику» ().


ПРОГРАМА ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Завдання №1. Файл № 1. Виконання елементів класичного танцю біля опори та оцінка професійних даних вступника:

Demi-plié

Battements tendus

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans

Battements fondus

Battements frappés

Battements développé

Grands battements jeté

 

Завдання №2. Файл № 2. Виконання хореографічного етюду в лексиці класичного або сучасного танцю за довільною тематикою з музичним матеріалом на власний вибір. Вступник демонструє: виразність виконання, координацію рухів, рівень технічної підготовки, музичність та артистизм. Бажано, щоб мав сюжетну основу та поєднував танцювальні рухи з елементами акторської майстерності. Хронометраж: до 1,5 хвилини. Наявність фонограми.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту