Програма ОПП «Народна хореографія» - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Програма ОПП «Народна хореографія»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ»
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 024 «ХОРЕОГРАФІЯ»
Освітньо-професійна програма: «Народна хореографія»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі «Народна хореографія» спеціальності 024 «Хореографія» до відбору на здобуття освіти вступників у КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР ставляться відповідні вимоги до творчих та фізичних здібностей, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки та фізіологічні дані (відповідно до переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказанням до вступу та навчання в хореографічному училищі, затверджених наказом МОЗ України від 01.12.99 №283).

Циклова комісія «Народна хореографія» є провідною у підготовці фахових молодших бакалаврів для професійної діяльності у сфері народного хореографічного мистецтва.

Для вступу на спеціальність 024 «Хореографія» освітньо-професійної програми «Народна хореографія» вступник бере участь у творчому вступному випробуванні, яке складається з перевірки:

1) професійних даних: відповідна фактура тіла, гнучкість корпусу, виворітність, підйом, розтяжка (наявність шпагатів), стрибок;

2) знань основ класичного та народно-сценічного танців;

3) здібностей виконавської майстерності (хореографічний етюд довільної тематики).

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2022 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі на навчання становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №3 таблиці 2;3). Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого балу (125), не допускаються до участі у конкурсному відборі на здобуття освіти.

У 2022 році вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити у дистанційному режимі. Для цього вступнику потрібно зробити відео запис творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» (). Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником. Починається подача заяв з 30 червня 2022 року.

Складові вступного творчого конкурсу:

1) перевірка необхідних професійних даних;

2) елементи екзерсису класичного танцю (біля опори);

3) елементи українського народно-сценічного танцю (на середині залу);

4) хореографічний етюд.

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ»
Рівні
виконавських
умінь та навичок
Шкала
оцінювання
Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
НЕЗАДОВІЛЬНО
Незадові-
льно
Вступник має непридатні зовнішні та фізичні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади) та медичні протипоказання; не має необхідних професійних даних (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок) та хореографічної підготовки (знання з основ класичного та народно-сценічного  танців); відсутні музично-ритмічні здібності, координація; не має самостійно підготовленого хореографічного етюду.
ПОЧАТКОВИЙ
100-109
Вступник має погані зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади); не має необхідних професійних даних (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок) та хореографічної підготовки (знання з основ класичного та народно-сценічного  танців); відсутні музично-ритмічні здібності, координація; не має самостійно підготовленого хореографічного етюду.
110-119Вступник має погані зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади) та недостатні професійні дані (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок); не має хореографічної підготовки (знання з основ класичного та народно-сценічного танців); має низькі музично-ритмічні здібності, координацію; хореографічний етюд не відповідає музичному супроводу та виконаний неемоційно, невиразно, невпевнено, забуває деякі фрагменти.
120-124Вступник має погані зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади); недостатні професійні дані (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок) та хореографічну підготовку (знання з основ класичного та народно-сценічного танців), має посередні музично-ритмічні здібності, координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, але виконаний неемоційно, невиразно.
СЕРЕДНІЙ
125
(прохідний бал) – 134
Вступник має середні зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса), має недостатні професійні дані (гнучкість, виворітність, підйом, стрибок) та хореографічну підготовку, не володіє знаннями з народно-сценічного танцю, елементи класичного танцю виконує з помилками; музично-ритмічні здібності та координація мають певні недоліки; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, але деякі рухи невиразні, забуває деякі фрагменти.
135-144Вступник має задовільні зовнішні та професійні дані; має неглибоку хореографічну підготовку, недостатньо володіє знаннями з народно-сценічного танцю, елементи класичного танцю виконує нечітко; має середні музично-ритмічні здібності, координація задовільна; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, але дещо невпевнено.
145-154Вступник має задовільні зовнішні та професійні дані; має середню хореографічну підготовку, елементи класичного та народно-сценічного танців виконує, але з певними помилками; має задовільні музично-ритмічні здібності та координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, але дещо невпевнено.
ДОСТАТНІЙ
155-164Вступник має середні зовнішні та професійні дані та достатню або середню хореографічну підготовку; допускає неточності у виконанні елементів класичного та народно-сценічного танців; має достатні музично-ритмічні здібності та достатньо володіє координацією; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний  емоційно, виразно, впевнено, без помилок, але не використовуються технічні елементи.
165-174Вступник має достатню хореографічну підготовку, добрі зовнішні та професійні дані, допускає неточності у виконанні елементів класичного та народно-сценічного танців; має музично-ритмічні здібності та володіє достатньою координацією; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, без помилок, але майже не використовуються технічні елементи.
175-184Вступник має добрі хореографічну підготовку, зовнішні та професійні дані; допускає неточності у виконанні елементів класичного або народно-сценічного танців; має музично-ритмічні здібності та впевнену координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, але при виконанні технічних елементів виникають складнощі.
ВИСОКИЙ185-194Вступник має добрі хореографічну підготовку, зовнішні та професійні дані; добре виконує елементи класичного танцю, елементи народно-сценічного танцю виконує дещо невпевнено; має добрі музично-ритмічні здібності та координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, технічні елементи в ньому виконані на доброму рівні.
195-199Вступник має високий рівень хореографічної підготовки, добрі зовнішні та професійні дані; добре виконує елементи класичного та народно-сценічного танців; має відмінні музично-ритмічні здібності та добру координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, добре виконані технічні елементи в ньому.
200Вступник має високий рівень хореографічної підготовки, відмінні зовнішні та професійні дані; на високому рівні виконує елементи класичного та народно-сценічного танців; має відмінні музично-ритмічні здібності та координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, технічно виконує складні елементи в ньому.
ПРОГРАМА ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

У зв’язку з проведенням вступного творчого випробування у дистанційному режимі вступнику необхідно зробити відео запис запропонованих далі завдань, кожне з яких має бути записане окремим файлом у форматі МР-4, завдання №1-3 не мають перевищувати 3 хвилин (8-9 МБ), завдання №4 – не має перевищувати 1 хвилину (3 МБ). Відео файл має містити в назві: № файлу, спеціальність «Хореографія», ОПП «Народна хореографія», прізвище та ініціали вступника. Відео має починатись з чіткого проголошенням свого прізвища, ім’я, по батькові та назви завдання (завдання, твір, автор, композитор тощо). Зображення вступника має бути у повний зріст. Вправи виконуються у танцювальній формі. Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!


ЗАВДАННЯ №1. ФАЙЛ №1

Оцінка професійних даних вступника:

1) відповідна фактура тіла (вільну позицію ніг, руки опущені донизу, тіло підтягнуте (точка залу 1, прямо), потім довернутись праворуч на 90° (точка залу 3, боком), ще раз довернутись на 90° (точка залу 5, спиною);

2) гнучкість корпусу (вправа «Місточок»);

3) виворітність (вправа «Жабка» або «Метелик»– сидячи на підлозі);

4) підйом (сидячи на підлозі, прямі ноги перед собою, максимально натягнути стопи. Сісти необхідно боком (точка залу 3 або 7);

5) розтяжка (наявність шпагатів – на праву та на ліву ноги (сісти боком (точка залу 3 або 7) та поперечний (сидячи прямо точка залу 1).


ЗАВДАННЯ №2. ФАЙЛ №2

Виконання елементів класичного танцю біля опори (приклад програмного матеріалу дивитись за посиланням Додаток 1).

Екзерсис класичного танцю (біля опори):


Додаток 1

1. 2 demi plie та 1 grand plie в І, ІІ, V позиціях ().

2. battemen tendu з V позиції вперед, вбік, назад та вбік (хрестом) по 2 рази в кожне направлення ().

3. battement tendu jete з v позиції вперед, вбік, назад та вбік (хрестом) по 2 рази в кожне направлення ().

4. rond de jambe parterre напрямок en dehors (вперед) та напрямок en dedans (назад) по 4 рази в кожне направлення ().

5. battement fondu на 45° вперед, вбік, назад, вбік (хрестом) носком по 2 рази в кожне направлення ().

6. battement releve lent з v позиції вперед, в сторону, назад, вбік (хрестом) по 1 разу на 90° в кожне направлення ().

7. grand battement jete з v позиції вперед, в сторону, назад, вбік (хрестом) по 2 рази в кожне направлення ().

Allegro:

8. temps leve sauté no І, ІІ, V позиціях ().


ЗАВДАННЯ №3. ФАЙЛ №3

Виконання елементів українського народно-сценічного танцю на середині залу (приклад програмного матеріалу дивитись за посиланням Додаток 2).

Основні елементи українського народно-сценічного танцю:


Додаток 2

2. «Вірьовочка» .

3. «Вихилясник» .


ЗАВДАННЯ №4. ФАЙЛ №4

Виконання хореографічного етюду (довільної тематики – на вибір вступника). Вступник демонструє: виразність виконання, координацію рухів, рівень технічної підготовки. Бажано, щоб мав сюжетну основу та поєднував танцювальні рухи з елементами акторської майстерності. Хронометраж: до 1 хвилини. Наявність фонограми. Дозволяється використання атрибутів чи елементів костюму).

Повторно здавати екзамени неможна!


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю: навч. посібник. Київ: Мистецтво, 1996.

2. Василенко К.Ю. Український танець : підручник. Київ: ІПК ПК. 1997.

3. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. Київ: Муз. Україна, 1990.

4. Боримська Г.В. Самоцвіти українського танцю. Київ: Мистецтво, 1974.

5. Василенко К.Ю. Український танець. Київ: ЇПКГ1К, 1997.

6. Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. Київ: Наукова думка, 1963.

7. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю: підручник. Київ: Альтерпрес, 2007.

© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту