Вступне творче випробування ОПП «Народна хореографія» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2024

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
abiturkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2024

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 024 «Хореографія»
Освітньо-професійна програма: «Народна хореографія»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі «Народна хореографія» спеціальності 024 «Хореографія» до відбору на навчання до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради вступникам ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової загальноосвітньої підготовки, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки та фізичні дані. Відповідно до наказу МОЗ України «Про затвердження Переліку захворювань, патологічних станів, особливостей розвитку та будови тіла, які є протипоказаннями до вступу та навчання в хореографічному училищі» від 01 грудня 1999 року №283, можуть бути визначені протипоказання до вступу та навчання у коледжі.

Циклова комісія «Народна хореографія» є провідною у підготовці фахових молодших бакалаврів для професійної діяльності у сфері народного хореографічного мистецтва.

Для вступу на спеціальність 024 «Хореографія» освітньо-професійної програми «Народна хореографія» вступник бере участь у творчому вступному випробуванні, яке проходить в один тур і складається з перевірки:

- професійних даних: відповідна фактура тіла, гнучкість корпусу, виворітність, підйом, розтяжка (наявність шпагатів), стрибок;

- знань основ класичного та народно-сценічного танців;

- здібностей виконавської майстерності (хореографічний етюд довільної тематики).

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2024 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі становить 100 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №2 таблиці 2; 3). Вступники, які отримали негативну оцінку («незадовільно») нижче мінімально встановленого балу (100), не допускаються до участі у конкурсному відборі на навчання.

У 2024 році вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити у дистанційно. Для цього вступнику потрібно зробити відео записи творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» (). Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником. Починається подача заяв з 01 червня 2024 року.

Складові вступного творчого конкурсу:

- перевірка необхідних професійних даних;

- елементи екзерсису класичного танцю (біля опори);

- елементи українського народно-сценічного танцю (на середині залу);

- хореографічний етюд.

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 024 «ХОРЕОГРАФІЯ» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ»
Рівні
виконавських
умінь та навичок
Шкала
оцінювання
Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
НЕЗАДОВІЛЬНО
Незадовільно
Вступник має непридатні зовнішні та фізичні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади) та медичні протипоказання; не має необхідних професійних даних (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок) та хореографічної підготовки (знання з основ класичного та народно-сценічного танців); відсутні музично-ритмічні здібності, координація; не має самостійно підготовленого хореографічного етюду.
ПОЧАТКОВИЙ
100-109
Вступник має недостатні зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса, фізичні вади) та недостатні професійні дані (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок). Хореографічна підготовка (знання з основ класичного та народно-сценічного танців) на слабкому рівні; низькі музично-ритмічні здібності, координація; хореографічний етюд виконано невиразно, забуває деякі фрагменти.
110-119
Вступник має недостатні зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса,) та недостатні професійні дані (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок); має середню хореографічну підготовку (знання з основ класичного та народно-сценічного танців); має низькі музично-ритмічні здібності, координацію; хореографічний етюд не відповідає музичному супроводу та виконаний неемоційно, невиразно, невпевнено.
120-124
Вступник має недостатні зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса,); недостатні професійні дані (гнучкість, виворітність, підйом, розтяжка, стрибок) та хореографічну підготовку (знання з основ класичного та народно-сценічного танців), має посередні музично-ритмічні здібності, координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, але виконаний неемоційно, невиразно.
СЕРЕДНІЙ
125-134
Вступник має середні зовнішні дані (непропорційний склад тіла, зайва маса), має недостатні професійні дані (гнучкість, виворітність, підйом, стрибок) та хореографічну підготовку, не володіє знаннями з народно-сценічного танцю, елементи класичного танцю виконує з помилками; музично-ритмічні здібності та координація мають певні недоліки; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, але деякі рухи невиразні, забуває деякі фрагменти.
135-144
Вступник має задовільні зовнішні та професійні дані; має неглибоку хореографічну підготовку, недостатньо володіє знаннями з народно-сценічного танцю, елементи класичного танцю виконує нечітко; має середні музично-ритмічні здібності, координація задовільна; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний  емоційно, виразно, але дещо невпевнено.
145-154
Вступник має задовільні зовнішні та професійні дані; має середню хореографічну підготовку, елементи класичного та народно-сценічного танців виконує, але з певними помилками; має задовільні музично-ритмічні здібності та координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, але дещо невпевнено.
ДОСТАТНІЙ
155-164
Вступник має середні зовнішні та професійні дані та достатню або середню хореографічну підготовку; допускає неточності у виконанні елементів класичного та народно-сценічного танців; має достатні музично-ритмічні здібності та достатньо володіє координацією; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний  емоційно, виразно, впевнено, без помилок, але не використовуються технічні елементи.
165-174
Вступник має достатню хореографічну підготовку, добрі зовнішні та професійні дані, допускає неточності у виконанні елементів класичного та народно-сценічного танців; має музично-ритмічні здібності та володіє достатньою координацією; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, без помилок, але майже не використовуються технічні елементи.
175-184
Вступник має добрі хореографічну підготовку, зовнішні та професійні дані; допускає неточності у виконанні елементів класичного або народно-сценічного танців; має музично-ритмічні здібності та впевнену координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, але при виконанні технічних елементів виникають складнощі.
ВИСОКИЙ
185-194
Вступник має добрі хореографічну підготовку, зовнішні та професійні дані; добре виконує елементи класичного танцю, елементи народно-сценічного танцю виконує дещо невпевнено; має добрі музично-ритмічні здібності та координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, технічні елементи в ньому виконані на доброму рівні.
195-199
Вступник має високий рівень хореографічної підготовки, добрі зовнішні та професійні дані; добре виконує елементи класичного та народно-сценічного танців; має відмінні музично-ритмічні здібності та добру координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, добре виконані технічні елементи в ньому.
200
Вступник має високий рівень хореографічної підготовки, відмінні зовнішні та професійні дані; на високому рівні виконує елементи класичного та народно-сценічного танців; має відмінні музично-ритмічні здібності та координацію; хореографічний етюд відповідає музичному супроводу, виконаний емоційно, виразно, впевнено, технічно виконує складні елементи в ньому.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

У зв’язку з проведенням вступного творчого випробування у дистанційно вступнику необхідно зробити відео записи запропонованих далі завдань, кожне з яких має бути записане окремим файлом у форматі МР-4, завдання № 1-3 не мають перевищувати 3 хвилини (8-9 МБ), завдання № 4 – не має перевищувати 1 хвилину (3 МБ). Відео файл має містити в назві: спеціальність «Хореографія», ОПП «Народна хореографія», прізвище та ініціали вступника. Відео має починатись з чіткого проголошенням свого прізвища, ім’я, по батькові та назви завдання (завдання, твір, автор, композитор тощо). Зображення вступника має бути у повний зріст. Вправи виконуються у танцювальній формі. Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!


Завдання №1. Файл № 1. Оцінка професійних даних вступника:

- відповідна фактура тіла (прийняти вільну позицію ніг, руки опущені донизу, тіло підтягнуте (точка залу 1, прямо), потім довернутись праворуч на 90° (точка залу 3, боком), ще раз довернутись на 90° (точка залу 5, спиною);

- гнучкість корпусу (вправа «Місточок»);

- виворітність (вправа «Жабка» або «Метелик»– сидячи на підлозі);

- підйом (сидячи на підлозі, з випрямленими перед собою ногами, максимально натягнути стопи. Сісти необхідно боком (точка залу 3 або 7);

- розтяжка (наявність шпагатів – подовжній на праву та на ліву ноги (сісти боком (точка залу 3 або 7) та поперечний (сидячи прямо точка залу 1).


Завдання №2. Файл № 2. Виконання елементів класичного танцю біля опори (приклад програмного матеріалу дивитись за посиланням).

Екзерсис класичного танцю (біля опори):

1) 2 demi plie та 1 grand plie в І, ІІ, V позиціях;
2) battemen tendu з V позиції вперед, вбік, назад та вбік (хрестом) по 2 рази в кожне направлення;
3) battement tendu jete з V позиції вперед, вбік, назад та вбік (хрестом) по 2 рази в кожне направлення;
4) rond de jambe parterre напрямок en dehors (назовні) та напрямок en dedans (всередину) по 4 рази в кожне направлення;
5) battement fondu на 45° вперед, вбік, назад, вбік (хрестом) по 2 рази в кожне направлення;
6) battement releve lent з v позиції вперед, в сторону, назад, вбік (хрестом) по 1 разу на 90° в кожне направлення;
7) grand battement jete з v позиції вперед, в сторону, назад, вбік (хрестом) по 2 рази в кожне направлення.

8) Allegro: temps leve sauté no І, ІІ, V позиціях.


Завдання №3. Файл №3. Виконання елементів українського народно-сценічного танцю на середині залу. Основні елементи українського народно-сценічного танцю: «Тинок», «Вірьовочка», «Вихилясник», «Голубці».

Завдання №4. Файл №4

Виконання хореографічного етюду (довільної тематики – на вибір вступника). Вступник демонструє: виразність виконання, координацію рухів, рівень технічної підготовки. Бажано надати етюду сюжетну основу та поєднати танцювальні рухи з елементами акторської майстерності. Хронометраж: до 1 хвилини. Наявність фонограми. Дозволяється використання атрибутів чи елементів костюму.

Повторно здавати екзамени неможна!


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Василенко. К.Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – 3-те вид. – Київ: Мистецтво, 1996. С. 496.

2. Василенко К.Ю. Український танець: Підручник. – Київ: ЇПКГ1К, 1997. С. 282.

3. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. С. 150.

4. Гуменюк А.І. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. С. 360.

5. Гуменюк А.І. Українські народні танці. – Київ: Академія наук Української РСР, 1962. С. 360.

6. Гуменюк А.І. Українські народні танці. – Київ: Наукова думка, 1969. С. 616.

7. Забредовський С.Г. Витоки українського танцю: навчально-методичний посібник / С.Г. Забредовський. – Київ: Центр національних культур, 2008. С.191.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту