Творче випробування «Народне інструментальне мистецтво» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2021

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Адреса коледжу
Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»
Спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво»
Кваліфікація: керівник аматорського оркестру (ансамблю) народних інструментів, викладач мистецької школи, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» до відбору вступників у коледж ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової загальноосвітньої підготовки або повної загальноосвітньої підготовки, беруться до уваги наявність попередньої профільної підготовки, інформація про участь у культурно-масовій роботі, дані про наявність організаторських здібностей. Враховуються здібності (слух, ритм, музична пам’ять), фізіологічні дані та наявність музично-теоретичних знань, володіння грою на одному або декількох народних інструментах, що відповідають рівню випускника мистецької школи, студії, чи інших закладів мистецького спрямування.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Виконати на інструменті (баян, акордеон, бандура, гітара, цимбали, скрипка, домра) програму, яка складається з трьох творів різного характеру і технічного матеріалу.

Продемонструвати елементарне володіння музичним інструментом (для вступників, які не мають початкової спеціалізованої мистецької освіти).

Співбесіда (для вступників без початкової спеціалізованої мистецької освіти, з початковою спеціалізованою мистецькою освітою).

Для вступників, що мають базову загальну середню освіту та вступників із загальною середньою освітою, які мають право брати участь у вступному випробуванні на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) та на заочну форму здобуття освіти, знання, уміння і навички оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2021 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток № 3 таблиці 2, 3, 4).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВСТУПНИКІВ
Рівні виконавських вмінь і навичок
100-200 бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступників
ПОЧАТКОВИЙ
100Вступник виконує музичні твори на низькому початковому рівні, має недостатньо розвинений виконавський апарат. Небагатослівно відповідає на питання співбесіди.
110Вступник має слабо сформований рівень сприйняття музичних творів, елементарні вміння та навички володіння інструментом та посередньо розвинений виконавський апарат. При виконанні програми допускає значні професійні помилки, не здатний виконати програму в повному обсязі. Допускає значні помилки у відповідях.
120Вступник здатний виконати певні фрагменти музичних творів з конкретним образно-творчим змістом, знає незначну частину музичного матеріалу, припускає значну кількість помилок при виконанні програми. Володіє елементарними виконавськими навичками. Програму виконує частково. Здатний відтворити незначну частину теоретичного матеріалу, допускає значну кількість помилок при відповідях.
СЕРЕДНІЙ
125
прохідний бал
Вступник володіє певною частиною практичних навичок, але допускає значну кількість помилок. Володіє спеціальною музичною термінологією на початковому рівні.
135Вступник виконує програму в повному обсязі, може проаналізувати структуру музичного твору, але не завжди вміє досконало інтерпретувати музичні твори, які потребують абстрактного художнього мислення. Недостатньо володіє спеціальною музичною термінологією.
145Вступник виконує програму в повному обсязі, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз-інтерпретацію музичного твору, порівняння, висновок щодо виконаного музичного твору. Має достатньо сформований виконавський апарат. Володіє основними навичками пізнання образної сфери в процесі виконання музичних творів. Відтворює значну частину засвоєного теоретичного матеріалу, але демонструє недостатнє володіння спеціальною музичною термінологією, припускається помилок при відповідях.
ДОСТАТНІЙ
155Вступник має основну професійну базу. Досить вільно володіє виконавським апаратом. У процесі виконання програми виявляє елементи самостійного художнього мислення, але робить це недостатньо переконливо. Вільно володіє музично-теоретичним матеріалом. У процесі співбесіди виявляє елементи самостійного аналізу матеріалу, але робить це недостатньо переконливо.
165Вступник має добре розвинений виконавський апарат. У процесі виконання програми демонструє володіння формою музичного твору, досить повно аналізує його структуру та художньо-образний зміст, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень. Має добре підготовлену професійну базу та розвинене мислення, але йому бракує здатності до повного осмислення теоретичного матеріалу.
175Вступник має досить розвинене музичне мислення. У процесі виконання програми демонструє володіння усіма елементами фактури музичного твору, але не завжди самостійно систематизує та узагальнює музичний матеріал. При виконанні програми абітурієнтові бракує артистизму.
ВИСОКИЙ
185Вступник вільно володіє виконавським апаратом. Виконує твори значної складності. Має розвинене власне художньо-образне мислення. У процесі виконання програми демонструє елементи артистизму, але при виконанні складних технічних елементів твору йому не вистачає стабільності. Має міцні, ґрунтовні знання, але, аналізуючи музичні твори, допускає неточності у формулюваннях та спеціальній музичній термінології, не завжди обґрунтовано може довести свою думку щодо музичних явищ. Вказані неточності може виправляти самостійно.
195Вступник демонструє розвинене особистісне музичне мислення, демонструє уміння систематизувати, узагальнювати, аналізувати, інтерпретувати музичні твори, асоціювати їх з творами інших видів мистецтв. Має власний творчий потенціал. При виконанні програми виявляє певні артистичні здібності. Демонструє розвинене музичне мислення, має знання спеціальної музичної термінології, вміння систематизувати знання та здатний проаналізувати викладений матеріал в повному обсязі.
200Вступник має ґрунтовні знання в галузі музично-виконавського мистецтва, вільно та свідомо використовує спеціальну музичну термінологію у міркуваннях, висновках та узагальненнях щодо виконаного твору. Виконує складні твори на високому художньо-виконавському рівні. Демонструє самобутнє художнє мислення. Має ґрунтовні музично-теоретичні знання, вільно та осмислено використовує спеціальну музичну термінологію, демонструє переконливі міркування, висновки та узагальнення.
НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ
ВИМОГИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ

Виконати три різнохарактерні твори, один з яких може бути етюдом (за програмою початкових мистецьких закладів).


ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ

Домра

Технічна підготовка (етюди, гами)
1. Гедіке А. Арабеска.
2. Гнесіна-Вітачек К. Етюд Соль-мажор.
3. Вольфард Ф.Етюд №1.
4. Вольфард Ф. Етюд №4.
5. Кайзер П.Етюд Соль-мажор.
6. Кузнєцов В.Етюд Ре-мажор.
7. Фесечко Г. Етюд Ре-мажор.
8. Яньшинов А. Етюд Соль-мажор.
9. Гами до 3-х знаків.
Художня підготовка (твори)
1. Бакланова Н. Романс.
2. Бах Й-С. Концерт a-moll.
3. Вівальді А. Концерт a-moll.
4. Гайдн Й. Пісенька.
5. Глюк К. Мелодія з опери «Орфей та Еврідіка»
6. Жербін А. Прелюд.
7. Комаровський А. Концерт №2.
8. Косенко В. Скерцино.
9. Леонтович М. За городом качки пливуть. Переклад В.Легутіна.
10. Матвійчук Л. Варіації на тему російської народної пісні «Суботея».
11. Матвійчук Л. Лірична-танцювальна.
12. Міхеєв Б. Дитяча сюїта для домри соло.
13. Рахманінов С. Романс «Квітень».
14. Ридінг Л. Концерт сі-мінор. Частина І.
15. Рогальов І. Концерт для 4-струнної домри.
16. Шуберт Ф. Вальс.
17. Шуман Р. Перша втрата.

Скрипка

Технічна підготовка
1. Вольфарт Ф. «60 етюдів» op.45:
Етюд №34 Ре-мажор;
Етюд №38 Сі-бемоль-мажор;
Етюд №39 До-мажор;
Етюд №41 Ре-мажор;
Етюд №43 Мі-бемоль-мажор;
Етюд №49 до-мінор.
2. Кайзер Г. «36 етюдів» ор. 20:
Етюд №13 Соль-мажор;
Етюд №16 Ре-мажор.
3. Крейцер Р. Етюди №№1,2,3,4,7.
4. Мазас С. «Спеціальні етюди для скрипки». Зошит № 1.Етюди №№ 5, 6 на вибір.
Художня підготовка
Твори великої форми.
1. Бах Й. Концерт ля-мінор. Частина І.
2. Беріо Ш. Концерт №9. Частина І.
3. Вівальді А. Концерт ля-мінор. Частина І.
4. Віотті Дж. Концерт №23. Частина І.
5. Гендель Г. Соната соль-мінор. Частини І-ІІ.
6. Гендель Г. Соната Ре-мажор. Частини І-ІІ.
7. Данкля Ш. Концертне соло.
8. Кабалевський Д. Концерт. Частина І.
9. Комаровський А. Концерт №2. Частина І.
10. Холлендер Г. Легкий концерт. Частина І.
11. Шпор Л. Концерт №2. Частина І.
П’єси
1. Вєрачіні Ф. Лярго.
2. Дженкінсон Е. Танець.
3. Косенко В. Колискова.
4. Лисенко М. Елегія.
5. Лисенко М. «Хвилина розчарування».
6. Лятошинський Б. Мелодія.
7. Обер Ж. Престо.
8. Стецюн М. Болеро.
9. Шукайло Л. Алегро.
10. Шукайло Л. Елегія.
11. Чайковський П. Пісня без слів.
12. Яньшинов А. Прялка.

Гітара (класична)

Технічна підготовка
1. Винницький О. Етюд №5.
2. Джуліані М. Етюд мі-мінор.
3. Каркассі М. Етюд №7.
4. Каруллі Ф. Етюд ля-мінор.
5. Пухоль Е. Етюд До-мажор.
6. Сагрерас Д. Етюд  мі -мінор.
7. Сор Ф. Етюд Ре-мажор.
Художня підготовка
1. Бах І.С. Буре із сюїти для лютні №1 мі-мінор.
2. Бойко А. «Посміхнись».
3. Винницький О. Сюрприз.
4. Джуліані М. Рондо Соль-мажор.
5. Кардосо Х.Мілонга.
6. Каркассі М. Рондо до мажор.
7. Леоненко В. «Спогад».
8. Паганіні Н. Соната До мажор.
9. Саркорі А. Тарантела.
10. Укр. нар. пісня «Дівка в сінях стояла», обробка О.Іванова-Крамського.
11. Чеченя К. Лівий берег.
12. Чеченя К. Вальс-блюз.

Бандура

Технічна підготовка
1. Герасименко О. Етюд Соль-мажор.
2. Дювернуа Д. Етюд До-мажор.
3. Джуліані О. Етюд Соль-мажор.
4. Лемуан О. Етюд До-мажор.
5. Петренко В. Етюд мі-мнор.
6. Черні К. Етюд Соль-мажор.
7. Черні К. Етюд Фа-мажор.
8. Черні К. Етюд До-мажор.
Художня підготовка
1. Дремлюга М. Лірична пісня.
2. «Дощи»: Укр. нар. пісня (обробка Таловиця Т.).
3. Єсипок В. Віночок танців.
4. Кухта О. Концертний Етюд.
5. Кухта О. Фантазія на укр. нар. теми.
6. «Ой з за гори кам’яної»: Укр. нар. Пісня(обробка Войта В.).
7. Скарлатті Д. Соната ля-мінор.
8. Шуман Р. Марш.

Цимбали

Технічна підготовка
1. Аллага Г. Етюд ля-мінор.
2. Барток Б. Етюд. Ля-мінор.
3. Войт В. Етюд ля-мінор.
4. Зубицький В. Етюд мі-мінор.
5. Миський І. Етюд Соль-мажор.
6. Попічук Д. Етюд Соль-мажор.
7. Черні К. Етюд Ля-мажор.
Художня підготовка
Твори великої форми
1. Бетховен Л. Сонатина Соль-мажор.
2. Вівальді А. Концерт Соль-мажор для скрипки та фортепіано, І частина.
3. Незавибатько О. Варіації на дві українські теми «Гречаники та козачок».
4. Попічук Д. Варіації на тему карпатської коломийки.
5. Рідінг О. Концерт сі-мінор для скрипки та фортепіано, І частина.
П’єси
1. Гомоляка В. «Гуцулка» зі збірника «Десять п’єс для скрипки та фортепіано».
2. Кінгслі Г. Повітряна кукурудза.
3. Кореллі А. Сарабанда та жига.
4. Косенко В. Вальс.
5. Миський І. Буковинський наспів.
6. Мусоргський М. Гопак з опери «Сорочинський ярмарок».
7. Попічук Д. Крижачок.
8. Рамо Ж. Тамбурін.
9. Укр. нар. пісня в обр. В.Дмитренка «Їхав козак за Дунай».
10. Укр. нар. пісня в обр. Д.Попічука «Пливе човен».

Баян

Технічна підготовка
1. Чайкін М. Етюд D dur.
2. Лешгорн А. Етюд G dur.
3. Мошковський М. Етюд B dur.
4. Черні К. Етюд C dur.
5. Холмінов О. Етюд a moll.
Художня підготовка
2. Гендель Г. Пасакалія.
3. Бах Й. Двоголосна інвенція F dur.
4. Золотарьов В. Дитяча сюїта №1.
5. Лангер А. Маленька танцювальна сюїта.
6. Клементі М. Сонатина D dur (частина І).
7. Моцарт В.А. Соната a moll. Рондо «Турецький марш».
8. «Ой хмариться, дощ буде» укр. нар. пісня в обробці М. Різоля.
9. Джуліані А. Тарантела.
10. Штольц В. Вишукана мелодія.
11. Лисенко М. Спогади.

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ
Музично-теоретичні питання
1. Дати визначення трьох видів мінорного ладу.
2. Пояснити, що таке ритм в музиці.
3. Дати визначення понять метр, розмір, темп.
4. Вміти побудувати мажорні, мінорні тризвуки та їх обернення.
5. Знати мажорні, мінорні гами до 5-ти знаків.
6. Розрізняти на слух прості інтервали.
7. Визначати D7 та його обернення.
8. Знати зб.4, зм.5 із розв’язаннями; вміти визначати їх на слух.
9. Розрізняти на слух септакорди VII-го ступеня (мVII7, змVII7).
10. Назвати видатних світових та українських композиторів та їх твори.

Питання з фаху

Домра

1. Охарактеризуйте будову музичного інструмента домра.
2. Охарактеризуйте посадку виконавця під час гри на домрі.
3. Назвіть прийоми звуковидобування та штрихи на домрі.
4. Назвіть робочий діапазон домри прими.
5. Назвіть оркестрові види домр.
6. Назвіть відомих вам виконавців-домристів.

Скрипка

1. Схарактеризуйте будову музичного інструмента скрипки.
2. Назвіть способи звуковидобування та штрихи на скрипці.
3. Назвіть відомих вам скрипалів-виконавців.
4. Назвіть сфери застосування цього інструмента.

Гітара

1. Назвіть стрій шестиструнної гітари.
2. В яких музичних стилях і напрямках застосовується гітара?
3. В якому з музичних стилів виконавці-гітаристи використовують підставку для ноги?
4. Назвіть композиторів, які писали твори для гітари.
5. Які прийоми гри на гітарі вам відомі?

Бандура

1. Охарактеризуйте посадку виконавця і положення інструмента під час гри на бандурі.
2. Назвіть основні прийоми звуковидобування на бандурі.
3. Які типи бандур ви знаєте?
4. Розкажіть про харківський спосіб гри на бандурі.
5. Що вам відомо про життя та творчу діяльність Хоткевича Г.М.

Баян

1. Історія виникнення баяна (акордеона) та його будова.
2. Охарактеризуйте основні положення посадки за інструментом.
3. За допомогою чого видобувається звук на баяні (акордеоні)?
4. Назвіть основні штрихи та прийоми гри на баяні (акордеоні).
5. Як оптимально підібрати довжину ременів для виконавця на баяні?
6. Якими виконавськими можливостями володіє сучасний інструмент баян(акордеон)?
7. Як в нотах позначають зміну напрямку руху міха?
8. Назвіть імена відомих виконавців-баяністів.

Цимбали

1. Розкажіть про посадку та положення рук цимбаліста під час гри.
2. Які прийоми звуковидобування на цимбалах вам відомі?
3. Як в нотах позначається цимбальна аплікатура?
4. Які положення глушника під час гри вам відомі?
5. Які Ви знаєте варіанти обмотування голівок пальцяток в залежності від характеру творів, що виконуються?
6. Яких відомих виконавців на цимбалах ви знаєте?

ПИТАННЯ ДЛЯ СПІВБЕСІДИ ЗІ ВСТУПНИКАМИ БЕЗ ПОЧАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ
1. Перевірка у вступників музичного слуху, музичної пам’яті, ритму.
2. Питання з предмета «Музика» загальноосвітньої школи та загальномистецького напряму.
3. Назвати найвидатніших світових та українських композиторів.
3. Назвати відомі українські народні оркестри.
4. Назвати відомі Вам українські народні інструменти.
5. Назвати відомі Вам ансамблі народних інструментів.
6. Назвати відомих сучасних світових та українських виконавців на профільному музичному інструменті.
7. Назвати відомі вам класичні музичні твори; українські народні пісні.
8. Розрізняти на слух послідовність звуків вгору, вниз; низькі і високі звуки.
9. Розрізняти за тембром на слух інструменти народного оркестру.

РЕКОМЕНДОВАНА НОТНА ЛІТЕРАТУРА
1. Басурманов А. Самоучитель игры на баяне. – Москва, 1988.
2. Лушпиков В. Школа игры на аккордеоне. – Москва, 1990.
3. Лушпиков В. Самоучитель игры на аккордеоне. – Москва, 1991.
4. Баян. ДМШ. 3 клас. – Київ, 1988.
5. Баян. ДМШ. 4 клас. – Київ, 1988.
6. Педагогический репертуар аккордеониста: Для ДМШ. / Сост. М. Двилянский – Москва, 1967-1969.
7. Хрестоматия баяниста. ДМШ. 3-4 классы. – Москва, 1984.
8. Хрестоматия аккордеониста. Педагогический репертуар. ДМШ. 5-й класс / Сост. Лушпиков В. – Москва, 1990.
9. Агафомин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. – Москва, 1987.
10. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. – Москва,1986.
11. Каркасси М. Школа игры на шестиструнной гитаре. – Москва,1986.
12. Пухоль Є. Школа игры на шестиструнной гитаре. – Москва, 1977.
13. Етюди для шестиструнної гітари на різні види техніки /Уклад. В.Славський. – Київ, 1981.
14. П.Вещицкий. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. – Москва, 1970.
15. Лисенко М.Т., Міхеєв Б.О. В. Школа гри на чотирьохструнній домрі. – Київ, 1998.
16. Етюди для домри на різні види техніки / Упоряд.: М.Белоконєв, М.Шелест. – Київ, 1982.
17. Домра. Учбовий репертуар ДМШ. – Київ, 1988.
18. Хрестоматія педагогічного репертуару для скрипки і фортепіано. Вип. 1. – Київ, 1961.
19. Етюди для скрипки на різні види техніки. П клас ДМШ. – Київ, 1975.
20. Хрестоматия педагогического репертуара для скрипки и фортепиано. Вып. П. – Москва, 1963.
21. Педагогічний репертуар для скрипки. ДМШ. ІV клас. Вип І. – Київ, 1962.
22. Шрадик Г. Школа скрипичной техники. – Москва, 1946.
23. Скрипка. Учбовий репертуар ДМШ. – Київ, 1987.
24. Збірка сучасних творів «Юний бандурист». Вип. 1. – Харків, 2003.
25. Збірка сучасних творів «Юний бандурист». Вип. 2. – Харків, 2005.
26. Альбом бандуриста. Вип. 1. – Київ, 1987.
27. Альбом бандуриста. Вип. 2. – Київ, 1991.
28. Твори для бандури. / Упор. М.Гвоздь. – Дніпропетровськ, 1997.
29. Твори для бандури / Упор. В.Єсипок. – Луцьк, 2003.
30. Цимбали: 1-3 класи дитячої музичної школи / Упор. Д. Попічук. – Київ, 1984.
31. Цимбали: 4-5 класи дитячої музичної школи / Упор. Д. Попічук. – Київ, 1985.
32. Незовибатько О. Школа гри на українських цимбалах. – Київ, 1966.
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту