Вступне творче випробування ОПП «Народне інструментальне мистецтво» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2024

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
abiturkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2024

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність: 025 «Музичне мистецтво»
Освітньо-професійна програма: «Народне інструментальне мистецтво»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені в освітньо-професійній програмі «Народне інструментальне мистецтво» спеціальності 025 «Музичне мистецтво» при відборі на здобуття освіти до КЗ «Харківського фахового вищого коледжу мистецтв» ХОР (далі Коледж) у 2024 році  береться до уваги наявність попередньої профільної підготовки у вступника. Беруться до уваги музичні здібності (слух, ритм, музична пам’ять) та наявність музично-теоретичних знань, володіння грою на одному або декількох народних інструментах, що відповідають рівню випускника мистецької школи, студії, чи інших закладів мистецького спрямування.

У 2024 році вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити дистанційно. Для цього вступнику потрібно зробити відео запис творчих завдань і завантажити їх на сайт коледжу у рубрику «Вступнику» () у поле 025 «Музичне мистецтво» ОПП «Народне інструментальне мистецтво». Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником. Подача заяв починається 01 липня 2024 року.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Для вступників, які мають початкову спеціалізовану мистецьку освіту: виконати на інструменті (баян, акордеон, бандура, гітара, цимбали, скрипка, домра, балалайка) програму, яка складається з двох різнохарактерних творів, один з яких може бути етюдом.

Для вступників без початкової спеціалізованої мистецької освіти: виконати довільну програму, яка складається з двох вокальних творів (a cappella або в супроводі музичного інструменту чи фонограми тощо).

У зв’язку з проведенням вступного творчого випробування у дистанційному режимі вступнику необхідно зробити відео запис виконання творів двома окремими файлами (кожен твір окремим файлом) у форматі МР-4 не перевищуючи 3 хвилин (8-9 МБ) кожний.

Інструкція до відеоматеріалів.

1. Відео файл повинен мати назву: Номер файлу, прізвище, ініціали, ОПП «Народне інструментальне мистецтво». Наприклад: «Файл №1. Даниленко І.С. Народне інструментальне мистецтво». «Файл №2. Даниленко І.С. Народне інструментальне мистецтво».

2. Відео має починатись з чіткого проголошення свого прізвища, ім’я, по батькові та назви твору (композитор, твір тощо).

3. На відеозаписі повинно бути чітко видно інструмент, руки та обличчя виконавця.

4. Допускається запис програми без партії концертмейстера.

5. Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!


Вступне випробування проходить в один тур. Результати вступного творчого конкурсу оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Відповідно до Правил прийому до Коледжу у 2024 році мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі становить 100 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток № 2 таблиці 2; 3).

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 025 «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «НАРОДНЕ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»
Шкала
оцінювання

Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
Незадовільно
Вступник неспроможний виконати програму напам’ять, обирає невірні темпи, допускає текстові помилки та художньо-змістовні неточності. Рівень підготовки не відповідає програмним вимогам.
100
Прохідний бал
-105
Вступник виконує музичні твори на низькому початковому рівні, має недостатньо розвинений виконавський апарат. Виконання вступної програми нестабільне. Виконавець допускає неточності у тексті, у розкритті художнього змісту музичних творів.
105-110
Вступник має слабо сформований рівень сприйняття музичних творів, елементарні вміння та навички володіння інструментом та посередньо розвинений виконавський апарат. При виконанні програми допускає значні професійні помилки, не здатний виконати програму в повному обсязі.
110-115
Вступник здатний виконати певні фрагменти музичних творів з конкретним образно-творчим змістом, знає незначну частину музичного матеріалу, припускає помилок при виконанні програми. Володіє елементарними виконавськими навичками. Програму виконує в повному обсязі.
115-120
Вступник демонструє певні професійні навички, програма за рівнем відповідає вимогам. Але виконавець емоційно скутий, фальшиво інтонує. Мають місце текстові недоліки. Вступник недостатньо володіє засобами образно-емоційного мислення.
120-125
Програму вступник виконує повністю, володіє певною частиною практичних навичок, але допускає значну кількість помилок при музичних творів. Має посередньо розвинений виконавський апарат.
125-134
Вступник здатний виконати музичні твори згідно з програмними вимогами в повному обсязі. Володіє певними навичками і вміннями, які дають змогу виконувати музичні твори, виявляючи в них основні образні характеристики. Має достатньо розвинутий виконавський апарат. Вступник може відтворити жанрову природу музичного твору, але має недостатньо розвинуте художнє мислення, допускає окремі текстові помилки.
135-144
Вступник виконує програму в повному обсязі, може проаналізувати структуру музичного твору, але не завжди вміє досконало інтерпретувати музичні твори, які потребують абстрактного художнього мислення.
145-154
Вступник виконує програму в повному обсязі, але не завжди вміє самостійно зробити аналіз-інтерпретацію музичного твору, порівняння, висновок щодо виконаного музичного твору. Має достатньо сформований виконавський апарат. Володіє основними навичками пізнання образної сфери в процесі виконання музичних творів.   
155-164
Вступник має основну професійну базу. Досить вільно володіє виконавським апаратом. У процесі виконання програми виявляє елементи самостійного художнього мислення, але робить це недостатньо переконливо.
165-174
Вступник має добре розвинений виконавський апарат. У процесі виконання програми демонструє володіння формою музичного твору, досить повно аналізує його структуру та художньо-образний зміст, але має стандартне мислення, йому бракує власних висновків, асоціацій, узагальнень.
175-184
Вступник має досить розвинене музичне мислення. У процесі виконання програми демонструє володіння усіма елементами фактури музичного твору, але не завжди самостійно систематизує та узагальнює музичний матеріал. При виконанні програми абітурієнтові бракує артистизму.
185-194
Вступник вільно володіє виконавським апаратом. Виконує твори значної складності. Має розвинене власне художньо-образне мислення. У процесі виконання програми демонструє елементи артистизму, але при виконанні складних технічних елементів твору йому не вистачає стабільності.
195-199
Вступник демонструє розвинене особистісне музичне мислення, демонструє уміння систематизувати, узагальнювати, аналізувати, інтерпретувати музичні твори. Має власний творчий потенціал. При виконанні програми виявляє певні артистичні здібності.
200
Виконує складні твори на високому художньо-виконавському рівні. Демонструє самобутнє художнє мислення. При виконанні програми виявляє яскраві артистичні здібності.
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИКІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОЧАТКОВУ СПЕЦІАЛІЗОВАНУ МИСТЕЦЬКУ ОСВІТУ
ДОМРА

Етюди.

1. Гедіке А. Арабеска.
2. Гнесіна-Вітачек К. Етюд Соль-мажор.
3. Вольфард Ф.Етюд №1.
4. Вольфард Ф. Етюд №4.
5. Кайзер П.Етюд Соль-мажор.
6. Кузнєцов В.Етюд Ре-мажор.
7. Фесечко Г. Етюд Ре-мажор.
8. Яньшинов А. Етюд Соль-мажор.

Твори великої форми.

1. Бах Й-С. Концерт a-moll.
2. Вівальді А. Концерт a-moll.
3. Комаровський А. Концерт №2.
4. Матвійчук Л. Варіації на тему російської народної пісні «Суботея».
5. Міхеєв Б. Дитяча сюїта для домри соло.
6. Ридінг Л. Концерт сі-мінор. Частина І.
7. Рогальов І. Концерт для 4-струнної домри.

П’єси.

1. Бакланова Н. Романс.
2. Гайдн Й. Пісенька.
3. Глюк К. Мелодія з опери «Орфей та Еврідіка»
4. Жербін А. Прелюд.
5. Леонтович М. За городом качки пливуть. Переклад В.Легутіна.
6. Матвійчук Л. Лірична-танцювальна
7. Рахманінов С. Романс «Квітень».
8. Шуберт Ф. Вальс.
9. Шуман Р. Перша втрата.

СКРИПКА

Етюди.

1. Вольфарт Ф. «60 етюдів» op. 45:
- Етюд №34 Ре-мажор;
- Етюд №38 Сі-бемоль-мажор;
- Етюд №39 До-мажор;
- Етюд №41 Ре-мажор;
- Етюд №43 Мі-бемоль-мажор;
- Етюд №49 до-мінор.
2. Кайзер Г. «36 етюдів» ор. 20:
- Етюд №13 Соль-мажор;
- Етюд №16 Ре-мажор.
3. Крейцер Р. Етюди №№1,2,3,4,7.
4. Мазас С. «Спеціальні етюди для скрипки». Зошит № 1.Етюди №№ 5,6 на вибір.

Твори великої форми.

1. Бах Й. Концерт ля-мінор. Частина І.
2. Беріо Ш. Концерт №9. Частина І.
3. Вівальді А. Концерт ля-мінор. Частина І.
4. Віотті Дж. Концерт №23. Частина І.
5. Гендель Г. Соната соль-мінор. Частини І-ІІ.
6. Гендель Г. Соната Ре-мажор. Частини І-ІІ.
7. Данкля Ш. Концертне соло.
8. Кабалевський Д. Концерт. Частина І.
9. Комаровський А. Концерт №2. Частина І.
10. Холлендер Г. Легкий концерт. Частина І.
11. Шпор Л. Концерт №2. Частина І.

П’єси.

1. Вєрачіні Ф. Лярго.
2. Дженкінсон Е. Танець.
3. Косенко В. Колискова.
4. Лисенко М. Елегія.
5. Лисенко М. «Хвилина розчарування».
6. Лятошинський Б. Мелодія.
7. Обер Ж. Престо.
8. Стецюн М. Болеро.
9. Шукайло Л. Алегро.
10. Шукайло Л. Елегія.
11. Чайковський П. Пісня без слів.
12. Яньшинов А. Прялка.

ГІТАРА

Етюди.

1. Винницький О. Етюд №5.
2. Джуліані М. Етюд мі-мінор.
3. Каркассі М. Етюд №7.
4. Каруллі Ф. Етюд ля-мінор.
5. Пухоль Е. Етюд До-мажор.
6. Сагрерас Д. Етюд мі -мінор.
7. Сор Ф. Етюд Ре-мажор.

П’єси.

1. Бах І.С. Буре із сюїти для лютні №1 мі-мінор.
2. Бойко А. «Посміхнись».
3. Винницький О. Сюрприз.
4. Джуліані М. Рондо Соль-мажор.
5. Кардосо Х. Мілонга.
6. Каркассі М. Рондо до мажор.
7. Леоненко В. «Спогад».
8. Саркорі А. Тарантела.
9. Українська народна пісня «Дівка в сінях стояла», обробка О. Іванова-Крамського.
10. Чеченя К. Лівий берег.
11. Чеченя К. Вальс-блюз.

БАНДУРА

Етюди.

1. Герасименко О. Етюд Соль-мажор.
2. Дювернуа Д. Етюд До-мажор.
3. Джуліані О. Етюд Соль-мажор.
4. Лемуан О. Етюд До-мажор.
5. Петренко В. Етюд мі-мнор.
6. Черні К. Етюд Соль-мажор.
7. Черні К. Етюд Фа-мажор.
8. Черні К. Етюд До-мажор.

Твори великої форми.

1. Скарлатті Д. Соната ля-мінор.
2. Чимарозо Д. Соната Соль мажор.

П’єси.

1. Дремлюга М. Лірична пісня.
2. «Дощик»: Укр. нар. пісня (обробка Таловиця Т.)
3. Єсипок В. Віночок танців.
4. Кухта О. Концертний Етюд.
5. «Ой з за гори кам’яної»: Укр. нар. Пісня (обробка Войта В.)
6. Шуман Р. Марш.

ЦИМБАЛИ

Етюди.

1. Аллага Г. Етюд ля-мінор.
2. Барток Б. Етюд. Ля-мінор.
3. Войт В. Етюд ля-мінор.
4. Зубицький В. Етюд мі-мінор.
5. Миський І. Етюд Соль-мажор.
6. Попічук Д. Етюд Соль-мажор.
7. Черні К. Етюд Ля-мажор.

Твори великої форми.

1. Бетховен Л. Сонатина Соль-мажор.
2. Вівальді А. Концерт Соль-мажор для скрипки та фортепіано, І частина.
3. Незавибатько О. Варіації на дві українські теми «Гречаники та козачок».
4. Попічук Д. Варіації на тему карпатської коломийки.
5. Рідінг О. Концерт сі-мінор для скрипки та фортепіано, І частина.

П’єси.

1. Гомоляка В. «Гуцулка» зі збірника «Десять п’єс для скрипки та фортепіано».
2. Кінгслі Г. Повітряна кукурудза.
3. Кореллі А. Сарабанда та жига.
4. Косенко В. Вальс.
5. Миський І. Буковинський наспів.
6. Мусоргський М. Гопак з опери «Сорочинський ярмарок»
7. Попічук Д. Крижачок.
8. Рамо Ж. Тамбурін.
9. Українська народна пісня в обр. В. Дмитренка «Їхав козак за Дунай».
10. Українська народна пісня в обр. Д. Попічука «Пливе човен».

БАЯН

Етюди.

1. Чайкін М. Етюд D dur.
2. Лешгорн А. Етюд G dur.
3. Мошковський М. Етюд B dur.
4. Черні К. Етюд C dur.
5. Холмінов О. Етюд a moll.

Музичні твори.

1. Гендель Г. Пасакалія.
2. Бах Й. Двоголосна інвенція F dur.
3. Золотарьов В. Дитяча сюїта №1.
4. Лангер А. Маленька танцювальна сюїта.
5. Клементі М. Сонатина D dur (частина І).
6. Моцарт В.А. Соната a moll. Рондо «Турецький марш».
7. «Ой хмариться, дощ буде» укр. нар. пісня в обробці М. Різоля
8. Джуліані А. Тарантела.
9. Штольц В. Вишукана мелодія.
10. Лисенко М. Спогади.

БАЛАЛАЙКА

Етюди.

1. Котєльніков В. Етюд A-dur
2. Купинський І. Етюд G-dur
3. Крейцер Р. Етюд №17 F-dur
4. Беренс Г. Етюд C-dur
5. Блінов Ю. Етюд №40 A-dur
6. Ілюхін А. Етюд C-dur

Музичні твори.

1. Котєльніков В. «Дитячий концерт»
2. Вівальді А. Концерт A-dur (в оригіналі – А. Вівальді. Концерт для скрипки G-dur)
3. Чімароза Д. Концерт для гобою (I частина)
4. Циганков О. «Скерцо» з «Дитячої сюїти»
5. Андрєєв В. «Метелик»
6. Дженкінсон Е. «Танок»
7. Стецюн М. «З балалайкою по Іспанії»
8. Авксєнт’єв В. «Гумореска»
9. Андрєєв В. «Румунська пісня та чардаш»
10. Дюран А. «Чакона»
11. Стецюн М. «Старовинний наспів»

РЕКОМЕНДОВАНА НОТНА ЛІТЕРАТУРА

1. Баян. ДМШ. 3 клас. – Київ, 1988.

2. Баян. ДМШ. 4 клас. – Київ, 1988.

3. Доренський О. Т. Ступені майстерності. Вибрані етюди для баяна. – Тернопіль, 2006.

4. Популярні твори для баяна (акордеона) / Упоряд. Петро Серотюк. – Тернопіль, 2006

5. Сюїти для юних баяністів. Випуск 8 / Упоряд.: П. Серотюк, К. Жуков. – Тернопіль, 2006.

6. Сюїти для юних баяністів. Випуск 5 / Упоряд.: П. Серотюк, К. Жуков. – Тернопіль, 2006.

7. Ю. Пєшков. П’єси для акордеона. Випуск 1 / Упоряд. П. Серотюк. – Тернопіль, 2006.

8. Етюди для баяна на різні види техніки. 5 клас / «Музична Україна» Київ, 1980.

9. Вітошинський Л. Про мистецтво гри на гітарі. – Львів, 2006.

10. Етюди для шестиструнної гітари на різні види техніки /Уклад. В.Славський. – Київ, 1981.

11. Затинченко О. Гітара – дітям. – Київ, 2002.

12. Калейдоскоп (твори для гітари сучасних українських композиторів) / Упор. А. Бойко. – Київ, 2015.

13. Михайленко М. П. Методика викладання гри на шестиструнній гітарі. – Київ, 2003.

14. Михайленко М. П. Шестиструнна гітара. 5 клас. Учбовий репертуар дитячих музичних шкіл. – Київ, 1982.

15. Лисенко М.Т., Міхеєв Б.О. В. Школа гри на чотирьохструнній домрі. - Київ, 1998.

16. Етюди для домри на різні види техніки / Упоряд.: М.Белоконєв, М.Шелест. – Київ, 1982.

17. Домра. Учбовий репертуар ДМШ. – Київ, 1988.

18. Хрестоматія педагогічного репертуару для скрипки і фортепіано. Вип. 1. – Київ, 1961.

19. Етюди для скрипки на різні види техніки. П клас ДМШ. – Київ, 1975.

20. Педагогічний репертуар для скрипки. ДМШ. ІV клас. Вип І. – Київ, 1962.

21. Шрадик Г. Школа скрипічної техники. – К. 1946.

22. Скрипка. Учбовий репертуар ДМШ. – Київ, 1987.

23. Збірка сучасних творів «Юний бандурист». Вип. 1. – Харків, 2003.

24. Збірка сучасних творів «Юний бандурист». Вип. 2. – Харків, 2005.

25. Альбом бандуриста. Вип. 1. – Київ, 1987.

26. Альбом бандуриста. Вип. 2. – Київ, 1991.

27. Твори для бандури. /. Упор. М.Гвоздь. – Дніпропетровськ, 1997.

28. Твори для бандури / Упор. В.Єсипок. – Луцьк, 2003.

29. Цимбали: 1-3 класи дитячої музичної школи / Упор. Д. Попічук. – Київ, 1984.

30. Цимбали: 4-5 класи дитячої музичної школи / Упор. Д. Попічук. – Київ, 1985.

31. Незовибатько О. Школа гри на українських цимбалах. – Київ, 1966.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту