Творче випробування «Видовищно-театралізовані заходи» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2021

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Адреса коледжу
Перейти до контакту
ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2021
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ «ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР»

Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»
Спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи»
Кваліфікація: організатор видовищно-театралізованих заходів, керівник аматорських театральних колективів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» спеціалізація «Видовищно-театралізовані заходи» до відбору вступників у коледж, ставляться відповідні вимоги щодо належного рівня їх базової чи повної загальноосвітньої підготовки, здатності до оволодіння навичками основ сценічної мови, основами акторської майстерності та сценічної пластики, враховується наявність творчої уяви, наявність організаторських здібностей.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Вступне творче випробування складається з:

- художнього читання вірша, байки, уривку з прози, театрального монологу, що має виявити виразність голосу, чітку дикцію, культуру мовлення, логічне мислення та емоційне подання матеріалу, пам’ять вступника;

- виконання акторського етюду за темою, визначеною екзаменаторами;

- визначення музичних, вокальних, пластичних та ритмічних здібностей вступника;

- співбесіда з питань культури, мистецтва та театру.

Система знань, умінь і навичок вступників оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2021 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №3 таблиці 2, 3, 4).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ВСТУПНИКА
Рівень виконавських умінь і навичок
100-200 бальна шкала
Загальні критерії оцінювання вмінь та навичок вступника
НИЗЬКИЙ
100Вступник не виконав жодного з необхідних завдань за умовами, передбаченими програмо вступного творчого випробування. Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів. Вступник має вади голосового апарату. Музичні данні (слух, ритм) ‒ відсутні. Відсутня загальна та спеціальна культура вступника.
110Вступник на низькому рівні виконав лише одне з необхідних завдань за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, словесна дія ‒ відсутня. Показ етюду відсутній. Вступник має дефект мовлення. Музичні данні наявні, але слух не розвинений, музично-ритмічні завдання не виконує. Артистичні здібності вступник не виявляє. Вступник виявив низький рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
120Вступник на незадовільному рівні виконав одне з необхідних завдань за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, не володіє словесною дією. Показ етюду відсутній. Вступник має дефект мовлення. Музичні данні наявні, але слух не розвинений, задовільно виконує музично-ритмічні завдання. Артистичні дані виявити неможливо. Вступник виявив низький рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
СЕРЕДНІЙ
125
прохідний бал
Вступник підготував і на низькому рівні виконав не всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування (наприклад, відсутні байка, проза, ліричний виступ, інше). Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, не володіє словесною дією. У показі етюду не виявлена уява і фантазія. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні данні наявні, але слух недостатньо розвинений, ритмічний малюнок відтворюється абітурієнтом неточно. Координація рухів на задовільному рівні. У вступника відсутні спеціальні знання з питань теоретично-професійної спрямованості.
135Вступник підготував і на незадовільному рівні виконав не всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування (наприклад, відсутні байка і проза). Має слабкі уявлення про жанрові ознаки літературних творів, на низькому рівні володіє словесною дією. У показі етюду виявлений низький рівень уява і фантазія. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні дані наявні, але музичний слух недостатньо розвинений, ритмічний малюнок відтворюється вступником неточно. Координація рухів на задовільному рівні. Вступник дає неповну відповідь на питання теоретично-професійної спрямованості.
145Вступник підготував і на незадовільному рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Не має чіткого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, на низькому рівні володіє словесною дією. У показі етюду виявлена лише органічна дія у запропонованих обставинах. Творча уява і фантазія не розвинені. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) середні, але достатні для подальшої роботи. З незначними помилками відтворює музично-ритмічні завдання викладача – екзаменатора. Координація рухів неточна. На низькому рівні знання з питань теоретично-професійної спрямованості.
ДОСТАТНІЙ
155Вступник підготував і на незадовільному рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченою програмою вступного творчого випробування. Не має чіткого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, недостатньо володіє словесною дією. У показі етюду виявлена лише органічна дія у запропонованих обставинах. Творча уява і фантазія не розвинені. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) задовільні. З незначними помилками відтворює музично-ритмічні завдання викладача – екзаменатора. Координація рухів не завжди чітка. Загальний культурний рівень ‒ достатній, Вступник виявив задовільний рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
165Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, на незадовільному рівні володіє словесною дією. У показі етюду виявлена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Вступник має здоровий, але обмежений в діапазоні голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) задовільні. З незначними помилками відтворює музично-ритмічні завдання викладача ‒ екзаменатора. Координація рухів чітка. Вступник виявив задовільний рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
175Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. У показі етюду виявлена розвинена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Голос має якості, які надають можливість вважати його професійно придатним для фахівця. З незначними помилками відтворює музично-ритмічні завдання викладача ‒ екзаменатора. Координація рухів чітка. Має артистичні здібності. Вступник виявив задовільний рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
ВИСОКИЙ
185Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. У показі етюду виявлена розвинена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Вступник має здоровий голосовий апарат. Вірно виконує музично-ритмічні завдання. Має артистичні здібності. Відрізняється музичністю, емоційністю під час виконання пісні і танцю. Вступник виявив високий рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
195Вступник підготував і на високому рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. У показі етюду виявлена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Вступник має здоровий голосовий апарат. Без помилок виконує музично-ритмічні завдання. Має яскраві артистичні здібності. Відрізняється музичністю, емоційністю під час виконання пісні і танцю. Має високий рівень творчого мислення, Вступник виявив високий рівень знань з питань теоретично-професійної спрямованості.
200Вступник підготував і на високому рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. У показі етюду виявлена розвинена творча уява і фантазія, органічна дія у запропонованих обставинах. Вступник має здоровий голосовий апарат. Без помилок виконує музично-ритмічні завдання. Відрізняється музичністю, емоційністю, натхненністю виконання пісні і танцю. Має високий рівень творчого мислення, добре обізнаний в галузі культури та мистецтва. Має багатий творчий потенціал. Дав вичерпані відповіді на питання теоретично-професійної спрямованості.

Вимоги до вступників при виконанні художнього читання творів.

При читанні прози оцінюється: чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу, дієвість слова (донести думку автора), емоційність виконання, вплив на слухачів, м’язова свобода.

При читанні вірша оцінюється: збереження форми вірша, органічне життя у віршованій формі. створення образу героя вірша, чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу.

При читанні байки оцінюється: передача характерів героїв байки, почуття гумору, дотримання ритму в байці, точність думки і громадянської позиції у виконанні, невимушеність спілкування з глядачем, чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу.

Примітка. Твори, що виконуються, повинні різнитися один від одного за жанром і змістом, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон. На виконання кожного твору дається не більше однієї хвилини.

Вимоги вступного випробування до виконання танцю: пластичність, виразність, ритм, яскравість, побудова танцю, координація руху тіла.

Вимоги вступного випробування до виконання пісні: наявність слуху, наявність голосу, виразність, сила голосу.

Примітка. Танець і пісню вступник обирає самостійно. На виконання танцю і пісні дається не більше ніж по дві хвилини (2 хвилини танець, 2 хвилини пісня).


РЕКОМЕНДОВАНІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Проза

1. Гоголь М.В. «Ніч перед Різдвом», «Тарас Бульба».
2. Довженко О. «Зачарована Десна».
3. Винничук Ю.П. «Місце для дракона».
4. Квітка-Основяненко Г.Ф. «Маруся».
5. Коцюбинський М.М. «Інтермеццо», «Дорогою ціною».
6. Марко Вовчок «Інститутка».
7. Нечуй-Левицький І.С. «Микола Джеря».
8. Остап Вишня «Ярмарок».
9. Панас Мирний «Серед степів».
10. Стельмах М. «Гусі-лебеді летять».

Вірш

1. Грабовський П.А. «До матері» «До такої певної, святої…».
2. Леся Українка «Хотіла б я піснею стати».
3. Костенко Л.В. «Мій перший вірш написаний в окопі», «Кольорові миші».
4. Малишко A.C. «Білі каштани».
5. Олесь О.І. «Айстри».
6. Рильський М.Т. «Яблука доспіли, яблука червоні».
7. Сосюра В.М. «Любіть Україну», «Осінь».
8. Тичина П.Г. «Ви знаєте, як липа шелестить...».
9. Симоненко В.А. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти людина», «Чорнобильська Мадонна».

Байка

1. Глазовий П.П. «Від орла до солов’я», «Заячі пригоди», «Звірячий цар».
2. Глібов Л.І. «Щука», «Лисиця-жалібниця», «Вовк та Ягня», «Жаба і Віл», «Будяк та васильки», «Мухи і бджола».
3. Гребінка Є.П. «Вовк і Огонь», «Ведмежий суд».
4. Гулак-Артемовський П.П. «Пан та Собака».
5. Дудар Є.М. «Слон і Мухи».
6. Косматенко А.П. «Кіт і пацюки».
7. Шашкевич М.Д. «Лис і вовк», «Дві ворони», «Лебедка і ворони».

ПОКАЗ АКТОРСЬКОГО ЕТЮДУ
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЕТЮДІВ З РЕЖИСУРИ ТА АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Матеріали до етюдів.

1. Вступник як дійова особа ‒ (художник, лікар, двірник, циркач, повар, спортсмен, скульптор, клоун, музикант, дресирувальник, модель, носильник, портретист, злодій, тварина, письменник, режисер, фотограф, телеведучий).

2. Запропоновані обставини ‒ (на річці, у ресторані, на подвір’ї, у парку, у лікарні, у магазині, на риболовлі, на полюванні, у лісі, пошуки скарбів, на даху, у зоопарку, ремонт квартир, на зупинці, на дитячому майданчику, у підземному переході, у парку атракціонів, на майданчику для вигулу собак, у машині, в музеї, на городі).

3. Предмети ‒ (картина, лист, свічка, маска, телефон, ялинка, ключі, вікно, ліхтар, торт, газета, стіл, стілець, валіза, швабра, телефонна будка, туфлі, фотографія, мʼяка іграшка, лялька, прикраса, вітрина, гроші, карти, дзеркало, чайник, будильник).

Вимоги вступного випробування вступника при роботі над акторським етюдом.

Написати сюжет етюду за темою, запропонованою екзаменатором.

Скласти композицію етюду: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка.

Етюд передбачає наявність конфлікту.

Етюд повинен бути дійовий.

При виконанні етюду вступник повинен органічно діяти у запропонованих умовах.

Проявити творчу уяву і фантазію.

Органічно відчувати ритм етюду і зміну ритму.

Діючи в етюді, вступник повинен відтворити необхідну атмосферу запропонованих умов.

Фінал етюду ‒ це обов’язково вихід з конфлікту (2 хвилини).


СПІВБЕСІДА
ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНО-ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Назвіть українські свята (державні, народні та ін.). Які з них є найулюбленішими для вас?
Які свята проходять у вашому місті, районі (селі), чим вони цікаві для вас?
Чи доводилось вам брати участь в організації свята (вечора) у школі чи будинку культури? Ваша роль у цих заходах
Назвіть театри вашого або найближчого міста. Які вистави ви дивились?
Виконавцем яких ролей ви себе бачите?
Що ви знаєте про режисуру як професію?
Що вам відомо про систему К.С.Станіславського?
Назвіть провідних режисерів минулого і сучасності (країна, історична доба).
У якому масовому дійстві ви були учасником?
Які останні вистави ви бачили? Який, на ваш погляд, їх мистецький впив на суспільство?
Назвіть відомих Вам українських режисерів XX ст.
Яких класиків української літератури ХІХ-ХХІ століття ви знаєте?
Назвіть письменників і поетів українського Відродження.
Назвіть українських композиторів.
Що Вам відомо про видатного українського режисера Леся Курбаса та його театр «Березіль»?
Хто з художників ХІХ-ХХІ століття вам відомий?
Якими, на вашу думку, професійними якостями повинен володіти режисер театралізованих заходів?
Кого з популярних виконавців гумористичного жанру ви знаєте?
Які народні обряди ви знаєте?
Як Ви розумієте поняття «шоу-програма»?
Яким ви уявляєте своє місце в своїй майбутній професії?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Андріанова Н.М. Шляхи розвитку українського театру. ‒ Київ, 1960.
2. Барабан Л.І., Дятчук В.В. Український тлумачний словник театральної лексики / Л.І. Барабан, В.В. Дятчук. – Київ: СВС, 1999.
3. Бобошко Ю.М. Сьогодення українського театру. – Київ: Знання, 1971.
4. Бокань В., Польовий Х. Історія культури України. – Київ, 2001.
5. Бояджиев Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров: Кн. Для учащихся /Г. Бояджиев. – Москва: Просвещение, 1988.
6. Василько В. Фрагменты режиссуры / В. Василько. ‒ Киев: Мистецтво, 1967.
7. Воропай О. Звичаї нашого народу / О. Воропай. ‒ Київ, 1991.
8. Гурджиев Г.И. Беседы с учениками / Г.И. Гурджиев. ‒Київ: ПресаУкраїни, 1992.
9. Деркач С.М. Становлення масових свят та видовищ як жанру мистецтва в Україні / СМ. Деркач. ‒ Київ, 1998.
10. Довбищенко В.С. Театр ./ В.С. Довбищенко. ‒ Київ: Мистецтво, 1981.
11. Захава Б. Мастерствоактера и режисера / Б. Захава. ‒ М.: Просвещение, 1984.
12. Коломієць Р.Г. Театр Саксаганського і Карпенко-Карого / Р.Г. Коломієць. ‒ Київ: Мистецтво, 1984.
14. Корифеї українського театру: Зб. Статей ‒ Київ, 1982.
15. Корнієнко Неллі. Український театр у переддень третього тисячоліття / Неллі Корнієнко. ‒ Київ: Факт, 2000.
17. Курбас Лесь. Спогади сучасників. ‒ Київ, 1969.
18. Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність / О.В. Курочкін. ‒ Київ, 1978.
20. Масол Л.М., Ничкало С.А., Оніщенко О.І. Художня культура України / Л.М. Масол, С.А. Ничкало, О.І. Оніщенко. ‒ Київ, Вища школа, 2006.
21. Митці України. Енциклопедичний довідких. ‒ Київ, 1992.
23. Неллі В. Про режисуру / В. Неллі. ‒ Київ: Мистецтво, 1977.
24. Немирович-Данченко В. О творчествеактера / В. Немирович-Данченко. ‒ Москва: Искусство, 198.
25. Обертинська А.П. Історія масових свят: навч. посібник. / А.П. Обертинська. ‒ Київ, 1999.
26. Пави П. Словарь театра: пер с фр. / П. Пави. ‒ Москва, 1991.
28. Сердюк Лесь. Роздуми і нотаткиактора / Лесь Сердюк. ‒ Київ: Мистецтво, 1989.
29. Скуратівський В. Святвечір / В. Скуратівський. ‒ К.: Перлина, 1994, 1995.
30. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. ‒ Москва: Искусство, 1988.
31. Станиславский К.С. Собрание починений / К.С. Станиславский. Т. 1-5. ‒ Москва: Искусство, 1961.
32. Терещенко М. Театральні горизонти / М. Терещенко. ‒ Київ: Мистецтво, 1981.
35. Чорний С. Український театр і драматургія / С. Чорний. ‒ Мюнхен Нью-Йорк: Видавництво ЗЕЗУ, 1980.

ДОПОМІЖНА
1. Василько В.С. Фрагменти режисури. ‒ Київ, 1967.
2. Василько В.С. Театру віддане життя. ‒ Київ: Мистецтво, 1984.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу. (Етнографічний нарис). Т.1,2. ‒ Київ: Оберіг, 1991.
5. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова. ‒ Москва: Искусство, 1957.
6. Грицан А.В. Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг. ‒ Київ: Техніка, 2005.
7. Грицан Н.В. Техніка сценічного мовлення. ‒ Івано-Франківськ, 2004.
8. Данченко С.В. Беседы про театр.‒ Київ, 1999.
9. Забортній О.Т. Лопандя В.М.. Психофізична техніка та тренінг актора: Навчальний посібник. ‒ Рівне, 2006.
10. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник. (2-е вид.). ‒ Київ: Дакор, 2006.
11. Захава Б. Мастерствоактера и режисера. ‒ Москва, 1959.
12. Ігнатюк М.М., Сулятицький М.І. На кону вічності: Монолог у мистецтві драматичної вистави. ‒ Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005.
13. К.С. Станіславський і сценічна мова. ‒ Київ, 1989.
14. Карасьов М.М. Художнє читання. ‒ Київ, 1965.
15. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. ‒ Факс. вид. ‒ Київ: АТ «Обереги», 1994.
16. Культура української мови / За ред.. В.М. Русанівського. ‒ Київ: Либідь. – 1990.
17. Курбас Л. Філософія театру. ‒ Київ: ДаКОР, 2002.
18. Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, ‒ документи. Балтимор-Торонто: Смолоскип, 1989.
19. Про мистецтво режисера: Учбовий посібник/Упор. В. Довбищенко. ‒ Київ: Мистецтво, 1948.
20. Радянські свята та обряди. ‒ Київ: Політвидав. – 1978.
21. Савкова З.В. Каксделать голос сценическим. ‒ М., 1975.
22. Сакаганський П.К. Моя праця на роллю. ‒ Київ, 1937.
23. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. ‒ Москва: Вагриус, 2003.
24. Терещенко М.С. Крізь лет часу. ‒ Київ: 1974.
25. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. О профессии режиссера. Кн.1. ‒ Ленинград: Искусство, 1984.
26. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. ‒ Москва: ВТО.-1986.
27. Туманов Н.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. Москва, 1976.
28. Український драматичний театр Т.І. ‒ Київ: Наукова думка. – 1967.
29. Черкашин В.О. Художнє слово на сцені. ‒ Київ: Вища школа. – 1989.
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
Використання та/або посилання на матеріали сайту тільки з дозволу власника –
КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2021 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту