Творче випробування ОПП «Видовищно-театралізовані заходи» - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2024

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Творче випробування ОПП «Видовищно-театралізовані заходи»

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2024

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ  ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»
Освітньо-професійна програма: «Видовищно-театралізовані заходи»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені освітньо-професійною програмою «Видовищно-театралізовані заходи» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра до відбору на навчання вступників у КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР, ставляться відповідні вимоги до рівня творчих здібностей, здатності до оволодіння такими навичками: основ сценічної мови, акторської майстерності та сценічної пластики, враховується наявність творчої уяви та організаторських здібностей.

У 2024 році вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити дистанційно. Для цього вступнику потрібно зробити відео запис творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» (). Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником. Починається подача заяв з 01 липня 2024 року.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2024 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі становить 100 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №2 таблиці 2; 3). Вступники, які отримали оцінку нижче мінімального встановленого балу (100), не допускаються до участі у конкурсному відборі на навчання.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Вступний творчий конкурс складається з:

1. Художнього читання вірша, байки;

2. Виконання пісні;

3. Виконання сценічного етюду.

Всі матеріали вступного творчого конкурсу виконуються державною мовою.

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 026 «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ»
Шкала
оцінювання
Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
Незадовільно
Вступник не виконав два завдання, передбачене творчою програмою. Вступник неспроможний виконати творчу програму напам’ять. Продемонстрував невиразне, неемоційне читання, орфоепічні помилки у вимові, відсутність контакту з аудиторією. Вступник не має уявлення про жанрові ознаки літературних творів. Вступник не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, має вади голосового апарату; музичні данні (слух, ритм) ‒ відсутні; При виконанні пісні вступник продемонстрував невиразний слабкий голос. Етюд підготовлений і виконаний вступником, не відповідає вимогам, передбачених програмою вступного випробування при роботі над етюдом. Рівень підготовки вступника не відповідає програмним вимогам випробування.
100
Прохідний бал
-105
Вступник не виконав одне завдання, передбачене творчою програмою. Вступник не використовує жанрові ознаки літературних творів, словесна дія ‒ відсутня. При виконані творів (байки та вірша) мав орфоепічні помилки в вимові, відсутній контакт з аудиторією. Мова невиразна, нечітка. Вступник має дефект мовлення. Музичні данні (слух, ритм) ‒ не розвинені. Етюд підготовлений і виконаний вступником відповідає лише одній з необхідних вимог, передбачених програмою вступного випробування при роботі над етюдом – наявності фабули етюду. Відсутні при виконанні етюду: авторське бачення, творча уява і фантазія, здатність до імпровізації. Вступник не володіє елементами сценічної дії.
105-110
Вступник виконав завдання на низькому рівні. Вступник не використовує жанрові ознаки літературних творів, словесна дія ‒ відсутня. При виконані творів (байки та вірша) виявив невпевнене знання тексту, орфоепічні помилки в вимові, відсутність контакту з аудиторією. Мова невиразна, нечітка. Володіння голосом на низькому рівні, відсутня виконавська майстерність. Музичні данні (слух, ритм) ‒ не розвинені. Етюд підготовлений і виконаний вступником відповідає лише одній з необхідних вимог, передбачених програмою вступного випробування при роботі над етюдом – наявності фабули етюду. Відсутні при виконанні етюду: авторське бачення, творча уява і фантазія, здатність до імпровізації. Вступник не володіє елементами сценічної дії. Вступник на незадовільному рівні виконав необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. При виконані художніх творів (байки та вірша) вступник виявив знання тексту, але відсутнє розуміння думки автора та підтексту твору, власного ставлення до змісту творів. Вступник має дефект мовлення, відсутня чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу. Не має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, не володіє словесною дією. Музичні данні наявні, але слух не розвинений. Вступник виконав етюд, який відповідає лише декільком необхідним вимогам, передбаченим програмою вступного випробування при роботі над етюдом, а саме: вміння побудувати етюд на задану тему, сприйняття умовних запропонованих обставин. Вступник виявляє невпевненість виконання дій, відсутність акторської фантазії та уяви.
110-115
Вступник підготував творчу програму, але на незадовільному рівні виконав необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Мовний апарат не достатньо розвинутий зі значними вадами, які можливо виправити. При виконані художніх творів (вірша та байки) вступник виявив знання тексту, але допускає логічні помилки, вірно інтонує розділові знаки, але не чітко вибудовує твір композиційно. При виконанні байки відсутня передача характерів героїв байки; почуття гумору, дотримання ритму в байці. При виконанні вірша відсутнє розуміння підтексту твору, образу героя вірша. Власне ставлення до вірша присутнє. При виконанні пісні у вступника виявлені вокальні данні та почуття ритму, але слух недостатньо розвинений. Вступник підготував етюд, але відсутні елементи акторської майстерності. У вступника є віра у запропоновані обставини, але відсутня логіка та послідовність виконання дії. Вступник почувається розгубленим під час перебування на сцені. Не володіє відчуттям правди на сцені.
115-120
Вступник зробив завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Мовний апарат природно розвинутий з незначними вадами, При виконані художніх творів (вірша та байки) вступник виявив розуміння змісту текстів, але допускає логічні помилки, не завжди вірно інтонує розділові знаки, не чітко вибудовує твір композиційно, присутній «м’язовий затиск». При виконані вірша вступник виявив відсутність органічного життя у віршованій формі, не зміг донести власне ставлення до змісту твору. При виконані байки вступник виявив почуття гумору, але не чітко окреслив характери героїв. Не зміг утримати увагу глядачів. Музичні дані наявні, але музичний слух недостатньо розвинений. Вступник підготував етюд, але відсутнє: уявлення про логіку та послідовність виконання сценічної дії, віра в запропоновані обставини, не володіє почуттям правди на сцені. Вступник почувається невпевнено під час перебування на сцені.
120-125
Вступник виконав завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Мовний апарат природно розвинутий з незначними вадами. При виконані художніх творів (вірша та байки) вступник виявив розуміння змісту текстів, але допускає логічні помилки, присутній «м’язовий затиск». При виконані вірша вступник виявив відсутність органічного життя у віршованій формі, не зміг донести власне ставлення до змісту твору. При виконані байки виявляється відсутність ритму байки. Вступник виявив почуття гумору. Музичні дані наявні, але музичний слух недостатньо розвинений, пісня виконується з незначними помилками. В етюді має слабкі уявлення про логіку та послідовність виконання сценічної дії, про віру в запропоновані обставини, на низькому рівні володіє почуттям правди на сцені. Вступник почувається невпевнено під час перебування на сцені. Координація рухів  та пластика на низькому рівні.
125-134
Вступник підготував, але на незадовільному рівні виконав необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Мовний апарат не достатньо розвинутий зі значними вадами, які можливо виправити. При виконані художніх творів (вірша та байки) вступник виявив знання тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно. При виконанні байки відсутня передача характерів героїв байки; почуття гумору, дотримання ритму в байці. При виконанні вірша відсутнє розуміння підтексту твору, власного ставлення до змісту твору, образу героя вірша. При виконанні пісні у вступника виявлені вокальні данні та почуття ритму, але слух недостатньо розвинений, пісня виконується з великими помилками. Вступник підготував і на низькому рівні виконав не всі необхідні завдання відповідно вимог, передбачених програмою вступного випробування при роботі над етюдом. У вступника існує віра у запропоновані обставини, але відсутня логіка та послідовність виконання дії. Вступник почувається розгубленим під час перебування на сцені та не володіє відчуттям правди на сцені. Вступник має посередні акторські дані.
135-144
Вступник виконав творчу програму. Мовний апарат природно розвинутий з незначними вадами, щодо володіння голосом. При виконані вірша вступник виявив розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору, але форма вірша не була збережена, не передані основні риси характеру персонажів твору. При виконані байки вступник продемонстрував почуття гумору, дотримання ритму в байці, але не зміг передати точність авторської думки у виконанні. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) середні, але достатні для подальшої роботи .Вступник підготував, але на низькому рівні виконав всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом. Вступник посередньо володіє об’єктами уваги та почуттям правди, продемонстрував відсутність акторської фантазії та уяви. Має певні психофізичні затиски. Координація рухів неточна. Не володіє фантазією, сценічною увагою та уявою.
145-154
Вступник підготував і на певному рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. На не достатньому рівні володіє словесною дією. Мовний апарат природно розвинутий з незначними вадами, щодо володіння голосом. При виконані вірша вступник виявив розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору, але форма вірша не була збережена, не передані основні риси характеру персонажів твору. При виконані байки вступник продемонстрував почуття гумору, дотримання ритму в байці, але не зміг передати точність авторської думки у виконанні. Вступник має здоровий голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) середні, але достатні для подальшої роботи. Вступник посередньо володіє об’єктами уваги та почуттям правди, продемонстрував відсутність акторської фантазії та уяви. Має певні психофізичні затиски. Координація рухів неточна.
155-164
Вступник підготував програму вступного творчого випробування. При виконанні художніх творів вступник виявив природні голосові данні, культуру мовлення, розуміння твору з точки зору композиційної побудови, виявлення власного ставлення до змісту творів, але ще погано реалізує словесну дію, йому помітно бракує досвіду спілкування з глядачем. При виконанні вірша вступник виявив чітку дикцію, хороші природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови; реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем. При виконанні байки вступник виявив почуття гумору; дотримання ритму в байці; точність думки у виконанні. Вступник має здоровий, але обмежений в діапазоні голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) задовільні .Вступник підготував, але на достатньо посередньому рівні виконав всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом. У вступника існує віра у запропоновані обставини, але немає володіння логікою та послідовністю виконання дії. Координація рухів не завжди чітка. Вступник має природні данні, які можна поступово розвинути.
165-174
Вступник підготував і виконав на певному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, але на посередньому рівні володіє словесною дією. При виконанні художніх творів вступник виявив чіткість вимови, грамотне культурне мовлення, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови. При виконанні вірша вступник виявив збереження форми вірша, створив образ героя. При виконанні байки вступник виявив дотримання ритму в байці; точність думки у виконанні; чітку подачу образів дійових осіб байки; володіння виразністю жесту. Вступник має здоровий, але обмежений в діапазоні голосовий апарат. Музичні данні (слух, ритм) задовільні. Вступник підготував і виконав майже на задовільному рівні всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом. Етюд виконаний не достатньо впевнено. Вступник не завжди міг продемонструвати осмислену дію в запропонованих обставинах, певну акторську фантазію та уяву, здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності. Координація рухів чітка.
175-184
Вступник підготував і виконав на достатньому рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. При виконанні художніх творів вступник виявив чітку дикцію, свободу звучання голосу, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору; реалізує словесну дію. При виконанні вірша вступник виявив органічне життя у віршованій формі, розуміння підтексту, створив образ героя вірша. При виконанні байки вступник виявив почуття гумору та дотепне перевтілення в образи твору. Вступник підготував етюд, показавши гарні психофізичні природні данні і артистичні здібності. Продемонстрував спроможність створювати осмислену фабулу етюду та дію в запропонованих обставинах. Вступник не в повній мірі показав здатність до імпровізації, акторської фантазії та уяви. Координація рухів чітка та вивірена.
185-194
Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією. При виконанні художніх творів вступник виявив чітку дикцію, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору; реалізує словесну дію. При виконанні вірша вступник добре реалізує словесну дію, виявив розуміння надзавдання твору. При виконанні байки виявив високий рівень почуття гумору, точно передавши думку автора й характери героїв. Вступник має здоровий голосовий апарат; відрізняється музичністю, емоційністю під час виконання пісні. Вступник підготував і виконав сценічний етюд. В ньому присутня достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, творче неординарне бачення оточуючої дійсності. Вступник сприймає сценічну умовність та правдиво ставиться до неї, але не впевнено дотримується безперервності дієвою лінії. Координація рухів чітка та впевнена.
195-200
Вступник підготував і на високому рівні виконав всі необхідні завдання, передбачені програмою вступного творчого випробування. Вступник має чітку дикцію, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору; вміння зацікавити слухачів розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом. У віршованій формі виявив органічне життя, розуміння підтексту твору, власне ставлення до змісту твору за допомогою засобів художньої виразності та пластичного вирішення; яскраво створив образ героя. При виконанні байки виявив почуття гумору, точність думки у виконанні, вірно дотримувався ритму; яскраво передав характер героїв. Вступник має здоровий голосовий апарат, яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму. При виконанні пісні вступник продемонстрував гарне володіння природним голосом, високу культуру виконання. Вступник підготував і на високому рівні виконав всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом, продемонструвавши його бездоганне втілення.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

Вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити дистанційно. Для цього вступнику потрібно зробити відео записи творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» ().

Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником та її реєстрації Коледжем до дня проведення випробування відповідно до розкладу. Починається подача заяв з 01 липня 2024 року.

У зв’язку з проведенням вступного творчого випробування дистанційно вступнику необхідно зробити відео запис запропонованих далі завдань, кожне з яких має бути записане окремим файлом у форматі МР-4, завдання не мають перевищувати 2 хвилин (до 10 МБ). Відео файл має містити в назві: № файлу, прізвище, ім’я, по батькові вступника, спеціальність «Сценічне мистецтво»». Наприклад: «Файл №1. Даниленко Іван Сергійович «Сценічне мистецтво».

Вступник зобов’язаний підтвердити (ідентифікувати) власну особистість: при заповненні Google форми вносить власне прізвище, ім’я, по батькові, а також завантажує у відповідне поле свою фотокартку ідентичну завантаженій в електронному кабінеті вступника.

Відео має починатись з чіткого проголошення свого прізвища, ім’я та по батькові та назву освітньо-професійної програми, на яку подав заяву та документи для вступу, а також проголосити згоду на перегляд відео файлів третім особам (відсутність згоди на відеозапис унеможливлює його апеляційне звернення),після чого він оголошує назви завдання (завдання, твір, автор, композитор тощо).

1. Файл №1 – читання художніх творів (вірша, байки) – ракурс (зображення вступника) поясний.
Читання художніх творів (вірша, байки)
2. Файл №2 – виконання пісні – ракурс (зображення вступника) поясний.
Рекомендації щодо підготовки та виконання етюду
3. Файл №3 – виконання етюду – загальним планом (зображення вступника).
Рекомендації щодо підготовки та виконання етюду

Завдання можуть виконуватись з елементами сценічного костюму. Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!


ПРОГРАМА ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

Завдання №1. Файл №1.  Художне читання вірша, байки. Оцінювання творчих здібностей вступника при виконанні художнього читання творів.

При читанні вірша оцінюється: збереження форми вірша, органічне життя у віршованій формі, створення образу героя вірша, чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу, розуміння підтексту твору, виявлення власного ставлення до змісту твору за допомогою засобів художньої виразності.

При читанні байки оцінюється: передача характерів героїв байки, почуття гумору, дотримання ритму в байці, точність думки у виконанні, невимушеність спілкування з глядачем, чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу; може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події.

Увага! Вірш і байку вступник обирає та підготовлює за власним вибором. Твори, що виконуються, повинні відрізнятися один від одного за жанром, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон. На виконання кожного твору дається не більше двох хвилин (2 хв. вірш, 2 хв. байка).


РЕКОМЕНДОВАНІ ТВОРИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ДЛЯ ХУДОЖНЬОГО ЧИТАННЯ ТВОРІВ ЧАСТИНИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Вірш

1. Грабовський П.А. «До матері», «До такої певної, святої…».

2. Леся Українка «Хотіла б я піснею стати».

3. Костенко Л.В. «Мій перший вірш написаний в окопі», «Кольорові миші».

4. Малишко A.C. «Білі каштани».

5. Олесь О.І. «Айстри».

6. Рильський М.Т. «Яблука доспіли, яблука червоні».

7. Сосюра В.М. «Любіть Україну», «Осінь».

8. Тичина П.Г. «Ви знаєте, як липа шелестить...».

9. Симоненко В.А. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти людина», «Чорнобильська Мадонна».


Байка

1. Глазовий П.П. «Від орла до солов’я», «Заячі пригоди», «Звірячий цар».

2. Глібов Л.І. «Щука», «Лисиця-жалібниця», «Вовк та Ягня», «Жаба і Віл», «Будяк та васильки», «Мухи і бджола».

3. Гребінка Є.П. «Вовк і Огонь», «Ведмежий суд».

4. Гулак-Артемовський П.П. «Пан та Собака».

5. Дудар Є.М. «Слон і Мухи».

6. Косматенко А.П. «Кіт і пацюки».

7. Шашкевич М.Д. «Лис і вовк», «Дві ворони», «Лебідка і ворони».


Завдання №2. Файл №2. Виконання пісні. Оцінювання творчих та природних здібностей вступника при виконанні пісні.

Вступник демонструє природні здібності, голосові дані, наявність слуху, почуття ритму, вокальні дані, чіткість дикції, виразність.

Увага! Пісню вступник обирає самостійно. На виконання пісні дається не більше ніж по дві хвилини (2 хв. пісня).


Завдання №3. Файл №3. Показ сценічного етюду. Орієнтовані теми етюдів.

1. Я – в певних обставинах: на річці, у парку, у лікарні, у транспорті, у магазині, у зоопарку, на зупинці, у квартирі, на кухні, на дитячому майданчику, в музеї, на рибалці.

2. Я – тварина.


Оцінювання творчих здібностей вступника при виконанні сценічного етюду:

- оцінюється творча уява і фантазія, винахідливість у розкритті теми та ідеї сценічного етюду, наявність авторського бачення, акторські здібності, здатність до імпровізації;

- етюд повинен бути дійовим, виконаний на пам’ять фізичних дій, з обмеженою кількістю словесної дії.

Увага! Вступник самостійно обирає тему етюду, розробляє його сюжет, який складатися з елементів: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка. Обов’язкова наявність конфлікту, вихід з якого неодмінно повинен бути у фіналі.

© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту