Програма ОПП «Видовищно-театралізовані заходи» - Офіційний сайт КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2022

Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
Телефони приймальної комісії коледжу
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
vstupkvkm@gmail.com
Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2022

ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

Програма ОПП «Видовищно-театралізовані заходи»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 026 «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ»
Галузь знань 02 «Культура і мистецтво»
Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»
Освітньо-професійна програма: «Видовищно-театралізовані заходи»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

З метою реалізації завдань освітньої і професійної підготовки, що визначені освітньо-професійною програмою «Видовищно-театралізовані заходи» спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра до відбору на навчання вступників у КЗ «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» ХОР, ставляться відповідні вимоги до рівня творчих здібностей, здатності до оволодіння навичками основ сценічної мови, основами здібностями до акторської майстерності та сценічної пластики, враховується наявність творчої уяви, наявність організаторських здібностей.

У 2022 році вступний творчий конкурс у коледжі буде проходити у дистанційному режимі. Для цього вступнику потрібно зробити відео запис творчих завдань і завантажити їх на сайт колежу у рубрику «Вступнику» (https://abitur.kvkm.net.ua/). Завантаження відео файлів можливо лише після подачі заяви вступником. Починається подача заяв з 30 червня 2022 року.

Відповідно до Правил прийому до комунального закладу «Харківський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської обласної ради у 2022 році мінімальна кількість балів (прохідний бал) для допуску до участі в конкурсі становить 125 балів за шкалою від 100 до 200 балів (див. Правила прийому Додаток №3 таблиці 2;3). Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого балу (125), не допускаються до участі у конкурсному відборі на навчання.


СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ ВСТУПНОГО ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

Вступний творчий конкурс складається з:

1) художнього читання вірша, байки;

2) виконання пісні;

3) виконання сценічного етюду.

Всі матеріали вступного творчого конкурсу виконуються державною мовою.

КРИТЕРІЇ ПЕРЕВІРКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧИХ ТА ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВСТУПНИКА НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 026 «СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ»
Рівень
виконавських
умінь та навичок
Шкала
оцінювання
Загальні критерії оцінювання творчих здібностей вступника
ПОЧАТКОВИЙ
Незадовільний
Вступник не має творчих здібностей. Не виконав передбаченими програмою вступного творчого випробування.
НИЗЬКИЙ
100-109
Вступник не виконав два завдання (наприклад, байки, етюду); на низькому рівні виконав два завдання (наприклад, вірш, пісню), необхідні за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування.
Вступник при виконанні байки, вірша виявив незнання тексту; розгубленість під час виконання, органічні вади мовленнєвого апарату, які не підлягають виправленню.
Продемонстрував невиразне, неемоційне читання, орфоепічні помилки в вимові, відсутність контакту з аудиторією.
Вступник не має жодного уявлення про жанрові ознаки літературних творів.
Вступник не володіє вокальними даними, слухом та почуттям ритму, має вади голосового апарату; музичні данні (слух, ритм) ‒ відсутні;
При виконанні пісні вступник продемонстрував невиразний слабкий голос.
Етюд підготовлений і виконаний вступником, не відповідає жодній з необхідних вимог, передбачених програмою вступного  випробування при роботі над етюдом.
110-119
Вступник не виконав одне завдання, на низькому рівні виконав три з необхідних завдань за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування.
Вступник не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, словесна дія ‒ відсутня.
При виконані творів (байки та вірша) виявив невпевнене знання тексту, орфоепічні помилки в вимові, відсутність контакту з аудиторією.
Мова невиразна, нечітка.
Вступник має дефект мовлення.
Володіння голосом на низькому рівні, повна відсутність виконавської майстерності.
Музичні данні (слух, ритм) ‒ не розвинені.
Етюд підготовлений і виконаний вступником на незадовільному рівні відповідає лише одній з необхідних вимог, передбачених програмою вступного випробування при роботі над етюдом – наявності фабули етюду.
Відсутні при виконанні етюду: авторське бачення, творча уява і фантазія, здатність до імпровізації.
Вступник не володіє елементами сценічної дії. відсутні зовнішні та внутрішні природні данні, які необхідні для майбутньої професії, морально-вольові якості зовсім нерозвинуті до належного рівня.
120-124
Вступник на незадовільному рівні виконав необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування.
При виконані художніх творів (байки та вірша) вступник виявив знання тексту, але відсутнє розуміння думки автора та підтексту твору, власного ставлення до змісту творів.
Вступник має дефект мовлення, відсутня чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу.
Не має ніякого уявлення про жанрові ознаки літературних творів, не володіє словесною дією.
Музичні данні наявні, але слух не розвинений.
Вступник на низькому рівні підготував і виконав етюд, який відповідає лише декільком необхідним вимогам, передбаченим програмою вступного випробування при роботі над етюдом, а саме: вміння побудувати етюд на задану тему, сприйняття умовних запропонованих обставин.
Вступник виявляє невпевненість виконання дій, відсутність акторської фантазії та уяви.
Артистичні дані вступник майже не виявляє.
СЕРЕДНІЙ
125
(прохідний
бал) – 134
Вступник підготував, але на незадовільному  рівні виконав необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування.
Мовний апарат не достатньо розвинутий зі значними вадами, які можливо виправити.
При виконані художніх творів (вірша та байки) вступник виявив знання тексту, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно.
При виконанні байки відсутня передача характерів героїв байки; почуття гумору, дотримання ритму в байці.
При виконанні вірша відсутнє розуміння підтексту твору, власного ставлення до змісту твору, образу героя вірша.
При виконанні пісні у вступника виявлені вокальні данні та почуття ритму, але слух недостатньо розвинений, пісня виконується з великими помилками.
Вступник підготував і на низькому рівні виконав не всі необхідні завдання відповідно вимог, передбачених програмою вступного випробування при роботі над етюдом.
У вступника існує віра у запропоновані обставини, але відсутня логіка та послідовність виконання дії. Вступник почувається розгубленим під час перебування на сцені та не володіє відчуттям правди на сцені.
Вступник має посередні акторські дані.
135-144
Вступник підготував і на недостатньому  рівні виконав не всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування.
Мовний апарат природно розвинутий з незначними вадами, щодо володіння голосом.
При виконані художніх творів (вірша та байки) вступник виявив розуміння змісту текстів, але допускає логічні помилки, не зовсім вірно інтонує розділові знаки, не завжди чітко вибудовує твір композиційно, не володіє собою, присутній «м’язовий затиск».
При виконані вірша вступник виявив відсутність органічного життя у віршованій формі, не зміг донести власне ставлення до змісту твору.
При виконані байки вступник виявив почуття гумору, але не читко окреслив характери героїв і не зміг утримати увагу глядачів.
Музичні дані наявні, але музичний слух недостатньо розвинений, пісня виконується з незначними помилками.
Вступник підготував, але виконав на незадовільному рівні всі необхідні завдання відповідно вимог, передбачених програмою вступного випробування при роботі над етюдом.
Має слабкі уявлення про логіку та послідовність виконання сценічної дії, про віру в запропоновані обставини, на низькому рівні володіє почуттям правди на сцені.
Вступник почувається невпевнено під час перебування на сцені.
Координація рухів на низькому рівні.
145-154
Вступник підготував і на певному рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. На не достатньому рівні володіє словесною дією.
Мовний апарат природно розвинутий з незначними вадами, щодо володіння голосом.
При виконані вірша вступник виявив розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору, але форма вірша не була збережена, не передані основні риси характеру персонажів твору.
При виконані байки вступник продемонстрував почуття гумору, дотримання ритму в байці, але не зміг передати точність авторської думки у виконанні.
Вступник має здоровий голосовий апарат.
Музичні данні (слух, ритм) середні, але достатні для подальшої роботи.
Вступник підготував, але на низькому рівні виконав всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом.
Вступник посередньо володіє об’єктами уваги та почуттям правди, продемонстрував відсутність акторської фантазії та уяви.
Має певні психофізичні затиски. Координація рухів неточна.
Акторські дані достатньо посередні.
ДОСТАТНІЙ
155-164
Вступник підготував і на задовільному рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування.
При виконанні художніх творів вступник виявив природні голосові данні, культуру мовлення, розуміння твору з точки зору композиційної побудови, виявлення власного ставлення до змісту творів, але ще погано реалізує словесну дію, йому помітно бракує досвіду спілкування з глядачем.
При виконанні вірша вступник виявив чітку дикцію, хороші природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови; реалізує словесну дію, але ще бракує досвіду спілкування з глядачем.
При виконанні байки вступник виявив почуття гумору; дотримання ритму в байці; точність думки у виконанні.
Вступник має здоровий, але обмежений в діапазоні голосовий апарат.
Музичні данні (слух, ритм) задовільні.
Вступник підготував, але на достатньо посередньому рівні виконав всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом.
У вступника існує віра у запропоновані обставини, але немає володіння логікою та послідовністю виконання дії. Координація рухів не завжди чітка.
Вступник має посередні природні данні, які можна поступово розвинути.
165-174
Вступник підготував і виконав на певному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, але на посередньому рівні володіє словесною дією.
При виконанні художніх творів вступник виявив чіткість вимови, грамотне культурне мовлення, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови.
При виконанні вірша вступник виявив збереження форми вірша, створив образ героя.
При виконанні байки вступник виявив дотримання ритму в байці; точність думки у виконанні; чітку подачу образів дійових осіб байки; володіння виразністю жесту.
Вступник має здоровий, але обмежений в діапазоні голосовий апарат.
Музичні данні (слух, ритм) задовільні.
Вступник підготував і виконав майже на задовільному рівні всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом.
Етюд виконаний не достатньо впевнено. Вступник не завжди міг продемонструвати осмислену дію в запропонованих обставинах, певну акторську фантазію та уяву, здатність до творчого неординарного бачення оточуючої дійсності.
Координація рухів чітка.
175-184
Вступник підготував і виконав на достатньому рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією.
При виконанні художніх творів вступник виявив чітку дикцію, свободу звучання голосу, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору; реалізує словесну дію.
При виконанні вірша вступник виявив органічне життя у віршованій формі, розуміння підтексту, створив образ героя вірша.
При виконанні байки вступник виявив почуття гумору та дотепне перевтілення в образи твору.
Голос має якості, які надають можливість вважати його професійно придатним для фахівця.
Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом, показавши гарні психофізичні природні данні і артистичні здібності.
Продемонструвавши спроможність створювати осмислену фабулу етюду, осмислену дію в запропонованих обставинах, вступник не в повній мірі показав здатність до імпровізації, акторської фантазії та уяви.
Координація рухів чітка та вивірена.
ВИСОКИЙ
185-194
Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією.
При виконанні художніх творів вступник виявив чітку дикцію, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння добре передати кульмінаційний момент твору; реалізує словесну дію.
При виконанні вірша вступник добре реалізує словесну дію, виявив розуміння надзавдання твору.
При виконанні байки виявив високий рівень почуття гумору, майже точно передавши думку автора й характери героїв.
Вступник має здоровий голосовий апарат; відрізняється музичністю, емоційністю під час виконання пісні, але  виконує пісню з невеликими помилками.
Вступник підготував і виконав на задовільному рівні всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом.
В етюді продемонстровані достовірність, віра у запропоновані обставини, логіка та послідовність виконання дії, творче неординарне бачення оточуючої дійсності. Вступник сприймає вимисел та правдиво ставиться до нього, але не завжди впевнено дотримується безперервності дієвою лінії.
Координація рухів чітка та впевнена.
195-199
Вступник підготував і на певному рівні виконав всі необхідні завдання за умовами передбаченими програмою вступного творчого випробування. Має уявлення про жанрові ознаки літературних творів, володіє словесною дією.
У віршованій формі виявив здатність емоційне впливати на глядача, передаючи своє ставлення до подій і героїв твору, достатній рівень розуміння думки автора, підтексту твору. Створив образ героя.
При виконанні байки виявив певний рівень почуття гумору; але не зовсім точно передав думку автора й характер героїв.
Вступник має здоровий голосовий апарат. добрі вокальні та слухові дані та почуття ритму. Але пісня виконуються з невеликими помилками.
Вступник підготував і на певному рівні виконав всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом, у винахідливій формі виявивши здатність емоційно впливати на глядача.
При виконані етюду вступник виявив логіку та послідовність виконання дії, віру у запропоновані обставини, творчу уяву, винахідливість у розкритті теми та ідеї.
Також вступник виявив володіння миттєвим сприйняттям будь-якого завдання та гарний м’язовий тонус, як показник внутрішнього психічного самопочуття.
Координація рухів чітка, на сцені почувається органічно і впевнено.
200
Вступник підготував і на високому рівні виконав всі необхідні завдання за умовами, передбаченими програмою вступного творчого випробування.
Вступник має відсутність мовних вад, чітку дикцію, високі природні голосові данні, розуміння твору з точки зору логіки, композиційної побудови, вміння найяскравіше передати кульмінаційний момент твору; вміння зацікавити слухачів розповіддю через високу міру емоційної схвильованості літературним матеріалом.
У віршованій формі виявив органічне життя, розуміння підтексту твору, власне ставлення до змісту твору за допомогою засобів художньої виразності та пластичного вирішення; яскраве створив образ героя.
При виконанні байки виявив почуття гумору, точність думки у виконанні, дотримання ритму; яскраво передав характер героїв.
Вступник має здоровий голосовий апарат, яскраві вокальні та слухові данні, високо розвинуте почуття ритму.
При виконанні пісні вступник продемонстрував гарне володіння природним голосом, високу культуру виконання.
Вступник підготував і на високому рівні виконав всі необхідні завдання за вимогами, передбаченими програмою вступного випробування при роботі над етюдом, продемонструвавши його бездоганне втілення.
ПРОГРАМА ТВОРЧОГО ВИПРОБУВАННЯ

У зв’язку з проведенням вступного творчого випробування у дистанційному режимі вступнику необхідно зробити відеозапис запропонованих далі завдань, кожне з яких має бути записане окремим файлом у форматі МР-4, завдання не мають перевищувати 2 хвилин (до 10 МБ). Відео файл має містити в назві: № файлу, прізвище та ініціали вступника, спеціальність «Сценічне мистецтво»». Наприклад: «Файл №1. Даниленко І.С. «Сценічне мистецтво».

Відео має починатись з чіткого проголошення свого прізвища, ім’я, по батькові та назви завдання (завдання, твір, автор, композитор тощо).

Зображення вступника має бути:

1) файл №1 – читання художніх творів (вірша, байки) – ракурс поясний;

2) файл №2 – виконання пісні – ракурс поясний;

3) файл №3 – виконання етюду – загальним планом.

Завдання можуть виконуватись з елементами сценічного костюму.

Матеріали творчого конкурсу мають бути БЕЗ МОНТАЖУ!


ЗАВДАННЯ №1. ФАЙЛ №1

Художне читання вірша, байки. Оцінювання творчих здібностей вступника при виконанні художнього читання творів.

При читанні вірша оцінюється: збереження форми вірша, органічне життя у віршованій формі, створення образу героя вірша, чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу, розуміння підтексту твору, виявлення власного ставлення до змісту твору за допомогою засобів художньої виразності.

При читанні байки оцінюється: передача характерів героїв байки, почуття гумору, дотримання ритму в байці, точність думки у виконанні, невимушеність спілкування з глядачем, чіткість дикції, культура мовлення, свобода звучання голосу; може бути запропоновано знайти пластичне вирішення будь-якої дії чи події.

Увага! Вірш і байку вступник обирає та підготовлює за власним вибором. Твори, що виконуються, повинні відрізнятися один від одного за жанром, що надає можливість вступникові більш повно виявити свої здібності та творчий діапазон. На виконання кожного твору дається не більше двох хвилин (2 хв. вірш, 2 хв. байка).

Рекомендовані твори українських письменників для художнього читання творів частини вступного творчого конкурсу

Вірш

1. Грабовський П.А. «До матері», «До такої певної, святої…».
2. Леся Українка «Хотіла б я піснею стати».
3. Костенко Л.В. «Мій перший вірш написаний в окопі», «Кольорові миші».
4. Малишко A.C. «Білі каштани».
5. Олесь О.І. «Айстри».
6. Рильський М.Т. «Яблука доспіли, яблука червоні».
7. Сосюра В.М. «Любіть Україну», «Осінь».
8. Тичина П.Г. «Ви знаєте, як липа шелестить...».
9. Симоненко В.А. «Лебеді материнства», «Ти знаєш, що ти людина», «Чорнобильська Мадонна».

Байка

1. Глазовий П.П. «Від орла до солов’я», «Заячі пригоди», «Звірячий цар».
2. Глібов Л.І. «Щука», «Лисиця-жалібниця», «Вовк та Ягня», «Жаба і Віл», «Будяк та васильки», «Мухи і бджола».
3. Гребінка Є.П. «Вовк і Огонь», «Ведмежий суд».
4. Гулак-Артемовський П.П. «Пан та Собака».
5. Дудар Є.М. «Слон і Мухи».
6. Косматенко А.П. «Кіт і пацюки».
7. Шашкевич М.Д. «Лис і вовк», «Дві ворони», «Лебідка і ворони».

ЗАВДАННЯ №2. ФАЙЛ №2

Виконання пісні. Оцінювання творчих та природних здібностей вступника при виконанні пісні.

Вступник демонструє природні здібності, голосові дані, наявність слуху, почуття ритму, вокальні дані, чіткість дикції, виразність.

Увага! Пісню вступник обирає самостійно. На виконання пісні дається не більше ніж по дві хвилини (2 хв. пісня).


ЗАВДАННЯ №3. ФАЙЛ №3

Показ сценічного етюду. Орієнтовані теми етюдів.

1. Я – в певних обставинах: на річці, у парку, у лікарні, у транспорті, у магазині, у зоопарку, на зупинці, у квартирі, на кухні, на дитячому майданчику, в музеї, на рибалці.

2. Я – тварина.

Оцінювання творчих здібностей вступника при виконанні сценічного етюду:

1) оцінюється творча уява і фантазія, винахідливість у розкритті теми та ідеї сценічного етюду, наявність авторського бачення, акторські здібності, здатність до імпровізації;

2) етюд повинен бути дійовим, виконаний на пам’ять фізичних дій, з обмеженою кількістю словесної дії.

Увага! Вступник самостійно обирає тему етюду, розробляє його сюжет, який складатися з елементів: зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка. Обов’язкова наявність конфлікту, вихід з якого неодмінно повинен бути у фіналі.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Андріанова Н.М. Шляхи розвитку українського театру. ‒ Київ, 1960.
2. Барабан Л.І., Дятчук В.В. Український тлумачний словник театральної лексики / Л.І. Барабан, В.В.Дятчук. – Київ: СВС, 1999.
3. Бобошко Ю.М. Сьогодення українського театру. – Київ: Знання, 1971.
4. Бокань В., Польовий Х.Історія культури України. – Київ, 2001.
5. Василько В. Фрагменты режиссуры / В.Василько. ‒ Киев: Мистецтво, 1967.
7. Воропай О. Звичаї нашого народу / О.Воропай. ‒ Київ, 1991.
8. Гурджиев Г.И. Беседы с учениками / Г.И.Гурджиев. ‒ Київ: ПресаУкраїни, 1992.
9. Деркач С.М. Становлення масових свят та видовищ як жанру мистецтва в Україні / СМ.Деркач. ‒ Київ, 1998.
10. Довбищенко В.С. Театр ./ В.С.Довбищенко. ‒ Київ: Мистецтво, 1981.
11. Коломієць Р.Г. Театр Саксаганського і Карпенко-Карого / Р.Г.Коломієць. ‒ Київ: Мистецтво, 1984.
14. Корифеї українського театру: Зб. Статей ‒ Київ, 1982.
15. Корнієнко Неллі. Український театр у переддень третього тисячоліття / Неллі Корнієнко. ‒ Київ: Факт, 2000.
17. Курбас Лесь. Спогади сучасників. ‒ Київ, 1969.
18. Курочкін О.В. Новорічні свята українців. Традиції і сучасність / О.В.Курочкін. ‒ Київ, 1978.
20. Масол Л.М., Ничкало С.А., Оніщенко О.І. Художня культура України / Л.М.Масол, С.А. Ничкало, О.І. Оніщенко. ‒ Київ, Вища школа, 2006.
21. Митці України. Енциклопедичний довідник. ‒ Київ, 1992.
23. Неллі В. Про режисуру / В.Неллі. ‒ Київ: Мистецтво, 1977.
24. Обертинська А.П. Історія масових свят: навч. посібник. / А.П.Обертинська. ‒ Київ, 1999.
26.  Сердюк Лесь. Роздуми і нотатки актора / Лесь Сердюк. ‒ Київ: Мистецтво, 1989.
29. Скуратівський В. Святвечір / В.Скуратівський. ‒ К.: Перлина, 1994, 1995.
30. Терещенко М. Театральні горизонти / М.Терещенко. ‒ Київ: Мистецтво, 1981.
31. Чорний С. Український театр і драматургія / С.Чорний. ‒ Мюнхен Нью-Йорк: Видавництво ЗЕЗУ, 1980.

Допоміжна

1. Василько В.С. Фрагменти режисури. ‒ Київ, 1967.
2. Василько В.С. Театру віддане життя. ‒ Київ: Мистецтво, 1984.
3. Воропай О. Звичаї нашого народу. (Етнографічний нарис). Т.1,2. ‒ Київ: Оберіг, 1991.
5. Грицан А.В. Виховання режисера: психофізичний та інтелектуальний тренінг. ‒ Київ: Техніка, 2005.
6. Грицан Н.В. Техніка сценічного мовлення. ‒ Івано-Франківськ, 2004.
7. Данченко С.В. Бесіди про театр.‒ Київ, 1999.
8. Забортній О.Т. Лопандя В.М.. Психофізична техніка та тренінг актора: Навчальний посібник. ‒ Рівне, 2006.
9. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ: Навчальний посібник. (2-е вид.). ‒ Київ: Дакор, 2006.
10. Ігнатюк М.М., Сулятицький М.І. На кону вічності: Монолог у мистецтві драматичної вистави. ‒ Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2005.
13. Карасьов М.М. Художнє читання. ‒ Київ, 1965.
15. Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. ‒ Факс. вид. ‒ Київ: АТ «Обереги», 1994.
16. Культура української мови / За ред.. В.М.Русанівського. ‒ Київ: Либідь. – 1990.
17. Курбас Л. Філософія театру. ‒ Київ: ДаКОР, 2002.
18. Лесь Курбас у театральній діяльності, в оцінках сучасників, ‒ документи. Балтимор-Торонто: Смолоскип, 1989.
19. Про мистецтво режисера: Учбовий посібник/Упор. В.Довбищенко. ‒ Київ: Мистецтво, 1948.
20. Радянські свята та обряди. ‒ Київ: Політвидав. – 1978.
21. Сакаганський П.К. Моя праця на роллю. ‒ Київ, 1937.
23. Терещенко М.С. Крізь лет часу. ‒ Київ: 1974.
24. Український драматичний театр Т.І. ‒ Київ: Наукова думка. – 1967.
25. Черкашин В.О. Художнє слово на сцені. ‒ Київ: Вища школа. – 1989.
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
© 2022 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту