Мотиваційний лист - КЗ «ХФВКМ» ХОР_Вступна кампанія-2024

Дякуємо, що завітали до офіційного сайту приймальної комісії Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Логотип Харківського фахового вищого коледжу мистецтв
Адреса коледжу
61010, Україна, місто Харків
вулиця Українська, 8/10
Телефони приймальної комісії коледжу
+380 (57) 733-30-45
+380 (57) 733-01-55
Адреса електронної скриньки приймальної комісії коледжу
abiturkvkm@gmail.com
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
АРКІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ
ВИЩИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ
Перейти до контакту

ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2024

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ!

Обов’язковою складовою комплекту документів для вступу є мотиваційний лист. Пропонуємо Вам ознайомитись з вимогами і рекомендаціями щодо написання мотиваційного листа.

Що таке мотиваційний лист? Мотиваційний лист викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію (заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист є обов’язковою складовою комплекту документів, які подаються вступником при вступі до Коледжу. Мотиваційний лист вступник додає до заяви, яка подається в електронному вигляді або у паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі. Додатки до мотиваційних листів (фотокопії: свідоцтва про закінчення/навчання мистецької школи, дипломи, відзнаки тощо) завантажуються у Google Forms «Завантаження відео фалів до творчого випробування та додатків до мотиваційного листа» відповідної освітньо-професійної програми на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу . Кількість додатків обмежується п’ятьма документами.

Мотиваційний лист подається окремо за кожною заявою вступника на певну спеціальність, освітньо-професійну програму та форму здобуття освіти.


Як оцінюється мотиваційний лист? Результати розгляду мотиваційних листів не оцінюються в балах! Мотиваційні листи розглядає спеціально створена комісія, яка виносить обґрунтоване рішення щодо рівня вмотивованості вступника до навчання у Коледжі на певній спеціальності та освітньо-професійній програмі, спираючись на вимоги до мотиваційного листа.


Як застосовуються мотиваційні листи? Мотиваційні листи застосовуються:

1) для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом за регіональним замовленням на певну конкурсну пропозицію;

2) для рейтигування вступників на спеціальності зі творчим конкурсом за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт);

3) є основою для рейтингування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) на спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».


Які вимоги до написання мотиваційного листа? Мотиваційний лист вступника має відповідати наступним вимогам:

1. Оформлення: обсяг 1-2 сторінки, формат – А4; текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1 або 1.5, кегль 14, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм, вирівнювання по ширині, абзац – 1,25.

2. Структура мотиваційного листа: 1) відомості «Адресат»; 2) звертання; 3) вступ; 4) основна частина; 5) заключна частина.


Відомості «Адресат». Це – частина/реквізит листа, де зазначається посада керівника закладу освіти, ім’я та прізвище особи, якій адресується лист; відомості про адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання/фактична реєстрація (область, район, місто/селище/село, вулиця, будинок, квартира, поштовий індекс та електронна адреса, номер телефона). Ця частина листа розташовується у правій верхній частині документа.


Приклад.


Директорові
комунального закладу «Харківський фаховий вищий
коледж мистецтв»
Харківської обласної ради
_____________________________
прізвище ініціали керівника
_____________________________
прізвище ім’я по батькові вступника
_____________________________
повна адреса проживання  вступника

поштовий індекс ____________
емейл ______________________
тел. ________________________

Звертання. Звертання призначене для надання листу офіційного характеру та привертання уваги адресата. (Наприклад: «Шановна ім’я по батькові! або Шановна пані Ім’я! або Вельмишановна пані директорко!»). Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру.


Вступ. Вступ розміщується через один рядок після звертання, який є першим абзацом листа. Це – коротка вступна частина, де вказується мета і причина написання мотиваційного листа. Наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…» або «Цим мотиваційним листом звертаюсь до Вас щодо вступу до... для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю... на освітньо-професійну програму… У цій частині коротко пояснюються причини обрання вступником Коледжу і як навчання у ньому сприятиме професійному розвитку і зростанню вступника.


Основна частина. Ця частина починається з другого абзацу мотиваційного листа та може складатися з двох-трьох абзаців і розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, опису, що саме його цікавить в обраній ним освітньо-професійній програмі та професії, ким він себе бачить після завершення навчання тощо. (Наприклад: Завершивши навчання (повна назва закладу освіти та рік закінчення), я усвідомив (-ла), що у майбутньому прагну себе реалізувати у сфері…).

Така інформація свідчить про те, що вступник усвідомлює, яку спеціальність та освітньо-професійну програму обирає, яку професію хоче здобути, і що навчання допоможе йому стати висококваліфікованим фахівцем в обраній сфері. Саме в цьому абзаці вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

Наступною і однією з найважливіших складових мотиваційного листа є інформація про навчальні досягнення вступника. Якщо вступник мав високі оцінки в школі (у тому числі й з профільних предметів), це показує, що він схильний до дисципліни та наполегливого навчання. Отже, цілком вірогідно, він буде добре вчитися й в коледжі. (Наприклад: Під час навчання у школі мене особливо цікавили предмети… І при їх вивчені я досяг (-ла) значних успіхів…(вказати які). Також я активно брав (-ла) участь…, навчався (-лась)…., отримував (-ла) нагороди, відзнаки… (вказати які). Маю різноманітні інтереси, цікавлюсь галузями науки/мистецтва…).

Якщо ж у нього високі оцінки лише з профільних предметів, то це вказує на сферу його професійної зацікавленості, здібності та здатність успішно вивчати дисципліни, дотичні до його майбутньої професії.


Вступник також повідомляє:

про свої здобутки, що будуть корисними для навчання за фахом (успіхи в навчанні, участь у проєктах і майстер-класах, фестивалях, конкурсах для вступників на творчі спеціальності та інше);

про здобуті знання та навички, які допоможуть у навчанні на обраній спеціальності, навчання у мистецькій школі тощо;

про хороші академічні результати з певних предметів, які пов’язані з освітньо-професійною програмою;

наявність позашкільної освіти у мистецькій школі, участі у суспільно-громадському житті школи та/або поза її межами.


Досягнення вступника можуть бути підтвердженні сертифікатами, грамотами, подяками, свідоцтвами тощо, які вступник завантажує, як додатки до мотиваційного листа. Подана інформація зможе позитивно вплинути на вирішення питання щодо зарахування на навчання вступника.


Заключна частина має завершуватися маленьким підсумком на два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і вказують на його впевненість у правильному виборі спеціальності та освітньо-професійної програми.


Дата «__» _______ 2024 року Підпис ______


3. Стиль, грамотність та змістовність. Мотиваційний лист має відповідати діловому стилю мовлення. Недопустима наявність граматичних та орфографічних помилок, використовування елементів розмовного мовлення, недоречних фраз, копіювання чужої роботи.

Не варто перераховувати свої досягнення одним довгим списком, використовувати забагато «я», повідомляти про свої не підтверджені досягнення.


Куди завантажувати додатки до мотиваційного листа?

Додатки до мотиваційного листа (фотокопії: свідоцтва про закінчення/навчання мистецької школи, дипломи, відзнаки тощо) завантажуються у Google Forms «Завантаження відео фалів до творчого випробування та додатків до мотиваційного листа» відповідної освітньо-професійної програми на офіційному вебсайті (вебсторінці) Коледжу . Кількість додатків обмежується п’ятьма документами.


Що впливає на результат розгляду мотиваційного листа? На результат розгляду мотиваційного листа впливає:

✔ усвідомленість вибору вступником навчального закладу, спеціальності, освітньо-професійної програми;

✔ перспектива реалізації здобутих знань у майбутньому та подальшому працевлаштуванні;

✔ здобутки вступника (досягнення у навчанні, наявний практичний досвід, соціальні навички, участь у громадській роботі, захоплення тощо);

✔ рівень мотивації та наявність цілепокладання;

✔ логіка викладення думок, змістовність наведених аргументів;

✔ стиль та грамотність написання документа.


Мотиваційний лист – це Ваш шанс представити себе як вмотивовану, яскраву та дуже здібну особистість, готову вступити до Коледжу. Зробіть свій лист яскравим особистим описом Вашого унікального «Я», щоб показати, хто Ви є і чому Ви хочете, щоб вас прийняли на навчання до Коледжу.


Бажаємо успіху!
© 2024 – КЗ «ХФВКМ» ХОР
Назад до змісту